Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες - Μέρος πρώτο: Διεθνείς πράξεις – Β. Διεθνής οργάνωση εργασίας: 1. Σύμβαση αριθ. 159 για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων, 2. Σύμβαση αριθ. 142 για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 3. Σύμβαση αριθ. 111 για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα, 4. Σύμβαση αριθ. 102 περί ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφαλείας.

Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σύμβαση αριθ. 159 για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων

α. Γενεύη, 1983
β. Ν. 1556/1985, ΦΕΚ Α΄ 100

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε εκεί την 1η Ιουνίου 1983 στην εξηκοστή ένατη σύνοδό της,

Αφού έλαβε υπόψη τους υπάρχοντες διεθνείς κανόνες εργασίας που περιέχονται στη σύσταση για την επαγγελματική προσαρμογή και επαναπροσαρμογή των αναπήρων και στη σύσταση για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.

Αφού έλαβε υπόψη ότι από την αποδοχή της σύστασης για την επαγγελματική προσαρμογή των αναπήρων, ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών επαναπροσαρμογής, ο τομέας παρέμβασης και η οργάνωση των υπηρεσιών επαναπροσαρμογής, καθώς και η νομοθεσία και η πρακτική πολλών Μελών, σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από την προαναφερόμενη σύσταση έχουν εξελιχθεί σημαντικά.

Αφού σημείωσε ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 1981 Διεθνές Έτος των μειονεκτούντων προσώπων με θέμα «πλήρης συμμετοχή και ισότητα» και ότι ένα ευρύ πρόγραμμα παγκόσμιας δράσης σχετικά με τα μειονεκτούντα πρόσωπα πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να ισχύουν αποτελεσματικά μέτρα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της «πλήρους συμμετοχής» των μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνική ζωή και ανάπτυξη καθώς και της «ισότητας»,

Αφού σημείωσε ότι σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης πρέπει να ψηφιστούν νέοι διεθνείς κανόνες πάνω στο θέμα αυτό, οι οποίοι θα λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης σε όλες τις κατηγορίες των μειονεκτούντων προσώπων στις γεωργικές καθώς και στις αστικές ζώνες προκειμένου να μπορούν αυτοί ν’ ασκούν μια απασχόληση και να εντάσσονται στην κοινότητα.

Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί ορισμένες προτάσεις σχετικά με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή, ζήτημα που αποτελεί το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνόδου,

Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να πάρουν τη μορφή διεθνούς σύμβασης, αποδέχεται σήμερα, είκοσι Ιουνίου του 1983, την επόμενη σύμβαση που θα αποκαλείται Σύμβαση για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και την απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.


ΜΕΡΟΣ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1. Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης η έκφραση «μειονεκτούν πρόσωπο» σημαίνει κάθε πρόσωπο του οποίου οι προοπτικές για να βρει και να διατηρήσει μια κατάλληλη απασχόληση καθώς και να εξελιχθεί επαγγελματικά είναι αισθητά μειωμένες, εξαιτίας ενός προσηκόντως αναγνωρισμένου σωματικού ή πνευματικού μειονεκτήματος.

2. Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης, κάθε Μέλος πρέπει να θεωρεί ότι σκοπός της επαγγελματικής επαναπροσαρμογής είναι να επιτρέψει στα μειονεκτούντα πρόσωπα να βρουν και να διατηρήσουν μια κατάλληλη απασχόληση, να εξελιχθούν επαγγελματικά και έτσι να διευκολύνει την ένταξη ή την επανένταξή τους στην κοινωνία.

3. Κάθε μέλος πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις αυτής της σύμβασης με μέτρα προσαρμοσμένα στις εθνικές συνθήκες και στην εθνική πρακτική.

4. Οι διατάξεις αυτής της σύμβασης εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίας μειονεκτούντων προσώπων.


ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Αρχές των πολιτικών επαγγελματικής επαναπροσαρμογής και απασχόλησης για τα μειονεκτούντα πρόσωπα.

Άρθρο 2
Κάθε Μέλος θα πρέπει, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και την εθνική πρακτική και ανάλογα με τις δυνατότητές του, να διατυπώνει, εφαρμόζει και αναθεωρεί περιοδικά μια εθνική ή πολιτική σχετικά με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση, των μειονεκτούντων προσώπων.

Άρθρο 3
Η προαναφερόμενη πολιτική πρέπει να έχει ως σκοπό να εξασφαλίζει ότι τα κατάλληλα μέτρα επαγγελματικής επαναπροσαρμογής θα είναι προσιτά σε όλες τις κατηγορίες των μειονεκτούντων προσώπων και να προωθεί τις δυνατότητες απασχόλησης των μειονεκτούντων προσώπων στην ελεύθερη αγορά της εργασίας.

Άρθρο 4
Η προαναφερόμενη πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων και των εργαζομένων γενικά. Η ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων ανδρών και γυναικών πρέπει να τηρείται. Ειδικά θετικά μέτρα, που αποβλέπουν στην αποτελεσματική εξασφάλιση ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων και των άλλων εργαζομένων, δεν πρέπει να θεωρούνται διακριτικά απέναντι στους τελευταίους αυτούς εργαζομένους.

Άρθρο 5
Οι αντιπροσωπευτικές εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις πρέπει να γνωμοδοτούν σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της προαναφερόμενης πολιτικής, στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, που ασχολούνται με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή. Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που αποτελούνται από μειονεκτούντα πρόσωπα ή ασχολούνται με τα πρόσωπα αυτά πρέπει επίσης να δίνουν τη γνώμη τους.


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών επαγγελματικής επαναπροσαρμογής και απασχόλησης για τα μειονεκτούντα πρόσωπα.

Άρθρο 6
Κάθε Μέλος θα πρέπει, με την εθνική του νομοθεσία ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο σύμφωνη με την εθνική πρακτική και τις εθνικές συνθήκες, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί ισχύς στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 αυτής της σύμβασης.

Άρθρο 7
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να παρέχονται και να αξιοποιούνται υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, τοποθέτησης, απασχόλησης, κι άλλες συναφείς υπηρεσίες, που προορίζονται να επιτρέψουν στα μειονεκτούντα πρόσωπα να βρουν και να διατηρήσουν μια απασχόληση και να προοδεύσουν επαγγελματικά οι υπάρχουσες υπηρεσίες για τους εργαζομένου γενικά πρέπει, σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό και πρόσφορο, να χρησιμοποιούνται με τις απαραίτητες προσαρμογές.

Άρθρο 8
Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης υπηρεσιών επαγγελματικής επαναπροσαρμογής κι απασχόλησης για μειονεκτούντα πρόσωπα στις αγροτικές ζώνες και στις απομακρυσμένες κοινότητες.

Άρθρο 9
Κάθε Μέλος θα πρέπει να προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι θα εκπαιδεύονται και θα τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σύμβουλοι στο θέμα της επαναπροσαρμογής, καθώς και άλλο κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα είναι επιφορτισμένο με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική εκπαίδευση, την τοποθέτηση και την απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.2. Σύμβαση αριθ. 142 για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

α. Γενεύη, 23 Ιουνίου 1975
β. Ν. 1856/1989, ΦΕΚ Α΄ 141

Άρθρο 3

1. Κάθε μέλος, θα πρέπει να επεκτείνει προοδευτικά τα συστήματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και τα συστήματα της συνεχούς ενημέρωσης πάνω στην απασχόληση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση και ένας όσο το δυνατό ευρύτερος προσανατολισμός στα παιδιά, τους έφηβους και ενήλικες αφού περιληφθούν κατάλληλα προγράμματα για τους αναπήρους.

2. Αυτή η ενημέρωση και αυτός ο προσανατολισμός θα πρέπει να καλύπτουν την επιλογή ενός επαγγέλματος, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις σχετικές μ’ αυτή δυνατότητες εκπαίδευσης, την κατάσταση της απασχόλησης και τις προοπτικές απασχόλησης, τις δυνατότητες εξέλιξης, τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας και τις άλλες απόψεις της ενεργού ζωής στους διάφορους τομείς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας σ’ όλα τα επίπεδα υπευθυνότητας.

3. Αυτή η ενημέρωση και αυτός ο προσανατολισμός θα πρέπει να συμπληρώνονται με ενημέρωση πάνω στις γενικές απόψεις των συλλογικών συμβάσεων και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, η τελευταία αυτή ενημέρωση θα πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική εφ’ όσον ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα καθήκοντα και εργασίες των ενδιαφερόμενων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων.3. Σύμβαση αριθ. 111 για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα

α. Γενεύη, 25 Ιουνίου 1958
β. 15 Ιουνίου 1960
γ. Ν. 1424/1984, ΦΕΚ Α΄ 29


Άρθρο 5

1. Ειδικά μέτρα προστασίας ή βοήθειας που προβλέπονται από άλλες συμβάσεις ή συστάσεις της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας δεν θεωρούνται διακρίσεις.

2. Κάθε μέλος μπορεί, μετά από γνώμη των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, όπου υπάρχουν, να μη θεωρεί διακρίσεις άλλα ειδικά μέτρα που λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες προσώπων για τα οποία αναγνωρίζεται κατά τρόπο γενικό ότι είναι αναγκαία κάποια προστασία ή ειδική βοήθεια, για λόγους όπως το φύλο, η ηλικία, η αναπηρία, τα οικογενειακά βάρη και το κοινωνικό ή μορφωτικό επίπεδο.


6. Τα δικαιώματα των αναπήρων

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επανεπιβεβαιώνει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι οικουμενικές και έτσι περιλαμβάνουν χωρίς επιφυλάξεις και τα πρόσωπα με αναπηρίες. Κάθε άτομο γεννιέται ίσο και έχει τα ίδια δικαιώματα ζωής και ευημερίας, παιδείας και εργασίας, ανεξάρτητης διαβίωσης και ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας. Οποιαδήποτε άμεση διάκριση ή άλλη αρνητική μεροληπτική μεταχείριση ενός αναπήρου ατόμου αποτελεί για τον λόγο αυτό παραβίαση των δικαιωμάτων του. Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλεί τις Κυβερνήσεις, όπου παρίσταται ανάγκη, να υιοθετήσουν ή να διαμορφώσουν νομοθεσία για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτών των αναπήρων ατόμων σε αυτά και σε άλλα δικαιώματα.

Ο τόπος όπου μπορεί να ευρίσκονται τα ανάπηρα άτομα είναι παντού. Τα πρόσωπα που έχουν αναπηρίες θα πρέπει να τυγχάνουν εγγυήσεων ίσων ευκαιριών μέσω της εξάλειψης όλων των εν ευρεία έννοια κοινωνικών φραγμών, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για φυσικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς εν στενή έννοια ή ψυχολογικούς φραγμούς, οι οποίοι αποκλείουν ή περιορίζουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσεως αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία, που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση στην 37η της Σύνοδο, η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλεί την Γενική Συνέλευση και το Οικουμενικό και Κοινωνικό Συμβούλιο να υιοθετήσουν το σχέδιο στερεοτύπων κανόνων για την εξίσωση των ευκαιριών για πρόσωπα με αναπηρίες, στις συνεδριάσεις τους το 1993.4. Σύμβαση αριθ. 102 περί ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφαλείας

α. Γενεύη, 28 Ιουνίου 1952
β. 27 Απριλίου 1956
γ. Ν. 3251/1955, ΦΕΚ Α΄ 140


ΜΕΡΟΣ ΙΧ
Παροχαί Αναπηρίας

Άρθρο 53
Παν μέλος, δι’ο ισχύει το παρόν Μέρος της Συμβάσεως δέον όπως εξασφαλίζη την χορήγησιν παροχών αναπηρίας εις τα προστατευόμενα πρόσωπα συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του εν λόγω Μέρους.

Άρθρο 54
Ως καλυπτόμενος κίνδυνος θεωρείται η αδυναμία ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητος, ωρισμένου βαθμού, όταν ενδέχεται η αδυναμία αύτη να είναι διαρκής ή οσάκις αύτη εξακολουθεί υφισταμένη μετά την παύσιν της καταβολής του επιδόματος ασθενείας.


Άρθρο 55

Τα πρόσωπα δέον όπως περιλαμβάνουν:

α) ή καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών, εις αναλογίαν 50% τουλάχιστον του συνόλου των μισθωτών,

β) ή καθωρισμένας κατηγορίας του παραγωγικού πληθυσμού, εις αναλογίαν 20% τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων,

γ) ή όλους τους κατοίκους, ως αι πράσοδοι κατά την διάρκειαν του ασφαλιστικού κινδύνου δεν υπεβαίνουν όρια καθοριζόμενα συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 67,

δ) ή, όταν έγινε δήλωσις συμφώνως προς το άρθρον 3, καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών, εις αναλογίαν 50% τουλάχιστον του συνόλου των μισθωτών των εργαζομένων εις βιομηχανικάς επιχειρήσεις απασχολούσας 20 τουλάχιστον πρόσωπα.

Άρθρο 56
Η παροχή συνίσταται εις περιοδικήν καταβολήν υπολογιζομένην ως εξής: α) συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 65 ή του άρθρου 66 οσάκις προστατεύονται κατηγορίαι μισθωτών ή κατηγορίαι του παραγωγικού πληθυσμού, β) συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 67, οσάκις προστατεύονται όλοι οι κάτοικοι, αι πρόσοδοι των οποίων κατά την διάρκειαν του ασφαλιστικού κινδύνου δεν υπερβαίνουν ωρισμένα όρια.


Άρθρο 57

Η περί ης το άρθρον 56 παροχή δέον εν περιπτώσει επελεύσεως του καλυπτομένου κινδύνου να εξασφαλίζηται τουλάχιστον:

α) εις προστατευόμενον πρόσωπον το οποίον προ της επελεύσεως του κινδύνου και συμφώνως προς ωρισμένας διατάξεις, πληροί χρονικάς προϋποθέσεις συνισταμένας εις 15 ετών εισφοράς ή απασχόλησιν, είτε εις 10 ετών διαμονήν.

β) Όταν κατ’ αρχήν προστατεύωνται άπαντα τα παραγωγικά πρόσωπα, εις προστατευόμενον πρόσωπον συμπληρώσαν τριετή περίοδον εισφοράς και επ’ ονόματι του οποίου κατεβλήθησαν κατά την παραγωγικήν περίοδον της ζωής του, εισφοραί, ο μέσος ετήσιος αριθμός των οποίων εξικνείται εις καθωρισμένον ποσόν.

2. Όταν η χορήγησις της πρί ης η παράγραφος 1 παροχής εξαρτάται εκ της συμπληρώσεως ενός ελαχίστου χρόνου εισφοράς ή απασχολήσεως, δέον όπως εξασφαλίζηται ηλαττωμένη τις παροχή τουλάχιστον:

α) εις πρόσωπον προστατευόμενον συμπληρώσαν προ της επιπλεύσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, πενταετή περίοδον εισφοράς ή απασχολήσεως, β) όταν κατ’ αρχήν προστατεύωνται πάντα τα παραγωγικά πρόσωπα, εις προστατευόμενον πρόσωπο συμπληρώσαν τριετή περίοδον εισφοράς και επ’ ονόματι του οποίου κατεβλήθη κατά την ενεργόν περίοδον της ζωής του, το ήμισυ του καθωρισμένου μέσου ετησίου αριθμού εισφορών εις ον αναφέρεται το εδάφιον β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δέον να λογίζωνται ως πληρούμεναι όταν εξασταλίζεται η χορήγησις παροχής υπολογιζομένης συμφωνίας προς τα εν των Μέρει ΧΙ οριζόμενα εις ποσοστόν κατώτερον κατά 10 μονάδας από το αναγραφόμενον εις τον προσηρτημένον εις το Μέρος τούτο πίνακα δια τον δικαιούχον -τύπον- τουλάχιστον εις παν προστατευάμενον προσώπων, το οποίον συνεπλήρωσε συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας πενταετή περίοδον εισφοράς, απασχολήσεως ή διαμονής εν τη χώρα.

Ανάλογος μείωσις του ποσοστού του αναφερομένου εις τον προσηρτημένον εις το Μέρος ΧΙ πίνακα δύναται να χωρήση οσάκις ως χρονικαί δια την μειωμένην παροχήν προϋποθέσεις ορίζονται μείζονες της 5ετούς αλλ’ ελάσσονες χορηγείται συμφώνως προς την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 58
Αι περί ων τα άρθρα 56 και 57 παροχαί δέον όπως χορηγούνται καθ’ όλην την διάρκειαν του ασφαλιστικού κινδύνου ή μέχρι της αντικαταστάσεώς των υπό μιας παροχής γήρατος.