Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 5(παρ.2β,8,10,11),10, 16, 20(παρ.21).

Αρθρο 5
2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ανώτατα όρια ηλικίας δεν ισχύουν:
β) για τα προστατευόμενα άτομα του άρθρου 16, για τα οποία ισχύει ως ανώτατο όριο το 55ο έτος. Το όριο αυτό ισχύει μέχρι 24 Οκτωβρίου 1988 και για τα άτομα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156).

παρ.8,10,11 :(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 11.04.1991
Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1987

Τίτλος Αρθρου
Κριτήρια κατάταξης 
Κείμενο Αρθρου
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 11.04.1991 με το άρθρο 31 Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50). 


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 11.11.1987
Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1987
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασίες πρόσληψης προστατευόμενων ατόμων. 
Λήμματα
Δημόσιοι υπάλληλοι, Προσλήψεις, Προστατευόμενα άτομα 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι προσλήψεις ατόμων που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.
1648/1986 (ΦΕΚ 147) σε θέσεις υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως αυτές συμπληρώνονται με τις κείμενες παραγράφους.
2. Η κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν 1648/1986 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης εκδίδεται ταυτόχρονα με την προκήρυξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
3. Η κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986 απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη ή το διορισμό προσωπικού οργάνου του οικείου φορέα εκδίδεται μέσας σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει την επόμενη από την ημερομηνία της πρώτης ανακοίνωσης από την τηλεόραση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, της προκήρυξης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
4. Η πλήρωση των θέσεων κλητήρων, νυκτοφυλάκων, καθαριστών - καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 2 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986 γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του προαναφερόμενου άρθρου 3 και σε αναλογία ενός (1) προστατευόμενου ατόμου για κάθε πέντε (5) θέσεις. Για τον υπολογισμό της αναλογίας αυτής, ως κλάδοι λογίζονται εκείνοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
5. Οπου στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1648/1986 αναφέρεται ποσοστό κενών θέσεων, ως κενές θέσεις νοούνται αυτές προκηρύσσονται να πληρούνται είτε με το σύστημα του παρόντος νόμου είτε με διαγωνισμό ή επιλογή.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα.
7. Θέσεις που προκηρύσσονται για πλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1648/1986 και για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρούνται, επιτρέπεται να καλύπτονται με την πρόσληψη ίσου αριθμού υποψηφίων κατά σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986. Αν η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους συγκεκριμένης περιφέρειας δεν είναι δυνατή, οι θέσεις αυτές πληρούνται από υποψηφίους όμορων νομών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Αν και πάλι η πλήρωση των θέσεων δεν είναι δυνατή, οι θέσεις πληρούνται από υποψηφίους των οικείων ενιαίων πινάκων των άρθρων 6, 8 και 9 του παρόντος νόμου.
8. Οι διατάξεις του ν. 1648/1986 και του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τις προσλήψεις προσωπικού των άρθρων 13 και 14. 

Αρθρο 20
21. Κενές θέσεις τηλεφωνητών φορέων του δημόσιου τομέα δεν επιτρέπεται να πληρώνονται με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους ή ειδικότητες.