Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Το Σωματείο " Μάγνητες Τυφλοί"
Τα γραφεία μας

Απο Δευτέρα 23/04/2007 λειτουργούν τα γραφεία του Σωματείου "Μάγνητες Τυφλοί" που βρίσκονται επί της Κ. Καρτάλη 152 - Γαζή στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Τηλέφωνα: 24210-27730, 24210-27464, Fax: 2421027715, Τηλεφωνητής (Φωνητικά Μηνύματα): 24210 27365
Ώρες λειτουργίας Γραφείων:
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απο τις 9:30 έως 1:00
Στοιχεία Ταχυδρομικής Θυρίδας:
ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ, ΤΘ 2984, ΤΚ 38002, Ν. Ιωνία Βόλος

 

Λέσχη maty.gr (Εργαστήριο Πληροφορικής)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή απο τις 6:00 έως 9:00 το απόγευμα

Ισιδώρου 43-Εθν. Αγώνων, τηλέφωνο 2421080281,

 
Το Καταστατικό του Σωματείου
Άρθρο 1: Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας» και διακριτικό τίτλο « Μάγνητες Τυφλοί ». Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Βόλου.

Άρθρο 2: Σκοποί του Σωματείου
Οι σκοποί του Σωματείου είναι:
1.- Η οργάνωση και η συσπείρωση γύρω από το Σωματείο όλων των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Μαγνησίας, η καταγραφή, η μελέτη, η προβολή και επίλυση θεμάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
2.- Η προώθηση και προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων και η συνεργασία με τους συγγενείς φορείς, που λειτουργούν και εδρεύουν εντός του νομού Μαγνησίας.
3.- Η συμβολή του Σωματείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας, που αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης.
4.- Η προώθηση και η ανάπτυξη δομών και αναλόγων δράσεων για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και η πνευματική, ηθική και κοινωνική εξύψωση. Η διακήρυξη ότι η αναπηρία δεν αποτελεί επάγγελμα και για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εξεύρεση αξιοπρεπών επαγγελματικών διεξόδων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
5.- Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των ατόμων με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό σύνολο.
6.- Η οργάνωση της ενημέρωσης μέσω εκδηλώσεων, διαλέξεων, τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, προς την τοπική κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία όρασης και γενικότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα παρεμφερή Σωματεία ή συλλόγους, με στόχο την πλήρη αφομοίωση των τυφλών στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και την άμβλυνση ή την εξάλειψη του προβλήματος του «κοινωνικού ρατσισμού», αν κι όπου αυτός υπάρχει.
7.- Η καταπολέμηση με οποιοδήποτε μέσον της ατομικής ή της συλλογικής επαιτείας, της αναξιοπρέπειας και του ευτελισμού της ανθρώπινης υπόστασης των ατόμων με αναπηρία όρασης και γενικότερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την εκμετάλλευσή τους από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
8.- Η προάσπιση των ηθικών και υλικών συμφερόντων κάθε τυφλού, που μπορεί να φθάνει μέχρι το δικαίωμα νόμιμης επέμβασης του Σωματείου για την άρση της κάθε αδικίας, που τυχόν γίνεται σ' αυτόν. Η νομική προστασία και αρωγή όπου αυτό είναι δυνατόν, μέλους του Σωματείου που αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την αναπηρία του (ενδεικτικά αναφέρονται ο κοινωνικός ρατσισμός, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του τυφλού, η άνιση μεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον, μη αποδοχή από τις Δημόσιες και άλλες Υπηρεσίες των ευεργετημάτων που θεσπίστηκαν από την Πολιτεία για τους τυφλούς κ.α.).
9.- Η υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Σωματείου, της έρευνας και των εφαρμογών για την αντιμετώπιση των παθήσεων, που αφορούν τις περιπτώσεις ολικής τύφλωσης ή μειωμένης όρασης και ενημέρωση των μελών για κάθε νέα ιατρική ανακοίνωση στον τομέα της οφθαλμολογίας.
10.- Η χορήγηση από το σύλλογο χρηματικών βοηθημάτων στα άπορα και ανίκανα για εργασία μέλη και όποιο μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, όπως και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άρρωστα, ανασφάλιστα μέλη του συλλόγου, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου το επιτρέπουν. Επίσης, η παρέμβαση και η ενεργοποίηση αρμοδίων φορέων (δήμων, κοινοτήτων, νομαρχίας Μαγνησίας), υπηρεσίες πρόνοιας, κέντρο ψυχικής υγείας για τη στήριξη- προστασία των ατόμων με αναπηρία όρασης που χρήζουν αυτής της βοήθειας.
11.- Η υλοποίηση, εφαρμογή και βελτίωση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, των νόμων, αυτόνομα ή μέσα από τα συλλογικά εθνικά όργανα, που αφορούν την εκπαίδευση των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων, μέσα στα πλαίσια της ειδικής αγωγής.
12.- Η δημιουργία πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών και εντευκτηρίων, ειδικά εξοπλισμένων για την πνευματική εξύψωση, ψυχική επαφή και ψυχαγωγία των μελών του Σωματείου.

13.- Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών του Σωματείου, είτε αυτόνομα από το Σωματείο είτε σε συνεργασία με άλλους συλλόγους Α.Μ.Ε.Α, με τοπικούς φορείς, όπως δήμους, κοινότητες, Νομαρχία, Πανεπιστήμια, σχολεία., καθώς και από τα προγράμματα της Ε.Ε.

14.- Η παροχή των μέσων κάλυψης των αναγκών, που προέρχονται από την τυφλότητα, όπως η λειτουργία τμημάτων κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής αντίληψης και ικανοποίησης των μορφωτικών και εκπολιτιστικών αναγκών των μελών του Σωματείου και όλων των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων, που διαμένουν στην περιφέρεια Μαγνησίας.
15.- Η πρόληψη και καταπολέμηση της τυφλότητας, καθώς και η διαφώτιση αρχών, κοινού και γονιών των ατόμων με προβλήματα όρασης για τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των ατόμων με προβλήματα όρασης με διαλέξεις, έντυπα, δημοσιεύματα κ.λ.π.
16. - Η συλλογή και διανομή στα μέλη που το επιθυμούν του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που διευκολύνει την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης (όπως ειδικά τηλέφωνα, ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.), καθώς και η ενημέρωση των μελών για τη χρήση τους. Η συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών για τις τεχνολογικές εξελίξεις των ειδικών βοηθημάτων.
17.- Η συμμετοχή του Σωματείου σε ομοσπονδιακά εθνικά όργανα, όπως Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ), κ.α, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Βόλος, 27 Νοεμβρίου 2006

 
Άρθρα του Καταστατικού
Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ