Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 13,14,15 .


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 14.03.1989
Ημ/νία Ισχύος: 14.03.1989
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λήμματα
Επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες, Συντονιστικό συμβούλιο επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, Εξουσιοδοτική διάταξη 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Κατάρτιση - απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας συντονιστικό συμβούλιο επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, το οποίο συντονίζει τους φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και εισηγείται σε αυτούς τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων αυτών και τρόπους που διευκολύνουν την επαγγελματική αποκατάστασή τους.
2. Το συντονιστικό συμβούλιο επαγγελματικής κατάρτισης και
αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελείται από:
α) το γενικό γραμματέα ή ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ως πρόεδρο,
β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) έναν εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ,
στ) δύο εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
ζ) έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης γονέων και κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανάγκες,
η) έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ,
θ) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ,
ι) δύο ειδικούς εμπειρογνώμονες που ορίζονται ο ένας από τον Υπουργό Εργασίας και ο άλλος από τον Υπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
ια) έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού οργάνου των κοινωνικών λειτουργών.
3. Στις συνεδριάσεις του συντονιστικού συμβουλίου επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκλησή του, εκπρόσωποι και άλλων υπουργείων, οργανισμών και φορέων, όταν συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.
4. Το συντονιστικό συμβούλιο επαγγελματικής κατάρτισης και
αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου, ο τόπος λειτουργίας του, η σύνθεση και η λειτουργία της γραμματείας του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διοικητική μέριμνα και η κάθε μορφής εξυπηρέτηση του έργου του συμβουλίου ανατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο ως προς την κατάρτιση των ατόμων αυτών, όσο και ως προς την εκπαίδευση και επιμόρφωση των διδασκόντων. 

Αρθρο: 14
Ημ/νία: 14.03.1989
Ημ/νία Ισχύος: 14.03.1989
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λήμματα
Παραγωγικά ειδικά κέντρα, Εξουσιοδοτική διάταξη 
Κείμενο Αρθρου
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και του συμβουλίου του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, συνιστώνται Παραγωγικά Ειδικά Κέντρα (Π.Ε.ΚΕ), και καθορίζεται η νομική τους μορφή, η οργάνωση και η λειτουργία τους.
2. Στα παραπάνω κέντρα απασχολούνται άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.
1648/1986 (ΦΕΚ 147). Αν δεν είναι δυνατή η απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, μπορούν να απασχολούνται και άτομα που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις αυτές, εφ΄ όσον δεν αποτελούν την πλειονότητα των απασχολουμένων στα κέντρα αυτά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, καθορίζονται οι πόροι των πιο πάνω κέντρων, η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ατόμων που απασχολούνται σε αυτά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Αρθρο: 15
Ημ/νία: 14.03.1989
Ημ/νία Ισχύος: 14.03.1989
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λήμματα
Ατομα με ειδικές ανάγκες, Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης, Εξουσιοδοτική διάταξη, Επίδομα επαγγελματικώς καταρτιζομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες 
Κείμενο Αρθρου
1. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες, που σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 1648/1986 παραπέμπονται από τον ΟΑΕΔ σε ειδικά ιδρύματα κατάρτισης, χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ πιστοποιητικά
επαγγελματικής κατάρτισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται οι όροι χορήγησης των παραπάνω
πιστοποιητικών, η ηλικία, τα προσόντα των δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες, που παρακολουθούν προγράμματα ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης, το εκπαιδευτκό επίδομα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 709/1977, όπως ισχύει, εξακολουθεί να καταβάλλεται κανονικά και σε περίπτωση απουσίας τους μέχρι και τρεις συνεχείς ημέρες για λόγους ασθένειας, εφ΄ όσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει κάθε φορά το δέκα τοις εκατό των ημερών κατάρτισης του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος.