Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Γ. Συμβούλιο τής Ευρώπης

1. Σύμβασις δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριώνα. 4.11.1950
β. N.Δ. 53/1974, ΦΕΚ Α΄ 256

Άρθρο 14
Απαγόρευση των διακρίσεων

Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Σύμβασει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθεί ασχέτως διακρίσεως φύλλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.2. Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και ιατρικής. Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική

α Οβιέδο, 4 Απριλίου 1997
β. 1.12.1999
γ. Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α΄ 132

Άρθρο 7
Προστασία των ατόμων που πάσχουν από διανοητική διαταραχή

Με την επιφύλαξη των προστατευτικών διατάξεων που ορίζονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εποπτική, ελεγκτικής και αναιρετικής διαδικασίας, το πρόσωπο που πάσχει από διανοητική διαταραχή σοβαράς μορφής δύναται να υποβληθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε επέμβαση που αποσκοπεί στη θεραπεία της διανοητικής του διαταραχής, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χωρίς αυτή τη θεραπεία, είναι πιθανόν να ανακύψει σοβαρή βλάβη της υγείας του.

Άρθρο 8
Επείγουσες καταστάσεις

Όταν λόγω του επείγοντος της κατάστασης δεν δύναται να ληφθεί η δέουσα συναίνεση, επιτρέπεται να επιτελείται άμεσα κάθε ιατρικώς αναγκαία επέμβαση προς όφελος της υγείας του ενδιαφερόμενου ατόμου.3. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (αναθεωρημένος)

α. Στρασβούργο 3 Μαΐου 1996
β. (Δεν έχει κυρωθεί)

Άρθρο 15
Δικαίωμα των αναπήρων ατόμων στην αυτονομία, στην κοινωνική αποκατάσταση και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή

Για να εγγυώνται στα ανάπηρα άτομα, ανεξαρτήτων ηλικίας, φύσεως και αιτίων της αναπηρίας, την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος στην αυτονομία, στην κοινωνική αποκατάσταση και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση ιδίως:

Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχουν στα ανάπηρα πρόσωπα επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στο πλαίσιο του κοινού δικαίου όποτε τούτο είναι δυνατό ή, άλλως, μέσω ειδικευμένων ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Να ευνοούν την πρόσβαση στην απασχόληση με κάθε μέτρο που θα ήταν δυνατό να ενθαρρύνει τους εργοδότες να προσλαμβάνουν και να απασχολούν ανάπηρα άτομα στο σύνηθες εργασιακό περιβάλλον και να προσαρμόζουν τις συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των προσώπων αυτών ή, σε περίπτωση αδυναμίας λόγω της αναπηρίας, με τη διαμόρφωση ή τη δημιουργία προστατευομένων απασχολήσεων συναρτήσει του βαθμού ανικανότητας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούν να δικαιολογούν, ενδεχομένως, την προσφυγή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας και συνοδών αναπήρων ατόμων.

Να ευνοούν την πλήρη επανένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή, ιδίως με μέτρα, περιλαμβανομένων και των μέσων τεχνικής υποστήριξης, που αποσκοπούν στην υπερπήδηση των επικοινωνιακών και κινητικών δυσχερειών και τους επιτρέπουν την πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα, στην κατοικία, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη ψυχαγωγία.4. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

α. Τουρίνο, 18 Οκτωβρίου 1961
β. 26 Φεβρουαρίου 1965
γ. Ν. 1426/1984, ΦΕΚ Α΄ 32


ΜΕΡΟΣ Ι

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν, ως αντικειμενικό σκοπό της πολιτικής τους να συνεχίσουν με όλα τα χρήσιμα μέσα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την επίτευξη προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των ακόλουθων δικαιωμάτων και αρχών. 

15. Κάθε ανάπηρο πρόσωπο έχει δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση και για επαγγελματική και κοινωνική επαναπροσαρμογή, ανεξάρτητα από την αιτία και τη φύση της αναπηρίας του.

Άρθρο 9
Δικαίωμα για επαγγελματικό προσανατολισμό

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματικό προσανατολισμό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συστήνουν ή να προωθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, υπηρεσία που θα βοηθάει όλα τα πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, στην επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με την εκλογή επαγγέλματος ή με την επαγγελματική τους προώθηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενδιαφερομένου και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτά και στις δυνατότητες της αγοράς εργασίας. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τόσο στους νέους, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, όσο και τους ενήλικες.

Άρθρο 10
Δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματική εκπαίδευση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

1. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όλων των προσώπων, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων και να παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέπουν την είσοδό τους στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μοναδικό κριτήριο την ατομική ικανότητα.

Άρθρο 15
Δικαίωμα των προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά για επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική και κοινωνική επαναπροσαρμογή

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά για επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική και κοινωνική επαναπροσαρμογή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέσα επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία θα περιλαμβάνονται, ενδεχόμενα, ειδικευμένα ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την τοποθέτηση των σωματικά μειονεκτούντων προσώπων, ιδίως μέσω ειδικευμένων υπηρεσιών τοποθέτησης σε εργασία, για τη δημιουργία δυνατοτήτων προστατευόμενης απασχόλησης και την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσλαμβάνουν σωματικά μειονεκτούντα πρόσωπα.5. Ευρωπαϊκός Κώδιξ Κοινωνικής Ασφαλείας

α. Στρασβούργο, 16 Απριλίου 1964
β. 17 Μαρτίου 1968

γ. Ν. 1136/1981, ΦΕΚ Α΄ 61

ΜΕΡΟΣ ΙΧ
Παροχαί Αναπηρίας

Άρθρον 53
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δια το οποίον ισχύει το παρόν μέρος του Κώδικος δέον όπως εγγυάται εις τα προστατευόμενα πρόσωπα την χορήγησιν παροχών αναπηρίας συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος μέρους του Κώδικος.

Άρθρον 54
Ο καλυπτόμενος κίνδυνος θα είναι η αδυναμία ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητος καθωρισμένου βαθμού, όταν είναι πιθανόν ότι η αδυναμία αύτη θα είναι διαρκής, ή όταν αύτη εξακολοθή υφισταμένη μετά την παύσιν του επιδόματος ασθενείας.


Άρθρον 55
Τα προστατευόμενα πρόσωπα δέον όπως περιλαμβάνουν:

(α) είτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών αποτελούσας συνολικώς το 50% τουλάχιστον του συνόλου των μισθωτών
(β) είτε καθωρισμένας κατηγορίας του ενεργού πληθυσμού αποτελούσας συνολικώς το 20% τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων
(γ) είτε όλους τους κατοίκους των οποίων αι πρόσοδοι κατά την διάρκειαν του ασφαλιστικού κινδύνου δεν υπερβαίνουν καθωρισμένα όρια συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 67.


Άρθρον 56

Η παροχή θα αποτελή περιοδικήν καταβολήν υπολογιζομένην ως ακολούθως:

(α) συμφώνως προς τας διατάξεις είτε του άρθρου 65 είτε του άρθρου 66 οσάκις προστατεύωνται κατηγορίαι μισθωτών, ή κατηγορίαι του ενεργού πληθυσμού.
(β) συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 67 οσάκις προστατεύωνται όλοι οι κάτοικοι των οποίων αι πρόσοδοι, κατά την διάρκειαν του κινδύνου, δεν υπερβαίνουν καθωρισμένα όρια.


Άρθρον 57

1. Η μνημονευομένη εις το άρθρον 56 παροχή δέον όπως, εν επελεύσει της ασφαλιστικής περιπτώσεως, είναι ηγγυημένη τουλάχιστον:

(α) δια προστατευόμενον πρόσωπον έχον εκπληρώσει προ της επελεύσεως του κινδύνου, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας μίαν περίοδον η οποία δύναται να συνίσταται είτε εις 15 έτη εισφορών ή απασχολήσεως, είτε εις 10 έτη διαμονής.

(β) όταν κατ’ αρχήν προστατεύονται όλα τα παραγωγικά πρόσωπα, δια προστατευόμενον πρόσωπον έχον συμπληρώσει περίοδον τριών ετών εισφορών και δια λογαριασμόν του οποίου έχουν καταβληθή κατά την διάρκειαν της παραγωγικής περιόδου της ζωής του, εισφοραί, των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός φθάνει καθωρισμένον ποσόν.

2. Όταν η χορήγησις της παροχής της μνημονευομένης εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου υπόκειται εις την συμπλήρωσιν μιας ελαχίστης περιόδου εισφορών ή απασχολήσεως δέον όπως μία μειωμένη παροχή είναι ηγγυημένη τουλάχιστον:

(α) δι’ εν προστατευόμενον πρόσωπον έχον εκπληρώσει προ της επελεύσεως του κινδύνου, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, περίοδον 5 ετών εισφοράς ή απασχολήσεως.
(β) όταν κατ’ αρχήν προστατεύωνται όλα τα παραγωγικά πρόσωπα, δια προστατευόμενον πρόσωπον έχον συμπληρώσει περίοδον τριών ετών εισφορών και επ’ ονόματι του οποίου έχει καταβληθή, κατά την διάρκειαν της παραγωγικής περιόδου της ζωής του, το ήμισυ του καθωρισμένου ετησίου μέσου αριθμού εισφορών εις τον οποίον αναφέρεται το εδάφιον (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.- Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα θεωρούνται ως πληρούμεναι οσάκις μία παροχή, υπολογιζομένη συμφώνως προς τας διατάξεις του μέρους ΧΙ αλλά εις ποσοστόν κατώτερον κατά 10 μονάδας του εμφαινομένου εις τον πίνακα τον προσηρτημένον εις το μέρος τούτο, δια τον δικαιούχον - τύπον, είναι ηγγυημένη τουλάχιστον δια παν προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, 5 έτη εισφοράς, απασχολήσεως ή διαμονής.

4.- Μείωσις ανάλογος του ποσοστού του σημειωμένου εις τον πίνακα τον προσηρτημένον εις το μέρος ΧΙ δύναται να χωρήση όταν η περίοδος δια την παροχή η οποία αντιστοιχεί εις μειωμένον ποσοστόν, είναι υπερτέρα των 5 ετών εισφοράς ή απασχολήσεως αλλά κατωτέρα των 15 ετών εισφοράς ή απασχολήσεως.

Μεωμένη παροχή θα χορηγήται συμφώνως προς την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 58
Αι μνημονευάμεναι εις τα άρθρα 56 και 57 παροχαί δέον να απονέμωνται καθ’ όλην την διάρκειαν του κινδύνου ή μέχρι της αντικαταστάσεως αυτών υπό παροχής γήρατος.


ΜΕΡΟΣ ΙΧ
Παροχαί Αναπηρίας

11.- Η παροχή Αναπηρίας εις ύψος 50% τουλάχιστον της παροχής της μνημονευομένης εις το άρθρον 56:

(α) εις την περίπτωσιν την προβλεπομένην εις την παράγραφον 2 του άρθρου 57 ή όταν η παροχή η μνημονευομένη εις το άρθρον 56 υπόκειται εις μίαν περίοδον διαμονής και ο Συμβαλλόμενος δεν επιλέγει τα διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57, μετά 5 ετών διαμονή, και

(β) εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας το προστατευόμενον πρόσωπον δεν έχει συμπληρώσει του καθωρισμένους όρους, συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 δια μόνον τον λόγον ότι ήτο υπερήλιξ κατά την έναρξιν ισχύος των διατάξεων των σχετικών προς την εφαρμογήν του μέρους τούτου υπό την επιφύλαξιν ορισμένων προϋποθέσεων σχετικών προς τας προγενεστέρας οικονομικάς δραστηριότητας προστατευομένου προσώπου.