Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Κοινή υπουργική απόφαση, υπ΄ αριθμόν 35415 της 1ης Αυγούστου 2011, των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1701

1 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35415

Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

β) της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»

γ) της παρ. 4 παρ. 18 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ) του εδαφίου η΄ της παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), καθώς και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄)

στ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.»

ζ) του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»

η) του άρθρου 2, παρ. 24, του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

θ) της υπ’ αριθμ. 31973/7−7−2011 (ΦΕΚ 1602 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο».

ι) της υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».

ια) της υπ’ αριθμ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων “Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου”, όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθ. Υ274/1−10−2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) και την αριθ. 144346/Η/18−11−2010 (ΦΕΚ 1813 Β΄)

ιβ) την αριθμ. 34930/27.07.2011 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης

2. Το γεγονός ότι προκαλείται ετήσια δαπάνη από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, ύψους 140.000.000 ΕΥΡΩ περίπου. Για το τρέχον έτος η δαπάνη ύψους 84.000.000 ΕΥΡΩ περίπου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις στους Π/Υ των Περιφερειών και η δαπάνη ύψους 56.000.000 ΕΥΡΩ περίπου θα καλυφθεί από τους Π/Υ των Δήμων. Για τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ΚΑΠ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς

1. Οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

α) 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)

2. Η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται και παρουσία συνοδού υπαλλήλου του μεταφορέα ή του οικείου δήμου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο δήμο.

3. Η μεταφορά μαθητών, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, πραγματοποιείται με δημοτική ή δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση που περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών από τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης από τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου.

4. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους (κατοικία−οικοτροφείο), ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 2 ή στην παρ. Β του ιδίου άρθρου εφόσον ο δήμος στον οποίο έχει έδρα το σχολείο διαθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα.


Άρθρο 2
Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

1. Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1, με τους παρακάτω οριζόμενους τρόπους και με τη σειρά (Α, Β, Γ) που αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση όπου η μεταφορά δεν είναι εφικτή με κάθε έναν από αυτούς τότε για το τμήμα εκείνο του μεταφορικού έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθείται ο επόμενος. Για τους μαθητές οι οποίοι δε δύνανται να μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

2. Αρμόδιος δήμος για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και του τρόπου μεταφοράς τους (Α, Β, Γ) θεωρείται ο δήμος εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το σχολείο στο οποίο οι μαθητές μεταφέρονται. Οι δήμοι μπορούν μέσω διαδημοτικής συνεργασίας να κάνουν χρήση κοινών λεωφορείων.

Α. Με δημόσια συγκοινωνία

1. Οι δήμοι μεταφέρουν τους μαθητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία. Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε. καθώς και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα. Ως δημοτική συγκοινωνία νοείται η συγκοινωνία του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006, ή του δημοτικού κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης οι δήμοι μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, να συνάπτουν συμβάσεις εκτέλεσης ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας.

2. Οι δήμοι τροποποιούν τα υφιστάμενα δρομολόγια αστικών γραμμών ή ζητούν από την οικεία Περιφέρεια την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων υπεραστικών γραμμών της δημόσιας συγκοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2963/2001, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι μεταφορές μαθητών σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 1.

3. Σε γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας ή σε γραμμές που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2963/2001 και οι οποίες εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών τα δρομολόγια που εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών επιδοτούνται με το 80% της αποζημίωσης όπως προκύπτει βάσει της παρ. Γ.3 του παρόντος άρθρου.

4. Οι μαθητές που μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) του οποίου ο τύπος έχει ως εξής:

«ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 201. 201.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συγκοινιακός φορέας:
Ειδικό Μαθητικό Δελτίο Νο:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΤΑΞΗ:
Α.Μ.Μ.:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

5. Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διακινείται ο μαθητής από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα. Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής μικροσυγκοινωνίας η αξία του ΕΜΔ σε Ευρώ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου. Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του αρμόδιου δήμου.

6. Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από το διευθυντή του σχολείου στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Τα ΕΜΔ, πριν από τη χορήγηση τους, θεωρούνται με φροντίδα του διευθυντή του σχολείου και από τον αρμόδιο του ΚΤΕΛ ή του εκμεταλλευτή μικροσυγκοινωνίας, ή του πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης λιμενικής αρχής κατά περίπτωση.

7. Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες λειτουργίας του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του.

8. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας του ΕΜΔ, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκδίδεται νέο ΕΜΔ. Απαγορεύεται στους μαθητές να δίνουν το ΕΜΔ για χρήση από τρίτο πρόσωπο.

9. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, ή των εξετάσεων κάθε διδακτικού έτους, ή μετά τη λήξη των εισαγωγικών εξετάσεων για πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους μαθητές που μετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα ΕΜΔ κατατίθενται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στο διευθυντή του σχολείου τους ο οποίος μεριμνά για την καταστροφή τους. Σε κάθε περίπτωση οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους συγκοινωνιακούς φορείς για το πέρας του σχολικού έτους.

10. Μαθητές που είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που κάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ/τος 306/1973 (ΦΕΚ 90 Α΄).

Β. Με ίδια μέσα των δήμων

1. Οι μαθητές, οι οποίοι δε μεταφέρονται με τον ανωτέρω (Α) τρόπο, μεταφέρονται από τους δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων εφόσον τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών, άλλως επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Εφόσον τα ίδια μέσα των δήμων είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφέρονται κατά προτεραιότητα οι μαθητές των ΣΜΕΑ, κατόπιν οι μαθητές πρωτοβάθμιας και έπειτα οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου για τα δρομολόγια αποκλειστικής εξυπηρέτησης μαθητών οι δήμοι αποζημιώνονται σύμφωνα με την αποζημίωση που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος αφαιρουμένου του ποσοστού του ευλόγου κέρδους όπως προκύπτει βάσει της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.

3. Όταν η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου τα διανυόμενα χιλιόμετρα και η κατανάλωση καυσίμου που αντιστοιχούν είναι πέραν των μεγίστων ορίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων όπως ορίζονται στην Υ.Α.1450/550/3−3−1982.

Γ. Με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

1. Προϋποθέσεις

α. Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, τότε ο Δήμαρχος αναθέτει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως σύμφωνα με εκείνες του Π.Δ/τος 60/2007 την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς.

β. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού πρέπει αφενός να αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συμπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών και αφετέρου στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους.

2. Κανόνες προκήρυξης διαγωνισμού

α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα δρομολόγια του τρέχοντος έτος. Ο διαγωνισμός μπορεί να προκηρύσσεται για χρονική διάρκεια έως και τριών ετών.

β. Στο διαγωνισμό προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης έως και το 20% του αρχικού προϋπολογισμού για την ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, καθώς επίσης και η δυνατότητα αναπροσαρμογής των αρχικών δρομολογίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο δήμος μπορεί επίσης να προβλέπει ως δικαίωμα προαίρεσης τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και όχι περισσότερο των τριών μηνών.

γ. Το μεταφορικό έργο διακρίνεται μεταξύ αυτού που πραγματοποιείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό μαθητών (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, ακτοπλοϊκά μέσα, κ.λπ.) και εκείνου που πραγματοποιείται με ταξί και αφορά περιορισμένο αριθμό μαθητών. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το είδος του μεταφορικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, ταξί, κ.λπ.) αποφεύγοντας, εάν είναι δυνατόν, τη χρήση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων στο ίδιο δρομολόγιο.

δ. Το μεταφορικό έργο που διενεργείται με τα μέσα του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο.

ε. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

i. την εξυπηρέτηση περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο

ii. την εξυπηρέτηση ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

iii. την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών καθώς και η μεταφορά και άλλων επιβατών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, ενώ επιβάλλονται και οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.

iv. την ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εντός του ίδιου οικισμού, σε συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης εντός του οικισμού ούτως ώστε να προκύπτουν λιγότερες στάσεις, κατά προτίμηση επί του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου

3. Υπολογισμός αποζημίωσης μεταφορικών μέσων

α. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών κατόπιν δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού γίνεται με βάση τον αριθμό των μονών δρομολογίων (μετάβασης ή επιστροφής) που απαιτούνται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος της παρούσας.

β. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος της παρούσας λαμβάνοντας υπόψη και την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δρομολογίου.

γ. Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παρατήματος της παρούσας. Για την ανάθεσή τους η Οικονομική Επιτροπή καλεί τους ανάδοχους να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες οφείλουν να είναι ίσες ή κατώτερες του ποσού που προκύπτει από την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς εκάστου αναδόχου. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών για κάθε νέο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση μεταξύ των αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται εκτελεί το δρομολόγιο με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

δ. Σε περίπτωση όπου διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί έως την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη έναρξη των δρομολογίων για λόγους οι οποίοι δεν ανάγονται σε ευθύνη του δήμου παρότι έχει προκηρυχθεί εντός της προβλεπόμενης από την προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχει προβλεφθεί δυνατότητα προαίρεσης για την παράταση της προηγούμενης σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.β., τότε η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το εάν θα κάνει χρήση των διατάξεων περί ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007 μέχρι τη σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού ή εάν θα διαθέσει στους μαθητές το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου, τότε στους μαθητές δίδεται το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3 και αναζητούνται τυχόν πειθαρχικές ευθύνες στα αρμόδια όργανα ή υπαλλήλους του δήμου.

ε. Σε περίπτωση όπου η διαδικασία του διαγωνισμού και μετά τη διαπραγμάτευση αποβεί άγονη ή οι υποβληθείσες προσφορές υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού της διακήρυξης η διαδικασία διακόπτεται και στους δικαιούμενους μεταφοράς μαθητές καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3.

στ. Ο δήμος πέραν από το ποσό της σύμβασης σε καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση δεν υποβάλλεται.

ζ. Η μεταφορά των μαθητών των δημοσίων σχολείων Ειδικής Αγωγής από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, καθώς και η μεταφορά των μαθητών των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων και σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μπορεί να αντικαθίσταται με χορήγηση μηνιαίου επιδόματος, μετά την εξάντληση κάθε άλλης δυνατότητας. Σε περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών δεν είναι εφικτή λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και των συναφών διαδικασιών, το επίδομα μπορεί να χορηγείται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών αυτών.


Άρθρο 3
Επιδότηση μαθητών

1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:

α) έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του σχολείου τους.

β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται στους μαθητές μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

i. στους μαθητές της πρώτης (α) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα 85 €

ii. στους μαθητές της δεύτερης (β) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με χιλιομετρικό κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις μέρες λειτουργίας του σχολείου ανά μήνα όπως θα πιστοποιείται από το διευθυντή του σχολείου και μέχρι 1500 € ανά μαθητή, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ, για κάθε σχολικό έτος.

Το ποσό της πρώτης (α) περίπτωσης δύναται να αναπροσαρμόζεται στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντα μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό του δήμου για τη μεταφορά των μαθητών.

2. Τα μηνιαία επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από τον οικείο δήμο σε τρεις (3) δόσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 31 Μαρτίου και 30 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών ή στους ίδιους τους μαθητές αν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από το διευθυντή.

3. α. Σε περίπτωση όπου μαθητές μέλη της ίδιας οικογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το μηνιαίο επίδομα της ανωτέρω (1.α) περίπτωσης καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά.

β. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το μηνιαίο επίδομα των ανωτέρω (1.β) περιπτώσεων καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.

4. Στο καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα της περίπτωσης 1.α του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν μετακίνησής τους στον τόπο διαμονής τους.


Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα

Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρούσας είναι τα εξής:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α. βεβαιώνει τον υπολογισμό της απόστασης της παρ.1 του άρθρου 1. Κατά τον υπολογισμό της λαμβάνει υπόψη τη συντομότερη ενδεδειγμένη οδική απόσταση του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία μεταφέρονται.

β. διαβιβάζει σε τυποποιημένο έντυπο στο δήμο έως και την 30η Ιουνίου κατάσταση των μεταφερόμενων μαθητών στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Για τον υπολογισμό της απόστασης ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να ζητά τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου δήμου η οποία, εφόσον ζητηθεί, είναι υποχρεωμένη να την παράσχει. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου όταν είναι ενήλικος.

γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ)

δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την παρ. Γ του άρθρου 2 της παρούσας

2. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου είναι αρμόδια:

α. για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των ίδιων μεταφορικών μέσων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως κάθε φορά ισχύουν, της παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας

β. για την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών με ανάλυση των στοιχείων που θα συγκεντρώσει από τις σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους σύμφωνα με την παρ. Γ2 του άρθρου 2 της παρούσας και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.

3. Ο Δήμαρχος με απόφασή του βεβαιώνει:

α. τις γραμμές της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών οι οποίες εξυπηρετούν τους μαθητές και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου.

β. τη δυνατότητα χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων των δήμων σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας.

γ. τους μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται με καθένα από τους οριζόμενους στις παρ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της παρούσας τρόπους

δ. τους μαθητές οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3

ε. την πραγματοποίηση των δρομολογίων στην περίπτωση της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συγκοινωνίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001.


Άρθρο 5
Καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου

1. Η καταβολή της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από τους δήμους όταν και όπως ορίζεται στις επί μέρους συμβάσεις, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης:

α. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια συγκοινωνία απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. 1.γ. του άρθρου 4 της παρούσας.

β. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια σύμβαση απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. 1.δ. του άρθρου 4.

γ. για τις μεταφορές που διενεργούνται με τη συγκοινωνία του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001 η βεβαίωση της παρ. 3.β. του άρθρου 4.


Άρθρο 6
Απολογισμός μεταφορικού έργου

1. Οι δήμοι υποχρεούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα παρακάτω στοιχεία του τρέχοντος σχολικού έτους:

α. χάρτες των πραγματοποιούμενων δρομολογίων οι οποίοι περιλαμβάνουν τις στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης

β. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία των παραπάνω δρομολογίων (χιλιομετρική απόσταση μονού δρομολογίου, κόστος, μεταφορικό μέσο, σχολική μονάδα, αριθμό ετήσιων δρομολογίων, τύπος μεταφοράς των παρ. Α, Β, Γ του άρθρου 2 της παρούσας) καθώς και στοιχεία προέλευσης − προορισμού ανά κατηγορία.

γ. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων των δικαιούμενων των μηνιαίων επιδομάτων του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Η παράδοση των ανωτέρω γίνεται σε τυποποιημένα έντυπα που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

3. Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών ο Ελεγκτής Νομιμότητας προβαίνει σε έλεγχο των δήμων χωρικής του αρμοδιότητας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύπτει σύμφωνα με τα ληφθέντα στοιχεία της μεταφοράς μαθητών βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 3852/2010.


Άρθρο 7
Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών

1. Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Π. που δεσμεύονται ειδικά για το σκοπό αυτό για κάθε δήμο στα όρια του οποίου βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές.

2. Το συνολικό ποσό με το οποίο οι δήμοι επιχορηγούνται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών για τη μεταφορά που πραγματοποιείται με:

α. τα ίδια μέσα των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Β,
β. τα ειδικά μαθητικά δελτία ή τη δημοτική συγκοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α,
γ. δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Γ,
δ. την επιδότηση των μαθητών όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3.δ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. ΙΒ/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β΄) και κάθε άλλη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, προγενέστερη της παρούσας.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Το κόστος ενός δρομολογίου σε μια γραμμή ισούται με:
ΚΔ=[ΣiΧί(αiΑ+βiΒ+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+Δ+Τ)/2496+Ε/1980)xΣΧi/γi)]x(1+Ζ)x(1+Η)

Όπου:
i: Τμήμα της γραμμής εντός ή εκτός πόλεως, με μικρή ή μεγάλη κλίση, μήκους Χ; χιλιομέτρων όπου Χι ισούται με το μήκος της έμφορτης (με μαθητές) διαδρομής προσαυξημένο κατά 20%. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτει το κόστος της διαδρομής του οχήματος χωρίς μαθητές. Στην περίπτωση χρήσης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ, το ανωτέρω κόστος μπορεί να προσαυξάνεται έως και 50%.

Συντελεστές Κοστολόγησης (όπως παρ.2):
α: συντελεστής κατανάλωσης καυσίμου στο τμήμα «ι» (λίτρα ανά χιλιόμετρο)
β: συντελεστής φθοράς ελαστικών στο τμήμα «ι» (τεμάχια/χιλιόμετρο)
γ: εμπορική ταχύτητα στο τμήμα «ι» (χιλιόμετρα ανά ώρα)

Τιμές μονάδος (όπως παρ.2):
Α: τιμή καυσίμου (ευρώ ανά λίτρο)
Β: τιμή ελαστικού (ευρώ ανά τεμάχιο)
Γ: κόστος οχήματος
Δ: ετήσιο κόστος ασφάλισης
Ε: ετήσιο κόστος οδηγού
Τ: τέλη κυκλοφορίας οχήματος

Άλλοι συντελεστές:
Ζ: προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών = 25%
Η: προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και ευλόγου κέρδους = 15%

2. Συντελεστές κοστολόγησης
Υπολογίζονται οι βασικοί παράγοντες λειτουργικού κόστους, που είναι : Καύσιμα, Ελαστικά και Συντήρηση οχημάτων για κάθε τύπο οχήματος και για κάθε είδος οδού, με κατάλληλη αναγωγή σε ενιαία μονάδα μήκους (ανά 1.000 χιλιόμετρα) και συντάσσονται οι αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών κόστους εκάστου.

Α) Οι τύποι οχημάτων είναι τρεις :
1. Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές
2. Μικρό λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50 θέσεις συνολικά στις αστικές γραμμές
3. Ταξί ή αντίστοιχο όχημα

Β) Τα είδη οδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :
1. Εντός πόλεως: άσφαλτος καλής βατότητας, με συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αστικής κυκλοφορίας αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με συχνές στάσεις.
2. Εκτός πόλεως: άσφαλτος μέτριας βατότητας ή/και οδός με περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται μέσες εμπορικές ταχύτητες.
3. Χωματόδρομος ή άσφαλτος κακής βατότητας ή κίνηση σε χιόνι, περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με μεγάλη φθορά στα ελαστικά και στο όχημα.

Γ) Για κάθε είδος οδού εξετάζονται δύο κατηγορίες κατά μήκος κλίσεων:
1. μικρές κλίσεις 0-5%
2. μεγάλες κλίσεις 5% και άνω

Οι συντελεστές αυτής της μεθοδολογίας είναι βασισμένοι στην διεθνή βιβλιογραφία και σε μετρήσεις που έγιναν με λεωφορεία στην Ελλάδα το 2009 κατά την λειτουργία του προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
πίνακας συντελεστών κόστους καυσίμων «α»
Καταναλώσεις (λίτρα ανά 1.000 χιλιόμετρα)

Είδος Οδού: Εντός πόλεως
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ- λίτρα: 117,8
Λεωφ. Μικρά λίτρα: 202,9
Λεωφ. Μεγάλα λίτρα: 458,7

Είδος Οδού: Εντός πόλεως
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ- λίτρα: 124,5
Λεωφ. Μικρά λίτρα: 214,5
Λεωφ. Μεγάλα λίτρα: 727,8

Είδος Οδού: Εκτός πόλεως
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ- λίτρα: 108,1
Λεωφ. Μικρά λίτρα: 186,2
Λεωφ. Μεγάλα λίτρα: 381,2

Είδος Οδού: Εκτός πόλεως
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ- λίτρα: 115,7
Λεωφ. Μικρά λίτρα: 199,3
Λεωφ. Μεγάλα λίτρα: 608,1

Είδος Οδού: Χώμα ή Χιόνι
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ- λίτρα: 127,4
Λεωφ. Μικρά λίτρα: 219,5
Λεωφ. Μεγάλα λίτρα: 414,9

Είδος Οδού: Χώμα ή χιόνι
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ- λίτρα: 133,5
Λεωφ. Μικρά λίτρα: 230,0
Λεωφ. Μεγάλα λίτρα: 633,7


πίνακας συντελεστών κόστους ελαστικών «β»
Καταναλώσεις (αριθμός ελαστικών ανά χιλιόμετρο)

Είδος Οδού: Εκτός πόλεως
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ: 0,0000574
Λεωφ. Μικρά: 0,0000861
Λεωφ. Μεγάλα: 0,0000861

Είδος Οδού: Εκτός πόλεως
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ: 0,0001439
Λεωφ. Μικρά: 0,0002158
Λεωφ. Μεγάλα: 0,0002158

Είδος Οδού: Χώμα ή Χιόνι
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ: 0,0000666
Λεωφ. Μικρά: 0,0000999
Λεωφ. Μεγάλα: 0,0000999

Είδος Οδού: Χώμα ή Χιόνι
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ: 0,0001679
Λεωφ. Μικρά: 0,0002519
Λεωφ. Μεγάλα: 0,0002519

Είδος Οδού: Εντός πόλεως
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ: 0,0000528
Λεωφ. Μικρά: 0,0000793
Λεωφ. Μεγάλα: 0,0000793

Είδος Οδού: Εντός πόλεως
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ: 0,0001326
Λεωφ. Μικρά: 0,0001990
Λεωφ. Μεγάλα: 0,0001990


πινάκας εμπορικών ταχυτήτων «γ»
Η μέση ταχήτητα (χλμ/ώρα) με την οποία κινούνται τα οχήματα, περιλαμβανομένου του χρόνου στις στάσεις, είναι η ακόλουθη.

Είδος Οδού: Εντός πόλεως
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ: 30
Λεωφ. Μικρά: 18
Λεωφ. Μεγάλα: 15

Είδος Οδού: Εντός πόλεως
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ: 25
Λεωφ. Μικρά: 15
Λεωφ. Μεγάλα: 12

Είδος Οδού: Εκτός πόλεως
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ: 55
Λεωφ. Μικρά: 45
Λεωφ. Μεγάλα: 45

Είδος Οδού: Εκτός πόλεως
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ: 45
Λεωφ. Μικρά: 35
Λεωφ. Μεγάλα: 35

Είδος Οδού: Χώμα ή Χιόνι
Κλίση Οδού: Μικρή
ΤΑΞΙ: 30
Λεωφ. Μικρά: 18
Λεωφ. Μεγάλα: 18

Είδος Οδού: Χώμα ή Χιόνι
Κλίση Οδού: Μεγάλη
ΤΑΞΙ: 25
Λεωφ. Μικρά: 8
Λεωφ. Μεγάλα: 8


II. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το ετήσιο κόστος οχημάτων αν και είναι μέρος του λειτουργικού κόστους εξετάζεται χωριστά και ανάγεται σε συντελεστή μοναδιαίου κόστους € / km. Το κόστος που οφείλεται στο όχημα αποτελείται από το κόστος απόσβεσης του οχήματος, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες φύλαξης οχημάτων

απόσβεση οχημάτων
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ετησίως ως το 1/15 της αξίας κτήσης του οχήματος. Εάν το όχημα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήμο) η συνολική ετήσια απόσβεση βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Το κόστος απόσβεσης ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.

ασφάλιστρα - τέλη κυκλοφορίας
Τα ασφάλιστρα προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχημα ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν το όχημα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήμο) η συνολική ετήσια δαπάνη για Ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων.
Το κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.

III. ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
Στις δαπάνες οδήγησης σημαντικός παράγοντας είναι η προϋπηρεσία του οδηγού και η οικογενειακή κατάστασή του. Λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού, ανάλογα με την σύνθεση του δυναμικού των οδηγών που συνίσταται στις ετήσιες αποδοχές με τις εργοδοτικές εισφορές. Ως μοναδιαίο κόστος δαπάνης οδήγησης λαμβάνεται η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού για 8ωρο ημερησίως 22,5 εργάσιμες ημέρες το μήνα, για 11 μήνες.

Το κόστος οδηγού για κάθε τμήμα οδού ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Κγπ , βάσει του μοναδιαίου κόστους οδήγησης και της μέσης εμπορικής ταχύτητας που αντιστοιχεί στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.

Εάν ένας οδηγός απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήμο) η συνολική ετήσια αποζημίωσή του βαρύνει τον εργοδότη άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Λαμβανομένων υπόψη των αδειών, ρεπό, κλπ. για την πλήρη λειτουργία ενός λεωφορείου απαιτούνται ετησίως 1,2 οδηγοί για μία βάρδια και 2,4 οδηγοί για διπλή βάρδια. Αν το λεωφορείο απασχολείται με μονή ή διπλή βάρδια και τα Σαββατοκύριακα, ο αριθμός των απαιτούμενων οδηγών αυξάνει ανάλογα.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι λοιπές δαπάνες, χαρακτηρίζονται ως πάγιες και περιλαμβάνουν το κόστος της Διοίκησης, του Γραφείου Κίνησης, του Λογιστηρίου, τις δαπάνες εισιτηρίων και διαχείρισης.

Κόστος Διοίκησης
Το κόστος Διοίκησης περιλαμβάνει μισθοδοσία, αμοιβές και λοιπές παροχές της Διοίκησης (Διευθυντού, Διοικητικών Συμβούλων, Νομικού, Οικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου).

Κόστος Γραφείου Κίνησης
Κύριο κόστος για την λειτουργία του γραφείου κίνησης είναι ο ετήσιος μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων στο γραφείο κίνησης.

Κόστος Λογιστηρίου
Σημαντικότερο κονδύλι του κόστους του λογιστηρίου είναι ο ετήσιος μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων του λογιστηρίου καθώς και το κόστος μηχανογράφησης.

Δαπάνες Συνοδού
Περιλαμβάνεται η δαπάνη αποζημίωσης των συνοδών όπου αυτό απαιτείται από την διακήρυξη.

Δαπάνες Διαχείρισης
Περιλαμβάνουν διάφορα κονδύλια, όπως ενοίκια, φωτισμός, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, συντήρηση και επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία, σταθμοί, υπόστεγα, στάσεις κλπ), συντήρηση και έξοδα κίνησης τυχόν οχημάτων διοικητικής χρήσης (όχι λεωφορείων).

Υπολογισμός των παραπάνω λοιπών δαπανών (παγίων)
Οι παραπάνω δαπάνες υπολογίζονται σε ετήσια βάση και ανάγονται συνήθως ανά χιλιόμετρο. Βάσει της εμπειρίας και με συγκριτικά στοιχεία από Συμβάσεις Παροχής Μεταφορικού Έργου μεταξύ του Δήμων και ΚΤΕΛ που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τόσο σε αστικές περιοχές όσο σε εκτός πόλεως διαδρομές, οι δαπάνες αυτές μπορούν να προϋπολογιστούν ως ίσες με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσματος του Λειτουργικού Κόστους, του Κόστους Οχημάτων και του Κόστους Οδηγών.

V. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡΔΟΣ
Το σύνολο των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται κατά 15% για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων εξόδων και του εύλογου κέρδος.

3. Τιμές μονάδος

Α: Η τιμή του καυσίμου κάθε μήνα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου θα λαμβάνεται ίση με τη μέση τιμή όπως ορίζεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Οι υπόλοιπες τιμές μονάδος, ορίζονται ως εξής:

Τιμή μονάδος (σε ευρώ): Β: Κόστος ελαστικού
ΤΑΞΙ: 200
Λεωφ. Μικρά: 550
Λεωφ. Μεγάλα: 550

Τιμή μονάδος (σε ευρώ): Γ: Κόστος οχήματος (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΑΞΙ: 25.000
Λεωφ. Μικρά: 150.000
Λεωφ. Μεγάλα: 250.000

Τιμή μονάδος (σε ευρώ): Δ: Ετήσιο κόστος ασφάλισης
ΤΑΞΙ: 1.200
Λεωφ. Μικρά: 3.000
Λεωφ. Μεγάλα: 3.000

Τιμή μονάδος (σε ευρώ): Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού
ΤΑΞΙ: 25.000
Λεωφ. Μικρά: 30.000
Λεωφ. Μεγάλα: 30.000

Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ


Πηγή: http://www.esos.gr/