Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3262

20 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ41.1/12198

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 4 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30−01−2013 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2−10−2008 τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−03−2000 τ. Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

4. Τις με αρ. 28911/Γ6/03−04−2007 και 27922/Γ6/3.4.2007 (ΦΕΚ 449/03−04−2007 τ. Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

5. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08−10−2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16−10−2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

6. Το με αρ. πρωτ. 65626/Γ6/15−05−2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α − Δ/νση Ειδικής Αγωγής «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

7. Το με αρ. πρωτ. 70257/Γ6/23−05−2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.−Δ/νση Ειδικής Αγωγής «Παροχή διευκρινίσεων επί του 65626/Γ6/15−05−2013 σχετικού εγγράφου μας».

8. Τις αποφάσεις Ίδρυσης των Τμημάτων Ένταξης Τ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

9. Το με αρ. πρωτ. 143862/Γ6/07−10−2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ−Δ/νση Ειδικής Αγωγής «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη από τον τακτικό προϋπολογισμό.

11. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε τα κατωτέρω Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εξής:

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.) 12/ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2 3ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3 4ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
4 6ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5 12ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6 5ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
7 7ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
8 8ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
9 4ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2 4ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
3 13ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
4 89ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
5 90ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
6 91ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
7 92ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
8 93ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9 95ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Μ.Δ.Δ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΔ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Μ.Δ.Δ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
2 2ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
3 3ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
4 4ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
5 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
6 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
7 5ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
8 6ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
9 7ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
4o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
4o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 21ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2 46o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
3 65ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
4 112ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
5 132ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
6 79o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
7 109ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
8 141ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9 127o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
6o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 144ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2 145ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
3 56ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
4 57ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
5 60ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
6 61ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
7 1ο Δ.Σ. Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
8 2ο Δ.Σ. Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
9o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2 4ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3 10ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
4 15ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5 8o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
6 18o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
7 10o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
8 106o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
9 107o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
10o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
10o ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 14o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2 15o Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
3 17o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
4 28o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
5 35o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
6 36o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
7 40o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
8 41o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
9 111o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ
10 135o Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ

8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ−ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 46ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2 12ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 12ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
4 43ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
5 4ο Γ/ΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ


Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΣΜΕΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΣΜΕΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1o Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
2 2o Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3 6o Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
4 7o Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
5 10ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
6 15ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
7 3ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
8 16ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2 3ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 4ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 7ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5 8ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 9ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7 10ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8 11ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ»
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ»
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2 5ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3 10ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4 15ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5 16ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
7 2ο−3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
8 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΙΚΠΑ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΙΚΠΑ)
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟ Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
2 2ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
3 4ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
4 6ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
5 1ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
6 5ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
8 Δ.Σ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΕΥΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
2 2ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
3 2ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ
4 3ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ
5 4ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ
6 3ο Ν/Γ ΠΕΥΚΗΣ
7 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
8 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
2 2ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
3 4ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
4 6ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
5 7ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
6 5ο Ν/Γ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
7 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2 2ο Δ.Σ. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
3 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
7 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3 6ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
4 4ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
6 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

9) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 5ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2 6ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
3 7ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
4 9ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
5 10ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
6 16ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
7 2ο Ν/Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
8 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
9 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ


Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2 2ο Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3 4ο Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
4 5ο Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
5 6ο Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
6 8ο Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
2 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
3 10ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
4 11ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
5 12ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
6 20ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
2 4ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
3 6ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
4 7ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
5 8ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
6 17ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2 9ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3 16ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4 26ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5 31ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6 35ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
2 3ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
3 7ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
4 8ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
5 21ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
2 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
3 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
4 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΤΥΦΛΩΝ−ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΤΥΦΛΩΝ − ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4 17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΤΕΕ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΤΕΕ Α΄ ΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

9) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ−ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

10) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
3 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
4 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ


Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 1ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 3ο Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 17ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
5 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/Γ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/Γ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 10 Ν/Γ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 6ο Ν/Γ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
3 6ο Ν/Γ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
4 20ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 6ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6 5ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7 12ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ ΑΛΙΜΟΥ
2 3ο Δ.Σ ΑΛΙΜΟΥ
3 13ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Ν/Γ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 3ο Ν/Γ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
3 3ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 2ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
5 5ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 4ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
7 11ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Γ/ΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Γ/ΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
3 6ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
5 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
6 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο Ν/Γ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2 1ο Ν.Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
3 8ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 1ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
5 7ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 1ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
7 3ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ−ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ − ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
2 Δ.Σ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
3 Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
4 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
5 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
6 Δ.Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎ
7 Δ.Σ. ΒΑΡΝΑΒΑ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ Ν. ΜΑΚΡΗΣ − ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ Ν. ΜΑΚΡΗΣ − ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
2 2ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
3 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
4 4ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
5 Δ.Σ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
6 1ο Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
7 3ο Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Π.Ν.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Π.Ν.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ
(ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ
2 2ο Δ.Σ ΡΑΦΗΝΑΣ
3 1ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
4 2ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
5 3ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6 4ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
7 5ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
8 6ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9 4ο Ν/Γ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
2 2ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
3 3ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
4 1ο Ν/Γ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
5 1ο Δ.Σ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
6 1ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
7 2ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
8 3ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 Δ.Σ. ΚΙΤΣΙΟΥ
2 2ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
3 3ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
4 2ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ
5 3ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ
6 4ο Ν/Γ ΣΠΑΤΩΝ
7 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
8 2ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
9 3ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ
2 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ
3 1ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4 2ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
5 3ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
6 Δ.Σ. ΚΟΥΒΑΡΑ
7 1ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
8 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
9 1ο Ν/Γ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ
2 2ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ
3 3ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ
4 4ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ
5 Δ.Σ. ΔΙΛΟΦΟΥ ΒΑΡΗΣ
6 Δ.Σ. ΒΑΡΚΙΖΑΣ
7 1ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
8 2ο Ν/Γ ΒΟΥΛΑΣ

8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΩΡΩΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΩΡΩΠΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΑΝΟΙΞΗΣ
2 2ο Δ.Σ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3 1ο Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
4 1ο Ν/Γ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
5 Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
6 1ο Δ.Σ. Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ
7 Δ.Σ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
8 Δ.Σ. ΩΡΩΠΟΥ

9) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
2 7ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
3 10ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
4 13ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
5 20ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
6 22ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
7 30ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
8 14ο Ν/Γ ΑΧΑΡΝΩΝ

10) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 5ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
2 6ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
3 9ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
4 14ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
5 18ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
6 25ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
7 26ο Δ.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
8 15ο Ν/Γ ΑΧΑΡΝΩΝ


ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2 10ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3 3ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
4 9ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2 5ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
3 2ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 6ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2 8ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
3 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
4 4ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2 3ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
3 1ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
4 1o ΓΥΜΝΑΣIΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
5 Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 6ο Δ.Σ. ΛΙΟΣΙΩΝ
2 7ο Δ.Σ. ΛΙΟΣΙΩΝ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 4ο Δ.Σ. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2 3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
3 4ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
4 3ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ


ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 20ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3 26ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
4 54ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
5 2ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ
6 5ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ

2) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 40ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 41ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3 13ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
4 18ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
5 27ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
6 12ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
7 1ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ

3) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 35ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 36ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3 14ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
4 15ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
5 17ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
6 47ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

4) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 22ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 50ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3 1ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
4 2ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5 53ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
6 5ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
7 17ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
8 54ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
9 57ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
2 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
3 3ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
4 4ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
5 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
6 6ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
7 8ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

6) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
2 2ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
3 6ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
4 8ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
5 16ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
6 6ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ

7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 9ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 1ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
3 2ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
4 3ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΣΩΝΑΣ
5 4ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 8ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 11ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3 13ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
4 21ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
5 14ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
6 23ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

9) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2 2ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
3 4ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
4 5ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
5 Δ.Σ. ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ
6 7ο Ν/Γ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

10) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
2 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

11) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 10ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
2 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
3 1ο−2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΝΤΗ
4 3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

12) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΤΕΕ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΤΕΕ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
2 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
5 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

13) ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
3 ΓΕΛ ΣΠΕΤΣΩΝ
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
5 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
6 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΑΝΩΝ
8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ


H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ