Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις". Παραθέτουμε την παρ.5 του άρθρου 1 που αφορά τις εντός Ελλάδος μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών με αναπηρία.

Άρθρο 1 

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

Παρ5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μετεγγράφονται:
α) Ανεξαρτήτως ποσοστού, οι φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή T.E.I, για έναν από τους λόγους υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) και λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις σοβαρές ασθένειες του ίδιου άρθρου και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή T.E.I, μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ΄ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς.
β) Σε ποσοστό 1 % του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής, τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται ιδίως η συγκρότηση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών που θα βεβαιώνουν τη συνδρομή των λόγων μετεγγραφής της παρούσας παραγράφου, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους να ζητούν από τους υποψήφιους για μετεγγραφή φοιτητές ή σπουδαστές να προσκομίζουν το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό και να υποβάλλονται, σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις που θα πιστοποιούν την ασθένεια από την οποία πάσχουν, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.