Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Επέκταση διατάξεων του Νομ. 1505/1984 σε πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων σε τριακοστά πέμπτα σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 19, 22, 25.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 13.03.1987
Ημ/νία Ισχύος: 13.03.1987

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός σύνταξης υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων 
Λήμματα
Πολιτικές Συντάξεις, Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 
Σχόλια
Βλ. και παρ. 7 άρθρου 9 Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α 165). 
Κείμενο Αρθρου
1. (Προσθέτεται παρ. 7 στο άρθρ. 15 Π.Δ. 1041/1979, ΦΕΚ Α΄ 292).
2. (Προσθέτεται παρ. 6 στο άρθρ. 42 Π.Δ. 1041/1979, ΦΕΚ Α΄ 292).
3. (Προσθέτεται παρ. 10 στο άρθρ. 54 Π.Δ. 1041/1979, ΦΕΚ Α΄ 292).
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων ΝΠΔΔ, το προσωπικό των οποίων διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των δημόσιων υπαλλήλων, είτε κατά παραπομπή σε όσα ισχύουν για αυτούς, είτε επαναλαμβάνουν τις σχετικές διατάξεις με ίδια νομοθετήματα. 


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 13.03.1987
Ημ/νία Ισχύος: 13.03.1987
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός διορθωτικού ποσού και ΑΤΑ υπαλλήλων και συνταξιούχων 
Λήμματα
Πολιτικές και Στρατιωτικές Συντάξεις, Υπολογισμός διορθωτικού ποσού και ΑΤΑ υπαλλήλων και συνταξιούχων 
Κείμενο Αρθρου
Για τον υπολογισμό του διορθωτικού ποσού και της ΑΤΑ των υπαλλήλων που κατέχουν περισσότερες από μία θέσεις στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε την παρ. 6 του άρθρ. 1 του Νόμ. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) καθώς και των συνταξιούχων του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, που κατέχουν και θέσεις στον τομέα αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρ. 54 του Νόμ. 1249/1982 (ΦΕΚ 43) και 5 του Νόμ.
1284/82 (ΦΕΚ 114), ανεξάρτητα αν οι προσαυξήσεις αυτές καταβάλλονται βάσει της αριθ. 9019/295/25.1.1982 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 368) ή βάσει άλλων διατάξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων.
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1 Ιαν. 1982 και εφαρμόζεται για όλους τους υπαλλήλους ή συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, εξαιρουμένων, από 1 Ιαν. 1985, των εχόντων ποσοστό αναπηρίας 100% και άνω. 


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 13.03.1987
Ημ/νία Ισχύος: 13.03.1987

Τίτλος Αρθρου
Επανεξέταση αναπήρων του άμαχου πληθυσμού 
Λήμματα
Πολεμικές συντάξεις 
Κείμενο Αρθρου
1. (Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρ. 83 Π.Δ. 1285/1981, ΦΕΚ Α΄ 314) 
2. (Προσθέτεται παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρ. 83 Π.Δ. 1285/1981, ΦΕΚ Α΄ 314)