Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 50
Έτος: 1996
ΦΕΚ: Α 45 19960308
Τέθηκε σε ισχύ: 08.03.1996
Ημερομηνία Υπογραφής: 04.03.1996

Τίτλος
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Β΄ παρ. 8 του Ν. 1566/1985 "Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 1824/1988 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 296 Α΄). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1, περίπτωση η΄ του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 137Α΄). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προβλέπεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την αριθμ. 49/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

Θέματα
Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σχολεία Πειραματικά, Σχολεία Ειδικής αγωγής ,Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: 1
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Κατηγορίες μεταθέσεων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 1 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου
"Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραματικά σχολεία.
β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Μουσικά Σχολεία. 
γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων.
δ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Οπου στις διατάξεις του διατάγματος αυτού αναφέρεται "ΣΜΕΑ" νοούνται και οι ειδικές τάξεις των λοιπών σχολείων. 
ε) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού αμοιβαίες.
στ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. 
ζ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
η) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για ρύθμιση υπεραριθμίας σε σχολεία Πειραματικά, Μουσικά, Αποδήμων Ελληνοπαίδων και ΣΜΕΑ. 
θ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών." Άρθρο: 2
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Κατηγορίες τοποθετήσεων 

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 2 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου
"Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ, η, και θ΄ του άρθρου 1 αυτού του Π.Δ.
β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑ. 
γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα σχολεία του εξωτερικού.
δ) Τοποθετήσεις νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών". Άρθρο: 3
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις 

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 3 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου

"1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ).

2. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.
β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες.
γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή.
δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς επίσης μεταθέσεις από πειραματικά σχολεία στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα σχολεία αυτά.
ε) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα μουσικά σχολεία, καθώς επίσης μεταθέσεις από μουσικά σχολεία στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα σχολεία αυτά. στ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων, καθώς επίσης μεταθέσεις από τα σχολεία αυτά στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα Σχολεία αυτά.
ζ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς ΣΜΕΑ Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα σχολεία αυτά.
η) Μεταθέσεις από σχολική μονάδα μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και από ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπ/σης μιας περιοχής σε ΣΜΕΑ Α/θμιας άλλης περιοχής μετάθεσης.

3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
β) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.
δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπ/κών των οποίων λήγει η απόσπαση σε ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού μετά την έναρξη του σχολικού έτους". Άρθρο: 4
Ημερομηνία: 19.05.2010
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

Σχόλια
Η περίπτ. εε της παρ. 2β και η παρ. 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από 22.05.1997 με το άρθρο 4 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου
1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή καταρτίζονται μέχρι 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης, χωριστά για δασκάλους, νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κατά κλάδο προκειμένου για τους πίνακες της Α/θμιας Εκπ/σης και κατά κλάδο και ειδικότητα προκειμένου για τους πίνακες της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στους πίνακες αυτούς καταγράφονται αριθμητικά οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί. 
[2. καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010)]. 
3. Οι παραπάνω εισηγήσεις αποστέλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Φεβρουαρίου.
"4. Για τα Πειραματικά Σχολεία, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα Μουσικά Σχολεία, και τις ΣΜΕΑ Β/θμιας Εκπαίδευσης συντάσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού χωριστοί πίνακες από τους αρμόδιους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι κοινοποιούνται στις λοιπές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ κατά περίπτωση μέχρι 15 Οκτωβρίου. Τα κενά των Σχολείων Αποδήμων Ελληνοπαίδων γνωστοποιούνται με σχετική προκήρυξη που εκδίδει ο Συντονιστής των Σχολείων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ. Για τη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου".
5. Για τη σύνταξη των τελικών πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού, κατά περιοχή μετάθεσης, οι διευθύνσεις προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ υπολογίζουν και τις θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων καθώς και από τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Στην περίπτωση που οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους. Άρθρο: 5
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Περιοχές μετάθεσης 

Σχόλια
Οι παρ. 2 και 3 προστέθηκαν από 22.05.1997 με το άρθρο 5 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου
1. Οι δημόσιες σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού κατανέμονται σε περιοχές μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988.
"2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να
επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό τους".
"3. Από το σχολικό έτος 1997-1998 στις περιπτώσεις υπαγωγής των Σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, γιο οποιοδήποτε λόγο, αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στη νέα περιοχή μετάθεσης". Άρθρο: 6
Ημερομηνία: 08.03.1996
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Αιτήσεις - Προθεσμίες 

Κείμενο Άρθρου
1. Ο τύπος των αιτήσεων μετάθεσης καθορίζεται από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ.
2. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.
3. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται από αυτό το Π.Δ. πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Κατεξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβληθούν
συμπληρωματικά στοιχεία για μετάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του διατάγματος αυτού για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 30 Νοεμβρίου. Οπου προβλέπεται ως προϋπόθεση μετάθεσης η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων.
4. Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να ανακληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
5. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι ανατρεπτικές. Άρθρο: 7
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Εκτέλεση και γνωστοποίηση των μεταθέσεων 

Σχόλια
Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 6 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου
1. Οι μεταθέσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. αποφασίζουν τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια, εκτελούνται με απάφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. αποφασίζουν τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εκτελούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
2. Οταν ικανοποιείται το αίτημα εκπαιδευτικού για μια κατηγορία μετάθεσης, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες μετάθεσης.
3. Οι μεταθέσεις που πραγματοποιούνται από τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια γνωστοποιούνται με τον ημερήσιο τύπο και κοινοποιούνται στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.
4. Οι μεταθέσεις που πραγματοποιούνται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, γνωστοποιούνται με την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην πινακίδα ανακοινώσεων των οικείων συμβουλίων.
"5. Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή υπηρετούν με απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά την 30η Ιουνίου. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους". Άρθρο: 8
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης 

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 7 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94).*** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010), οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να ισχύουν. 

Κείμενο Άρθρου
"1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
2*** (βλ. σχόλια). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
3*** (βλ. σχόλια). Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.
4*** (βλ. σχόλια). Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ.
5. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο με τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετή υποχρεωτική υπηρεσία τους στο σχολείο δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης το Νοέμβριο του σχολικού έτους με τη λήξη του οποίου συμπληρώνουν τα τρία έτη". Άρθρο: 9
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία 

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 8 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου

"Α. Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις: α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Διατάγματος αυτού και β) Εχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.
2. Για τις μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 1566/1985 την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάθεση εκπαιδευτικών.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από τα λοιπά σχολεία σε πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ κατά περίπτωση, χωριστή αίτηση μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας από τη μετάθεση ή τοποθέτησή τους δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση και σε άλλα σχολεία μη πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Οσοι επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν, στα παραπάνω κατά περίπτωση, αρμόδια Συμβούλια, χωριστή αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
4. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται ή τοποθετούνται στα πειραματικά σχολεία εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά σε αυτά και όταν παύσουν να λειτουργούν ως
πειραματικά.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ. Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στα παραπάνω σχολεία εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης και για τα λοιπά πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αν όμως μετατεθούν στα πειραματικά σχολεία των ΑΕΙ η δεύτερη αίτησή τους δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Β. Μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση στα μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
α. Εχουν υπηρετήσει ένα τουλάχιστον έτος στη κατεχόμενη οργανική θέση. β. Εχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ.
2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέχρι 30 Νοεμβρίου στη Διεύθυνση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων, αφού διαπιστώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις μετάθεσης στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ. Η εν λόγω Διεύθυνση διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 Μουσικών μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης.
3. Κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων της κατηγορίας αυτής το αρμόδιο συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:
(α) για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας την αποδεδειγμένη σχέση τους με τις τέχνες και τη μουσική ειδικότερα, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα μουσικά σχολεία,
τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, για τη κρίση του αυτή δύναται να ζητά τη γνώμη της καλλιτεχνικής επιτροπής και
(β) για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 16 - Μουσικών:
(i) τα όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας (ii) την απόλυτη εξειδίκευσή τους στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, για δε την ενασχόληση με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από επίσημες αρχές και ειδικότερα:
- Για το μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη): πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών. - Για το μάθημα της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής: Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Γνώση του δημοτικού τραγουδιού και τεκμηριωμένη ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών.
- Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστριακών συνόλων: Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν τούτο κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους υποψήφιους αυτούς που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για το μάθημα θεωρητικών της μουσικής με πενταετή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ή του μαθήματος της διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστικών Συνόλων.
- Για το μάθημα των Ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων: Δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.
και (iii) τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Γ. Μεταθέσεις σε Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων.
1. Δικαίωμα μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν:
(α) ένα έτος στην οργανική θέση.
(β) άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας, στα μαθήματα της ειδικότητάς τους που θα διδάξουν, της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής ή ρωσικής γλώσσας ή της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων και αποτελεί την ομιλούμενη γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτώντων στο σχολεία μαθητών. (γ) ευδόκιμη υπηρεσία.
2. Ο συντονιστής λειτουργίας των σχολείων αυτών εκδίδει τον Νοέμβριο κάθε έτους προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων και όσων πρόκειται να κενωθούν μέχρι τη λήξει του σχολικού έτους. Στην προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές θέσεις ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και τάσσεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Η προκήρυξη κοινοποιείται σε όλα τα δημόσια σχολεία μέσω των οικείων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευση προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μετάθεσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
3. Τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια κατά την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων λαμβάνουν υπόψη τους τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση των υποψήφιων οι οποίοι προτιμώνται έναντι των λοιπών που πληρούν τις κατά την παρ. 1 του κεφαλαίου αυτού προϋποθέσεις". Άρθρο: 10
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Αμοιβαίες μεταθέσεις 

Σχόλια
Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε και η παρ. 4 προστέθηκε, από 22.05.1997, με το άρθρο 9 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου

1. Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που
πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσία τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού. "Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσης τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν".

3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.
"4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης". Άρθρο: 11
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) 

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 10 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου

"Α. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) Α/θμιας Εκπαίδευσης.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α. Α/θμιας Εκπ/σης έχουν:
α) Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, εφόσον έχουν πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής Αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) ή μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή σε Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγή.
β) Οι εκπαιδευτικοί, ειδικοτήτων εφόσον έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής ή ψυχοπαιδαγωγικής αγωγής Α.Ε.Ι. ή μετεκπαίδευση ή ειδίκευση ή επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής η αγωγής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 ή τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
γ) Οι εκπαιδευτικοί με τα παραπάνω προσόντα εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από σχολική μονάδα μη ειδικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και από Σ.Μ.Ε.Α. μιας περιοχής σε Σ.Μ.Ε.Α. άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ χωριστή αίτηση για το αίτημά τους αυτό μέσα στη προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δεκαπέντε (15) περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΠΥΣΠΕ χωριστή αίτηση για το αίτημά τους αυτό μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 αυτού του Π.Δ.

4. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε Σ.Μ.Ε.Α. με απόφαση του ΚΥΣΠΕ υποβάλλουν προς το ΠΥΣΠΕ δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες Σ.Μ.Ε.Α. μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 αυτού του Π.Δ.
Οι δηλώσεις τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α. συνεξετάζονται με τις αιτήσεις για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

5. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν διετή πραγματική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες μη ειδικής αγωγής της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δέκα πέντε (15) περιοχές μετάθεσης, κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτών, εφόσον φυσικά επιθυμεί να παραμείνει στην περιοχή αυτή.

Β. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) β/θμιας Εκπαίδευσης.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α. έχουν:
α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής ή ψυχοπαιδαγωγικής αγωγής ΑΕΙ ή μετεκπαίδευση ή ειδίκευση ή επιμόρφωση σε θέματα ειδικής ή αγωγής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 ή τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
β) Οι εκπαιδευτικοί με τα παραπάνω προσόντα εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανικής του θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς Σ. Μ. Ε.Α. καθώς και από λοιπές σχολικές μονάδες σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, υποβάλλουν προς το ΚΥΣΔΕ χωριστή αίτηση για το αίτημά τους αυτό μέσα στη προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν διετή πραγματική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες μη ειδικής αγωγής της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δέκα πέντε (15) περιοχές μετάθεσης, κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτών, εφόσον φυσικά επιθυμεί να παραμείνέι στην περιοχή αυτή". Άρθρο: 12
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης 

Σχόλια
Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.05.1997 με το άρθρο 11 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Κείμενο Άρθρου

1. Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων με βάση τις κενές και τις τυχόν δημιουργούμενες κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

2. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για να μετατεθούν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, μέσα στο μήνα Νοέμβριο. Στην αίτηση αναγράφονται ως προτιμήσεις μέχρι δεκαπέντε (15) περιοχές μετάθεσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 αυτού του Π.Δ.

4. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και γραφείων, αφού διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, ελέγξουν και βεβαιώσουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών, προσδιορίζουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο στο σύνολό τους. Στη συνέχεια συντάσσουν πίνακες με το ονοματεπώνυμο, τον κλάδο και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολό τους. Τους πίνακες αυτούς τους υποβάλλουν μαζί με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα οι πίνακες αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης. Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στη διεύθυνση ή το γραφείο εκπαίδευσης.

"5. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζουν μέχρι 31 Μαρτίου και αφού λάβουν υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης των
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 αυτού του Π.Δ. και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων προτείνουν τη μετάθεση των εκπαιδευτικών της Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης με την εξής σειρά: α) Μεταθέσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.

β) Μεταθέσεις στα πειραματικά, μουσικά και σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων.
γ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού του Π.Δ.
δ) Μεταθέσεις από μια περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης.
ε) Αμοιβαίες μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού του Π.Δ.".
6. Η τοποθέτηση σε ουγκεκριμένο σχολείο των εκπαιδευτικών που μετατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. Άρθρο: 13
Ημερομηνία: 19.05.2010
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης 

Κείμενο Άρθρου
1. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.
α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, πρυ χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής οτην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσόσερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 3 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν απο μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
[2. καταργήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010)]. Άρθρο: 14
Ημερομηνία: 13.10.2000
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

Σχόλια
Η περίπτ. β της παρ. 5 και η περίπτ. β της παρ. 6 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και οι παρ. 9, 10, 11 και 12 προστέθηκαν, από 22.05.1997, με το άρθρο 12 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). Το εντός " " εδάφιο στο στοιχείο ιι της περίπτ. β της παρ. 3 προστέθηκε από 13.10.2000 με το άρθρο 1 ΠΔ 269/2000 (ΦΕΚ Α΄ 221). 

Κείμενο Άρθρου

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
"Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ., που μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄)".

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
α) Οταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
"β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας΄ όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης".
γ) Οσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
α) Οταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
Οταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΛΠ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
"β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης".
γ) Οσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.14 του Ν.1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίλεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

"9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βίί και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".

"10. Για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/96".

"11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.
1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο".

"12. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τις διαδικασία της περ. β της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι
αιτήσεις τους κρίνονται κατά σχολεία αυτά". Άρθρο: 15
Ημερομηνία: 22.05.1997
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής 

Σχόλια
Οι παρ. 2 και 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από 22.05.1997 με την παρ. 1 άρθρου 13 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). Το εντός " " εδάφιο στην παρ. 12 προστέθηκε από 22.05.1997 με την παρ. 2 άρθρου 13 ΠΔ 100/1997. 

Κείμενο Άρθρου

1. Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με βάση τις κενές θέσεις του άρθρου 4 αυτού του Π.Δ. και τις τυχόν δημιουργούμενες κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

"2. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ. εκτός από τις περιπτώσεις μετάθεσης για ρύθμιση υπεραριθμίας".

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσω του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης μέσα στο μήνα Νοέμβριο, χωρίς να αναγράφουν στην αίτησή τους προτιμήσεις
συγκεκριμένων σχολείων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δήλωση για οριστική τοποθέτηση και όσοι βρίσκονται στη διάθεση αυτού από μετάθεση, διορισμό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.

4. Οι Προϊστάμενοι των διευθύνσεων ή γραφείων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης ελέγχουν και βεβαιώνουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και τέλος προσδιορίζουν τις μονάδες μετάθεσης - τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού κατά κριτήριο και στο σύνολό τους. Στη συνέχεια, συντάσσουν πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση κατά κατηγορία στους οποίους περιέχονται το ονοματεπώνυμο, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική θέση και οι μονάδες μετάθεσης ή τοποθέτησης του καθενός, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.

5. Οι πίνακες αυτοί στέλονται μαζί με τις αιτήσεις - δηλώσεις στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων - δηλώσεων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά φυλάσσονται στη διεύθυνση ή στο γραφείο εκπαίδευσης. Αντίγραφα των ανωτέρω πινάκων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων, της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης και του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι όλα τα στοιχεία της μετάθεσης - τοποθέτησής τους. Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλλουν σχετική αναφορά στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο. Η αναφορά αυτή εξετάζεται κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης.

6. Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ., τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.

"7. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους, καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες".

8. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου και αποφασίζουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 14.
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.

9. Οι αιτήσεις για μετάθεση και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 16 του διατάγματος αυτού.

10. Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

11. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.

12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρ. 7 του άρθρου 14 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.
"Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία,
κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης".
13. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στο άρθρο 10 αυτού του Π.Δ.
14. Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
15. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους. Άρθρο: 16
Ημερομηνία: 19.05.2010
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις 

Σχόλια
Οι περιπτ. α και θ της παρ. 8 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από 22.05.1997 με το άρθρο 14 ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ Α΄ 94). Η περίπτ. α της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 1 ΠΔ 39/1998 (ΦΕΚ Α΄ 43). Το εντός " " πρώτο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 ΠΔ 39/1998. Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ της παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 1 ΠΔ 39/1998. 

Κείμενο Άρθρου

1. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι:
α) η συνολική υπηρεσία
β) η συνυπηρέτηση
γ) οι οικογενειακοί λόγοι
δ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
ε) η εντοπιότητα
στ) η πρώτη προτίμηση

2. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι:
α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση
ε) η εντοπιότητα

3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:
α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου εφόσον σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.
ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

4. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών, υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Οπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του , από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.
β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

7. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:
"α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ιδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων)".
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

8. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνια δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους.
Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση τα εξής:
"α) "Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδεθσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων των
εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια (i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα, (iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, (v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (vi) το υψόμετρο". Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων καθώς και για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων".
β) Οι σχολικές μονάδες που καταργήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.Δ. θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μονάδας ίδιας βαθμίδας.
γ) Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα.
δ) Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται.
"Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΑ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα".
ε) Για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες, εκτός σχολείων, ο χρόνος της υπηρεσίας σε αυτές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο της έδρας των υπηρεσιών.
[στ) καταργήθηκε με το τελευταίο εδ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010)] ζ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως διευθυντές ή υποδιευθυντές ή υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. λαμβάνουν τις μονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα καθήκοντά τους. Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης λαμβάνουν τις μονάδες της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας.
η) Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων. που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.
"θ) Ο χρόνος εκπ/κών και λοιπών αδειών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρείται πραγματική υπηρεσία, υπολογίζεται για τη χορήγηση μονάδων μετάθεσης συνολικής υπηρεσίας. Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές (άρθρα 108-113 Υ.Κ.Π.Δ. 611/75), άδειες κύσης και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε αποσπαστεί σε άλλο σχολείο οπότε λαμβάνει τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκε. Ο χρόνος άδειας εκπ/κής με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α΄ κατηγορίας".
ι) Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α΄ κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β΄ κατηγορίας για την Αμερική και της Γ΄ κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες.
ια) Οταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος.

9. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όταν ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (2) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας από διετίας. 

10. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης.

11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηοη
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίμηση.

12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβόνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο: 17
Ημερομηνία: 08.03.1996
Ημερομηνία Ισχύος: 08.03.1996

Τίτλος Άρθρου
Καταργητικές και τελικές διατάξεις

Κείμενο Άρθρου

1. Από την ημερομηνία ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π.Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51/Α΄) εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 11 που αφορούν τις μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της Α/θμιας εκπαίδευσης και των παρ. 4 εδαφ. α΄ και β΄ και 8 περ. α΄ του άρθρου 16 των οποίων η ισχύς παύει από 1.9.1996.

2. Το Π.Δ. 385/1995 (ΦΕΚ 215/Α΄) και το Π.Δ. 373/1993 (ΦΕΚ 156/Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η ισχύς της Διατάγματος αυτού, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου 1, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.