Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών.

Άρθρο 5 
Διατάξεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στα λεωφορεία επιβατών με μειωμένη κινητικότητα 


1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι, ,της κ.υ.α 53495/2475/02/17.1.2003, νοούνται ως: 1.1 "Επιβάτης μειωμένης κινητικότητας", όλοι οι επιβάτες που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων ατόμων με προβλήματα διανοητικής και αισθητηριακής φύσεως και ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικές πολυθρόνες), άτομα χωλαίνοντα, άτομα μικρού αναστήματος, άτομα με βαριές αποσκευές, ηλικιωμένα άτομα, έγκυες γυναίκες, άτομα με καρότσια αγορών και γονείς με παιδιά (συμπεριλαμβανομένων παιδιών τα οποία κάθονται σε καροτσάκια για νήπια)
1.2. "Χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας", άτομο που, λόγω αναπηρίας ή ειδικών αναγκών, χρησιμοποιεί αναπηρική πολυθρόνα για τη μετακίνηση του.
2. Απαιτήσεις
Τα αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 9, του άρθρου 12, ν. 2963/01, πρέπει να είναι προσιτά στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός (1) τουλάχιστον χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας. Προς τούτο συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος VII, της κυ.α 53495/2475/02/17-01 -03.