Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. Άρθρο 26: Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ

Άρθρο: 26 

Τίτλος Άρθρου: Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «6. Η μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διενεργείται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων που ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή είτε με μισθωμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση της μίσθωσης επιτρέπεται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές να αναθέτουν απευθείας τη μεταφορά των μαθητών αυτών σε ιδιώτες ή εταιρείες παροχής μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.» 
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: «Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οδηγών και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σύναψη από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές σχετικών συμβάσεων για τη μεταφορά και συνοδεία των προαναφερόμενων μαθητών.» 
3. Στο άρθρο 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως: «7. Ο καθαρισμός των ΣΜΕΑΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση της οικείας Σχολικής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε ειδικά συνεργεία καθαρισμού, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.» Οι υφιστάμενες παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8 έως 10. 
4. Η σύσταση των θέσεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.