Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Εγκύκλιος τού υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τής 25ης Ιανουαρίου 2011 και με αριθμό πρωτοκόλλου Φ252/9242/Β6 σχετικά με την ενεργοποίηση επιτροπών εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων, πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β

Μαρούσι 25 - 1 - 2011
Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ252/9242/Β6

Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Κοιν:
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕ.Σ.Υ.)
( Δια της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ. Τμήμα Α, του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μακεδονίας 8, τκ 10433
(υπόψη κ. Σερέτη)΄
2. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Βερανζέρου 50, Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
3. Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ, Τμήμα Α΄, Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση επιτροπών εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων, πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.»Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β, του εδαφίου 4, του άρθρου 36 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2006 (ΦΕΚ 65Α΄), οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% πιστοποιημένο από την Αβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ανεξαρτήτως παθήσεως, έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα στο σχολείο τους με θέματα που θα ορίζονται από τον οικείο σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να αποκτούν απολυτήριο μετά από συμμετοχή σε ενδοσχολικές εξετάσεις.

Συχνά, τα άτομα που υπάγονται στην ως άνω περίπτωση διεκδικούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ενώ οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, αλλά η πάθησή τους δεν ανήκει στην ειδική κατηγορία παθήσεων αποκλείονται από τη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ίδιο έτος.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35, παρ 4, του Ν. 3794/09, (ΦΕΚ 156Α/4-9-09), της υπ’ αριθμ. 58 απόφασης της 223ης (4-2-2010) ολομέλειας του ΚΕΣΥ και της αρ. Φ.151/122732/B6 (ΦΕΚ 1612Β/4-10-10) ΚΥΑ, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην ενεργοποίηση των επταμελών Επιτροπών διαπίστωσης πάθησης, τις οποίες και θα πρέπει να κοινοποιήσετε στην υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2011 ώστε η υπηρεσία μας να είναι ενήμερη για την προετοιμασία έναρξης της διαδικασίας διαπίστωσης παθήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Μετά την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας διαπίστωσης παθήσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης οργάνου εξέτασης ενστάσεων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ώστε στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις επταμελείς Επιτροπές να αναγράφεται επακριβώς και ολογράφως η πάθηση του υποψηφίου όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α) με τον αντίστοιχο κωδικό του Παραρτήματος της αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β΄/ 4-10-2010) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν στα παραπάνω πιστοποιητικά διαπίστωσης παθήσεων διαφοροποιείται έστω και μία λέξη στην αναγραφή των παθήσεων σε σχέση με το άρθρο 35 του ν.3794/2009 η επιτροπή συγκέντρωσης κι ελέγχου δικαιολογητικών θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να απορρίψει την αίτηση-μηχανογραφικό του υποψηφίου και να ακολουθήσει κύκλος ενστάσεων με συνέπεια την καθυστέρηση των διαδικασιών, την επιβάρυνση των εργασιών των επταμελών επιτροπών, της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, της ίδιας της επιτροπής συγκέντρωσης κι ελέγχου δικαιολογητικών αλλά κυρίως των ίδιων των υποψηφίων από τους οποίους οι περισσότεροι θα βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥΕσωτερική Διανομή:
1) Γραφ. κας Υπουργού
2) Γραφ. κας Αναπλ. Υπουργού
3) Γραφ. Υφυπουργού κου Ι. Πανάρετου
4) Γραφ. Υφυπουργού κας Ε. Χριστοφιλοπούλου
5) Γραφ. Εδικού Γραμματέα κου Β. Παπάζογλου
6) Δνση Σπουδών Δ.Ε.
7) Δ/νση Οργάν. & Διεξαγ. Εξετ./Α΄, Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, περιοχή Δραγάνα, τκ. 68100
2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, τκ. 54636
3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, τκ. 56429
4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, τκ. 54642
5) ΠΓΝ Ιωαννίνων Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου Νιάρχου), Ιωάννινα, τ.κ. 45500
6) ΠΓΝ Λάρισας Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, τκ. 41110
7) ΠΓΝ Πατρών Ρίο Πατρών, τκ. 26504
8) ΠΓΝ Ηρακλείου Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, τκ. 71110
9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Μεσογείων 154, Χολαργός, τκ. 11527
10) ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ Ερυθρού Σταυρού 1, Αθήνα, τκ. 11526
11) ΓΝΑ «Λαϊκό» Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, τκ. 11527
12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, τκ. 10676
13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων» Μαντούβαλου 3, Νίκαια, τκ. 18454
14) ΠΓΝ «Αττικόν» Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τκ. 12462