Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Αντικατάσταση τροποποίηση απόφασης για τη "Ρύθμιση θεμάτων διαδικ. εξετάσεων Πιστοπ. Επαγγελμ. Κατάρτισης"

Άρθρο 16

"Φυσικώς Αδύνατοι" υποψήφιοι.

16.1. Στην κατηγορία των "Φυσικώς Αδυνάτων" ανήκουν οι υποψήφιοι 
εξεταζόμενοι που:

i. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191/ Α`/1979) ή έχουν 
ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%,

ii. έχουν κινητική αναπηρία κατά ποσοστό τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,


16.2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, ii, iii και iv της 
ανωτέρω παραγράφου, όταν υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης υποβάλλουν ταυτόχρο να αίτηση ότι 
επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, η οποία συνοδεύεται από τη γνωμάτευση, 
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας 
υγειονομικής επιτροπής, και από την οποία προκύπτει ότι η επίδοση τους δεν 
είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

16.3. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, ii, iii, iv και ν της 
ανωτέρω παραγράφου, εξετάζονται στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.

16.5. Ειδικά για την εξέταση της φάσης των "Σημάτων ΚΟΚ" στο Πρακτικό Μέρος της ειδικότητας "Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών" οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των "Φυσικώς Αδυνάτων" εξετάζονται γραπτά, όπως οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι.

16.6. Με απόφαση της οικείας επιτροπής εξεταστών "Φυσικώς Αδυνάτων" μπορεί 
να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι` αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η 
διάρκεια εξέτασης τους, πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα.

16.7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. έπειτα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα λειτουργήσουν Επιτροπές Εξέτασης "Φυσικώς Αδυνάτων".

16.8. Κάθε Επιτροπή Εξέτασης "Φυσικώς Αδυνάτων" εξετάζει μέχρι επτά (7) 
εξεταζόμενους.

16.9. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου.

16.10. Καθ` όλη τη διάρκεια της εξέτασης "Φυσικώς Αδυνάτων" και για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης παρευρίσκεται σχολίατρος ή ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός.