Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 2(παρ.2), 16(παρ.4). Η παρ.6 του άρθρου 17 έχει καταργηθεί.

Αρθρο 2
2. Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ είναι εκείνες, για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης σχολής ή αναγνωρισμένης σχολής τυφλών τηλεφωνητών. Ο απολυτήριος τίτλος πρέπει να είναι ειδικότητας αντίστοιχης προς τον οικείο κλάδο, όπου υπάρχει τέτοια αντιστοιχία. Οπου για το διορισμό σε θέσεις της ΔΕ κατηγορίας προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο τεχνικής - επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτείται και τριετής εμπειρία μετά την κτήση του απολυτήριου τίτλου στην ειδικότητα ή σε συναφή ειδικότητα, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1505/1984. Για τη συμπλήρωση της τριετούς εμπειρίας συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τον οποίο ο στρατεύσιμος απασχολήθηκε σε εργασίες της οικείας ειδικότητας ή συναφούς.

Αρθρο 16
4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε κενές θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται, με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος.