Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου 

Παραθέτουμε το άρθρο 18.


Άρθρο 18


Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 εξετάζονται 
προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες τους και 
αξιολογούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. 
Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεως τους οι μαθητές που αδυνατούν 
να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α`) ή έχουν ποσοστό 
αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 80%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που 
συνδέεται 
με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

ίν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά 
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ν) η επίδοση τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές 
εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, 
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας 
υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ί) έως ίν), από την οποία να 
προκύπτει ότι η επίδοση τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με 
γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν) απαιτείται προσκόμιση ειδικής 
διαγνωστικής έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην 
περίπτωση 
κατά την οποία δεν λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην Περιφέρεια της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το 
ΚΔΑΥ 
που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον 
οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική 
έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την 
οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή 
εξέταση 
λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία χρόνια από την 
έκδοση της. Διαγνωστικές εκθέσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία 
της 
γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας, δεν γίνονται δεκτές. Οι 
γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των 
ΚΔΑΥ, 
των ιατροπαιδαγωγικων κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά 
από 
σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα 
ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν 
προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), τα οποία πιστοποιούνται 
από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της 
τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο 
Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως 
Πρόεδρος 
και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών 
των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά σε κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα, με απόφαση του ο Διευθυντής του Λυκείου μπορεί να αυξάνει 
τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα 
μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε 
κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των "φυσικώς αδυνάτων" 
του 
εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του 
μαθητή 
και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

3. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό 
υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 
Ιανουαρίου 
εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να 
υποβάλλονται 
και αργότερα.