Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γ. Αποφάσεις1. Απόφαση αριθ. 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 245 της 12/09/2002, σ. 0402-0506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ /ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΠΔ

2.2.1. Μεταφορά και προστασία των επιβατών και του προσωπικού της αμαξοστοιχίας
Οι αμαξοστοιχίες εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτές, καθώς και κατά τη διαδρομή. Οι αμαξοστοιχίες καλύπτουν επίσης τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.2. Απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 200 της 30/07/2002, σ. 0001-0004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά μια συνεπή δομή.

i) Εφαρμογές
- Άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι: οι εξελίξεις στον τομέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρμογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών. Οι υπηρεσίες θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.3. Απόφαση αριθ. 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 0015-0020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών των κρατών μελών είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με εδικές ανάγκες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1990, σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα τονίζει ότι "τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν όπου απαιτείται τις προσπάθειές τους για την ένταξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των μειονεκτούντων μαθητών και σπουδαστών στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα".

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες(5) και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες(6), επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις δραστηριότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, απευθύνεται έκκληση στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πολιτικές τους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση, και να καθορίσουν δράσεις προτεραιότητας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000(7), επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αναπτύξει, ιδίως επ΄ ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003), το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής".

Το έτος 2003 θα είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών των κανόνων περί ισότητας των ευκαιριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χάρις στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη σύμφωνη με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8). Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ειδικότερα η προώθηση της εφαρμογής των αρχών περί απαγόρευσης των διακρίσεων και ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών καλούν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συμβολή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση, στις 10 Μαΐου 2000, με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες" με την οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει και να υποστηρίξει συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού, αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα, που εμποδίζουν, άνευ λόγου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ίδιο ψήφισμα ομόφωνα.

Το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που προβλέπεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ(9) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων που αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των νομοθετικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/750/ΕΚ(10), έχουν στόχο να αλλάξουν τις πρακτικές και τις στάσεις χάρη στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την αγορά εργασίας συνδέεται αναπόσπαστα με τα εμπόδια που αφορούν τη συμπεριφορά και με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες, πρέπει η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να παράσχει κίνητρα ώστε οι διάφοροι εταίροι να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική δράση σε κλίμακα κρατών μελών, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό έτος μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δοθεί ώθηση στη δράση αυτή.

Η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δράσεις είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων.

Η κοινή δήλωση της 20ής Ιουλίου 2001 προβλέπει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατυπώνει γνώμη για το εάν οι νέες προτάσεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις συμβιβάζονται με το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει περιορισμός των υφιστάμενων πολιτικών.

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει στενότερη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, των χωρών της ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ). Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής, αφενός, των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθορισθεί στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης, και, αφετέρου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θα συμφωνηθούν με αυτές τις χώρες.

Ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 34 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(11), παρεμβάλλεται στην παρούσα απόφαση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για προϋπολογισμό αρχής, οι οποίες ορίζονται από τη συνθήκη.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή, μεταξύ άλλων, απαιτούνται πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε κοινοτική κλίμακα και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διακηρύσσεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες Το έτος 2003 ανακηρύσσεται "Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες".

Άρθρο 2
Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι:

α) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα,

β) η ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη,

γ) η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους,

ε) η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις αναπηρίες και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ετερογένεια των μορφών αναπηρίας και των πολλαπλών μορφών αναπηρίας,

ζ) η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με ειδικές ανάγκες,

η) η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρίες να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και σπουδαστών με αναπηρίες στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα, καθώς στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.


Άρθρο 3
Περιεχόμενο των μέτρων

1. Στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιό τους:

α) διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων,
β) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
δ) διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σε κοινοτική κλίμακα.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα.


Άρθρο 4
Εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το παράρτημα.

Ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τους εκπροσώπους των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή γνωστοποιεί τις χρήσιμες πληροφορίες στους εν λόγω εκπροσώπους. Η Επιτροπή ανακοινώνει την γνώμη της στην επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1.


Άρθρο 5
Συνεργασία και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

1. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής σχεδίων σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος συνιστά ή διορίζει εθνικό οργανισμό συντονισμού ή ισότιμο φορέα, στον οποίο αναθέτει την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους, στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο οργανισμός αυτός μεριμνά ώστε να αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα οργανώσεων που εκφράζονται εξ ονόματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και των άλλων παραγόντων του τομέα.

2. Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό των συνολικών επιδοτήσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την υποστήριξη δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι συνολικές επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς που ασκούν καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας με εγγύηση των κρατών μελών.

3. Η διαδικασία για τη διάθεση των συνολικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13):

α) τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων,
γ) τους όρους και τα ποσοστά της ενίσχυσης,
δ) τις διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εγγύηση του οικονομικού ελέγχου της συνολικής επιδότησης.


Άρθρο 6
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (ονομαζόμενη στο εξής επιτροπή).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 7
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Α του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό έως 80 % ή να οδηγήσουν σε σύναψη δημόσιας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν ενδεχομένως διακρατική διάσταση, όπως αυτά που περιγράφονται στο τμήμα Β του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ποσοστό 50 % του συνολικού του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο.


Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία της συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

2. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή βάσει των μέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 2, υποβάλλονται στα κράτη μέλη. Με βάση τη γνώμη που εκφράζουν οι εθνικοί οργανισμοί συντονισμού, τα κράτη μέλη επιλέγουν τους δικαιούχους και χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.


Άρθρο 9
Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και τις άλλες κοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή φροντίζει επίσης να καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις άλλες κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πόρους που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 10
Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν οι εξής χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

β) οι υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

γ) η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή αυτή χρηματοδοτείται με συμπληρωματικές πιστώσεις, σύμφωνα με διαδικασίες που συμφωνούνται με αυτές τις χώρες.


Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

1. Το ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των χρηματοδοτικών προοπτικών.
3. Οι δράσεις για την προετοιμασία της έναρξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής.


Άρθρο 12
Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.


Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η έκθεση αυτή να εκπονείται και σε μορφές προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
F. Vandenbroucke

(1) ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σ. 160.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17.10.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15.11.2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 157 της 30.5.2001, σ. 4.
ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1• κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο

1. Συναντήσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συναντήσεων σε κοινοτικό επίπεδο,
β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης που περιλαμβάνουν:
α) τον σχεδιασμό λογότυπου και διαφημιστικών συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έτος,
β) εκστρατεία ενημέρωσης σε κοινοτική κλίμακα,
γ) παραγωγή εργαλείων και βοηθημάτων στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Κοινότητα,
δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες από ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος, προσαρμοσμένες ιδίως στις ανάγκες των ατόμων με συγκεκριμένες ή πολλαπλές αναπηρίες ή/και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
ε) την οργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες όσον αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Επιτροπή φροντίζει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μηνυμάτων και των εικόνων που παράγονται κατά την εκστρατεία ενημέρωσης, οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Άλλες δράσεις:

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη χρήση νέων εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (όπως υποτιτλισμός για τα άτομα με προβλήματα ακοής και περιγραφή εικόνων για τα άτομα με περιορισμένη όραση) και σε άλλα προγράμματα, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας, ιδίως σχετικά με σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έρευνα του ευρωβαρομέτρου, καθώς και έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους. Η μελέτη αυτή πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται για να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην Κοινότητα, ιδίως μέσω των προγραμμάτων προώθησης της αυτονομίας.

4. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

- άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- άμεση αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ανοιχτή ή/και κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- επιδοτήσεις για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδείξουν το ευρωπαϊκό έτος ατόμων με ειδικές ανάγκες, και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες• η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβεί το 80 %.


Β. Δράσεις σε εθνική κλίμακα

Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορεί να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό έως 50 % του κόστους κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο της πρότασης. Μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις αυτές:

1. Εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας εκδήλωσης του έτους.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα διάδοσης παραδειγμάτων ορθής πρακτικής εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο τμήμα A, σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

3. Απονομή βραβείων ή οργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α, σημείο 3.


Γ. Δράσεις που δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με γραπτή άδεια για τη χρήση του λογότυπου και των λοιπών υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, εφόσον αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν ικανοποιητικά στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του εν λόγω έτους.

Για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση τεχνικής ή/και διοικητικής βοήθειας, με αμοιβαίο όφελος Επιτροπής και δικαιούχων, όσον αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλαμβάνει μελέτες, να διοργανώσει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ή να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και δημοσίευσης που έχουν άμεση σχέση με τον στόχο της παρούσας απόφασης.4. Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 028 της 03/02/2000, σ. 0001-0015

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.5. Απόφαση αριθ. 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 146 της 11/06/1999, σ. 0033-0047

(7) ότι τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης της ποιότητας, της ενθάρρυνσης του νεωτεριστικού πνεύματος και της προώθησης της Ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές για την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση• ότι, κατά την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης και ανισότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών•


Άρθρο 2
Στόχοι του προγράμματος

1. Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της συνθήκης, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της διακρατικής συνεργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου• αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας με σκοπό την προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης•

β) να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, ιδίως αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής• καινοτόμοι προσεγγίσεις παροχής συμβουλών και προσανατολισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των δύο στόχων α) και β) και θα τύχουν υποστήριξης•

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συμβολή της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, και την παροχή νέων δυνατοτήτων απασχόλησης• ειδική προσοχή θα δοθεί, εν προκειμένω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων.

2. Κατά την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1, ειδική προσοχή θα δοθεί στα άτομα που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, σε πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην κατάρτιση, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.6. Απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 282 της 24/11/1995, σ. 0016-0020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ EURO-ISDN ΩΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ EURO-ISDN ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3.6. Euro-ISDN στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης ποιότητας-κόστους του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.7. Απόφαση αριθ. 83/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 289 της 22/10/1983 σ. 0038 - 0041

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 126,
το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 71/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί αναμορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/801/ΕΟΚ (5), αποτέλεσε, μετά από γνώμη της Επιτροπής η οποία βασίστηκε στο άρθρο 126 της συνθήκης, αντικείμενο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11, και ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση του Συμβουλίου που να καθορίζει το καθεστώς του Ταμείου•

ότι το Ταμείο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και γεωγραφικής κινητικότητας•

ότι το Ταμείο πρέπει να καταστεί ενεργητικότερο μέσο πλαισίωσης μιας πολιτικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης• ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διευρυνθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής και, ιδίως, να επεκταθεί η δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνδρομή άτομα τα οποία καλούνται να ασκήσουν δραστηριότητα εκπαιδευτή, εμπειρογνώμονα στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας και συμβούλου ανάπτυξης•

ότι το Ταμείο πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση ή η παραγωγή, ή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών•

ότι το Ταμείο, ως μέσο πολιτικής της απασχόλησης, οφείλει να συμβάλλει, τηρώντας την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο στη λύση των σοβαρότερων προβλημάτων και, ιδίως, στην καταπολέμηση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαρθρωτικής υποαπασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ομάδων που πλήττονται περισσότερο•

ότι, στα πλαίσια αυτά και χωρίς να θίγεται η ενίσχυση από την οποία πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται οι κατηγορίες των ατόμων που είναι ιδιαίτερα τρωτά στην αγορά εργασίας, κυρίως οι γυναίκες, οι ανάπηροι και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να διατεθεί για τις ενέργειες υπέρ της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μειωμένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας ή εκείνων που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα•

ότι ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την κεκτημένη πείρα, να καταστούν ως ένα σημείο πιο εύκαμπτες και απλές οι διαδικασίες χορήγησης συνδρομής του Ταμείου, ιδίως με τον καθορισμό κατ΄ αποκοπή ποσών•

ότι, προκειμένου η παρέμβαση του Ταμείου να συγκεντρωθεί περισσότερο στις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες και στα σχετικά προγράμματα δράσης στους τομείς της απασχόλησης ή της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Ταμείου•

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,


Άρθρο 4

1. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να παρέχεται κατά κύριο λόγο για να διευκολυνθεί η απασχόληση των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, και ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους οι δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μειωμένες λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης ή λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, καθώς και όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία.

2. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των εξής προσώπων, ηλικίας 25 ετών και άνω:

α) ανέργων, απειλουμένων από ανεργία ή υποαπασχολουμένων, και ιδίως όσων είναι ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία•
β) γυναικών που επιθυμούν να ασκήσουν εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα•
γ) αναπήρων που μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας•
δ) διακινούμενων εργαζομένων που μεταφέρουν, ή έχουν μεταφέρει, τον τόπο διανομής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους•
ε) ατόμων που απασχολούνται ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επανειδίκευση κατέστη αναγκαία λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η συνδρομή του Ταμείου μπορεί να χορηγείται και σε πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκπαιδευτή, του εμπειρογνώμονα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας ή του συμβούλου ανάπτυξης.