Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (Αρθρο 12)

ΥΑ Φ.1//2009 (ΥΑ Φ.151/22071/Β6 ΦΕΚ Β 373 2009): -Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 


Άρθρο 12

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ199 τ. Α) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, 
κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες τους και αξιολογούνται με βάση το 
ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης.

Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αίτησης τους οι μαθητές που αδυνατούν 
να 
υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α`) ή είναι αμβλύωπες με 
χαμηλή όραση οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 
67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που 
συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά 
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση 
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας 
υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να 
προκύπτει ότι η επίδοση τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με 
γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία 
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών (ΚΕ-ΔΔΥ) που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 
3699/2008 (ΦΕΚ199 Α) ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγι-κά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα 
αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή καθώς και ο χρόνος 
επαναξιολόγησης του.

β) Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται μόνο ι) γραπτά ή ιι) 
προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία 
Κέντρα Διαφορο-διάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 
3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Ιατρο-παιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα αναγράφεται η 
ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος 
εξέτασης καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησης του. Η σχετική αίτηση 
υποβάλλεται στο Λύκειο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων 
Κέντρων.

γ) Εξετάζονται μόνο γραπτά οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά 
προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι 
παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και 
προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική 
Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται 
στο Λύκειο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε 
φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

δ) Ειδικά για τους υποψήφιους που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 
(ΦΕΚ 191 Α`) ή είναι αμβλύωπες με χαμηλή όραση οι οποίοι έχουν ποσοστό 
αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα 
ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις 
Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 
(ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου Κωφών (ΕΙΚ) εφόσον πιστοποιηθούν από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ 
για τον ίδιο μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή 
Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία 
συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση 
της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση 
απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, 
και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η 
γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και 
η γνωμάτευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 
31 Μαρτίου εκάστου έτους.

στ) Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις, των ΚΔΑΥ ή των 
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του παρούσας, 
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση 
τους.

ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή 
μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, 
των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) 
εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπάγονται στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του 
εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εξετάζονται:
α) Στα Βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζονται 
σε ένα Β.Κ είναι περισσότεροι από 80 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα 
(Ε.Ε.Κ) στην έδρα Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες 
συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Ε.Κ από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους 
Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής εξέτασης που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των 
υποψηφίων, που ανήκουν στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του 
υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. 
Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής, για να αξιολογήσει 
τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που 
εξετάζεται σ` αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο 
στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος μαθητής.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι του ΕΠΑΛ στο οποίο 
φοιτούν, όσοι υπάγονται στην περίπτωση ι του εδαφίου β` και στο εδάφιο γ της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε 
ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της 
Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα 
γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο 
Β.Κ.

4. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό 
υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου ΕΠΑΛ το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου 
εκάστου έτους. Ειδικά για το σχολικό έτος 2008 - 2009 οι αιτήσεις και οι 
γνωματεύσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 20 Μαρτίου. Στις περιπτώσεις 
προσωρινής αδυναμίας λόγω τραυματισμού ή βλάβης των μαθητών, που καθιστά 
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή οι γνωματεύσεις μπορεί να υποβάλλονται και 
αργότερα.

5. Γνωματεύσεις που έχουν λήξει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται 
δεκτές για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού.