Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις"

Επισημαίνουμε τα άρθρα 5{παρ5β}, 6(παρ.2) και 8. 

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 10.06.2003
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Ίδρυση - Σκοπός 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορούν να μετατρέπονται σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες και να υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, βιβλιοθήκες που ανήκουν στην κυριότητα είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η μετατροπή γίνεται με τη διαδικασία ίδρυσης νέας Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ύστερα από αίτηση του φυσικού προσώπου ή του οικείου ανώτατου οργάνου διοίκησης της βιβλιοθήκης και με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί λόγω της μετατροπής. Η δωρεά ακινήτων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση, εισφορά και κάθε υπέρ τρίτου δικαίωμα τόσο για την κατάρτιση του συμβολαίου όσο και τη μεταγραφή του στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Η δωρεά, εφόσον δεν υπάρχουν βάρη και κρίνεται συμφέρουσα, γίνεται δεκτή, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύεται, με την κοινή υπουργική απόφαση ίδρυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, χωρίς άλλες διατυπώσεις, εκτός της μεταγραφής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου όταν υπάρχουν ακίνητα, και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής. Όταν πρόκειται περί νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το μόνιμο προσωπικό της βιβλιοθήκης που μετατρέπεται, αν έχει τα αντίστοιχα προσόντα, μπορεί, ύστερα από αίτηση του, που υποβάλλεται πριν από την ιδρυτική απόφαση και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία λαμβάνεται μετά από γνώμη του αρμόδιου για τα θέματα προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών υπηρεσιακού συμβουλίου, να μεταταγεί στις κενές θέσεις αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που συνιστώνται κατά την ίδρυση της βιβλιοθήκης λόγω μετατροπής. Η προηγούμενη υπηρεσία του υπολογίζεται για οποιαδήποτε συνέπεια. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή προσωποπαγείς θέσεις με την απόφαση ένταξης, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, αυτών που τις κατέχουν. 
β) Κατ΄ εξαίρεση, αν η δωρεά προέρχεται από φορέα τυφλών, η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται μπορεί να λειτουργεί ως Δημόσια Βιβλιοθήκη τυφλών.


Αρθρο 6

2. α) Το Ε.Σ. έχει πέντε μέλη και αποτελείται από άτομα που διαμένουν στην έδρα ή την περιοχή που καλύπτει η Δημόσια Βιβλιοθήκη και προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Σε περιπτώσεις που μία Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει δεχθεί δωρεά ή παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή δωρεά Υλικού άνω των δέκα χιλιάδων τόμων από ιδιώτη ή φορέα, στο Ε.Σ. μετέχει, αν το επιθυμεί, ο ιδιώτης, όσο ζει, ή εκπρόσωπος του φορέα κατά περίπτωση. Αν οι ιδιώτες ή οι φορείς είναι περισσότεροι του ενός, μετέχει ένας εξ αυτών. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου, τα τρία μέλη του Ε.Σ. υποδεικνύονται από το φορέα των τυφλών.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 10.06.2003

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικό 

1.Οι κατηγορίες προσωπικού και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζονται ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδοι:
αα) Π Ε Βιβλιοθηκονόμων
ββ) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών
γγ) Π Ε Ιστορικών
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδοι:
αα) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός
ββ) ΤΕ Πληροφορικής
γγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Κλάδοι:
αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ββ) ΔΕ Οδηγών
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδοι:
αα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
ββ) ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.
2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που λειτουργούν ή ιδρύονται ανέρχονται σε επτά για κάθε Βιβλιοθήκη και σε δώδεκα για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη. Στις περιπτώσεις που Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζεται ως Ιστορική, στις παραπάνω, κατά περίπτωση, θέσεις προστίθενται επιπλέον δύο. Οι θέσεις κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
ΑΑ) Σε κάθε Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδοι:
αα) Π Ε Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδοι:
αα) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση 1
ββ) ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1
γγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Κλάδοι:
αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις 2
ββ) ΔΕ Οδηγών, θέσεις 2.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδοι:
αα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1
ββ) ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, θέση 1.
ΒΒ) Σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδος:
αα) Π Ε Βιβλιοθηκονόμων, θέση 1
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδοι:
αα) ΤΕ Διοικητικός- Λογιστικός, θέση 1
ββ) ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1
γγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Κλάδοι:
αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση 1
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδος:
αα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1
ΓΓ) Πρόσθετες θέσεις για κάθε Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδος:
αα) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών ή Κλάδος ΠΕ Ιστορικών, θέση 1
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδοι:
αα) ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων, θέση 1.
3.α) Μία θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή. Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής: αα) Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: από το βαθμό Δ΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Α΄ που είναι ο καταληκτικός.
ββ) Κατηγορία ΥΕ: από το βαθμό Ε΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Β΄ που είναι ο καταληκτικός.
β) Ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης που δεν έχει χαρακτηριστεί Κεντρική προέρχεται από την κατηγορία Π Ε Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων.
4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να συνιστώνται θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, να μετονομάζονται ή να συνιστώνται νέοι κλάδοι κατά κατηγορία και να μεταφέρονται σε αυτούς υφιστάμενες κενές θέσεις και να ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης για κλάδους που συνιστώνται και δεν υφίστανται στη δημόσια διοίκηση.
5.Ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζεται το οικείο συμβούλιο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ. Υ.) του ΥΠ. Ε. Π. Θ. Όταν συζητούνται θέματα των υπαλλήλων αυτών, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων. 

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 10.06.2003
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικό 
Κείμενο Αρθρου
1.Οι κατηγορίες προσωπικού και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζονται ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδοι:
αα) Π Ε Βιβλιοθηκονόμων
ββ) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών
γγ) Π Ε Ιστορικών
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδοι:
αα) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός
ββ) ΤΕ Πληροφορικής
γγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Κλάδοι:
αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ββ) ΔΕ Οδηγών
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδοι:
αα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
ββ) ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.
2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που λειτουργούν ή ιδρύονται ανέρχονται σε επτά για κάθε Βιβλιοθήκη και σε δώδεκα για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη. Στις περιπτώσεις που Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζεται ως Ιστορική, στις παραπάνω, κατά περίπτωση, θέσεις προστίθενται επιπλέον δύο. Οι θέσεις κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
ΑΑ) Σε κάθε Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδοι:
αα) Π Ε Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδοι:
αα) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση 1
ββ) ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1
γγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Κλάδοι:
αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις 2
ββ) ΔΕ Οδηγών, θέσεις 2.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδοι:
αα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1
ββ) ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, θέση 1.
ΒΒ) Σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδος:
αα) Π Ε Βιβλιοθηκονόμων, θέση 1
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Κλάδοι:
αα) ΤΕ Διοικητικός- Λογιστικός, θέση 1
ββ) ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1
γγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Κλάδοι:
αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση 1
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδος:
αα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1
ΓΓ) Πρόσθετες θέσεις για κάθε Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Κλάδος:
αα) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών ή Κλάδος ΠΕ Ιστορικών, θέση 1
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Κλάδοι:
αα) ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων, θέση 1.
3.α) Μία θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή. Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής: αα) Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: από το βαθμό Δ΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Α΄ που είναι ο καταληκτικός.
ββ) Κατηγορία ΥΕ: από το βαθμό Ε΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Β΄ που είναι ο καταληκτικός.
β) Ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης που δεν έχει χαρακτηριστεί Κεντρική προέρχεται από την κατηγορία Π Ε Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων.
4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να συνιστώνται θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, να μετονομάζονται ή να συνιστώνται νέοι κλάδοι κατά κατηγορία και να μεταφέρονται σε αυτούς υφιστάμενες κενές θέσεις και να ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης για κλάδους που συνιστώνται και δεν υφίστανται στη δημόσια διοίκηση.
5.Ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζεται το οικείο συμβούλιο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ. Υ.) του ΥΠ. Ε. Π. Θ. Όταν συζητούνται θέματα των υπαλλήλων αυτών, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων.