Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Διευκολύνσεις πώλησης των προϊόντων των εργαζομένων Τυφλών

Αρθρ. 1.

1. Εξαιρετικώς και κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων των νόμων περί Κρατικών Προμηθειών και άλλων ιδιαιτέρων δεσμευτικών διατάξεων, υποχρεούνται αι Κρατικαί υπηρεσίαι πολιτικαί και στρατιωτικαί, καθώς και αι υπηρεσίαι των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κοινής ωφελείας και επί σκοπώ ενισχύσεως των εργαζομένων τυφλών, να απευθύνωνται δια την προμήθειαν και επισκευήν των αναγκαιούντων εις αυτάς ειδών καθαριότητος και ψαθίνων καθισμάτων, των δυναμένων να κατασκευασθώσιν από τυφλούς, κατά πρώτον λόγον, απ` ευθείας εις οργανώσεις μη κερδοσκοπικάς συνεστημένας συμφώνως προς τους νόμους, τας εργαζομένας υπέρ των τυφλών και χρησιμοποιούσας τυφλούς εργάτας δια την κατασκευήν των άνω ειδών και μόνον εάν αι οργανώσεις αύται αδυνατούσι να παραδώσωσιν εν όλω ή εν μέρει τα αιτούμενα είδη, να αποτείνωνται αι ανωτέρω υπηρεσίαι και ιδρύματα αλλαχού.

2. Αι κατά την ανωτέρω παράγραφον οργανώσεις δέον να εφοδιάζονται δι` αδείας εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου προστασίας τυφλών δια κοινής αποφάσεως των επί της Κοιν. Προνοίας Εργασίας και Εμπορίου Υπουργών, εν η καθορίζονται λεπτομερώς δι` εκάστην οργάνωσιν τα είδη των κατά τα άνω χειροτεχνικών προϊόντων των δυναμένων να κατασκευασθώσι παρ` αυτής, οι όροι της δια της εργασίας των τυφλών κατασκευής τούτων ως και ο τρόπος διαθέσεως αυτών. Παράβασις των όρων τούτων συνεπάγεται ανάκλησιν της αδείας.

`Αρθρ. 2. 

Επιτροπή συνιστωμένη δι` αποφάσεως του επί της Κοιν. Προνοίας Υπουργού αποτελουμένη εξ ενός αντιπροσώπου εξ εκάστου των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης, Οικονομικών Εργασίας και Εμπορίου προτεινομένων παρά των αρμοδίων Υπουργών, ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας ως και εξ ενός ιδιώτου, γνώστου των ζητημάτων των σχετικών προς την χρησιμοποίησιν των τυφλών διοριζομένου επί διετεί θητεία δυναμένη να ανανεωθή, θα κανονίζη, μετά σχετικήν έρευναν, δικαίας τιμάς των προμηθευομένων αντικειμένων. 
Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσει του επί της Κοιν. Προνοίας Υπουργού θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος νόμου, και ιδία όσον αφορά τον τρόπον της πωλήσεως και 
προστασίας του προϊόντος της εργασίας των τυφλών και της δικαίας κατανομής των παραγγελιών μεταξύ των ανεγνωρισμένων κατά το προηγούμενον άρθρον οργανώσεων.