Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 67/28.04.1994)Αρθρο 2 παρ.5, άρθρο 36 παρ. 2α, άρθρο 38γ.

Αρθρο 2
5.Απαλλάσσονται
από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα αυτού και της
έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οι
επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη
ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι "10.000 ευρώ"
από την πώληση αγαθών ή μέχριτο αυτό ποσό από την πώληση αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την 
παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τα "5.000 ευρώ" ή μέχρι "5.000" ευρώ από 
την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται 
φορτηγά πλοία του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α`77), των οποίων η συνολική 
χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) κόρους. 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ Τα όρια της παρ.5,τα οποία είχαν αναπροσαρμοσθεί με την 
παρ.1 άρθρ.17 Ν.2948/2001 σε 7.500 ευρώ και 3.000 ευρώ 
αντίστοιχα,και στη συνέχεια σε 9.000 ευρώ και 
4.000 ευρώ αντίστοιχα με την παρ.5 άρθρ.1 Ν.3052/2002,ΦΕΚ Α 
221/24.9.2002,αναπροσαρμόστηκαν σε 10.000 ευρώ και 5.000
ευρώ αντίστοιχα με την παρ.6 άρθρ.27 Ν.3522/2006,
ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της
παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί
επιτηδευματιών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές
πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) ή εξαγωγές
ανεξάρτητα από ποσοστό, ως και επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται στην
τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος
Κώδικα. 

"Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται από 
την τήρηση βιβλίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων 
(ΠΡΟ-
ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο εφημεριδοπώλης, ο υποπράκτορας εφημερίδων και 
περιοδικών και ο πλανόδιος λαχειοπώλης, μόνο για τις δραστηριότητες αυτές. 
Τα
πρόσωπα αυτά, εάν διατηρούν και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τον κλάδο αυτόν κρίνονται 
αυτοτελώς."

*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 άρθρ.27 
Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2007.

(β Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα
που δεν θεωρείται ότι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.
1642/ 1986 (ΦΕΚ Α` 125) "με την προυπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν
έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχουν
υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού").

*** Το τέταρτο εδάφιο της παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1ης Ιανουαρίου 2007, 
με την παρ.8 άρθρ.27 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.

"Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται
ανάλογα και κατά την καταβολή αμοιβών σε δικαιούχους, οι οποίοι
- συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού
έργου, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται, γενικώς από την
Ευρωπαίκή `Ενωση,
- είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι και δεν είναι
επιτηδευματίες από άλλη αιτία, εφόσον το ποσό αυτών των αμοιβών τους
δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που αναφέρεται σε αυτές και το
έργο που παρέχουν αφορά αποκλειστικά το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.
ερευνητικό έργο."

*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.2
ΠΔ 134/1996 (ισχύς από 1-1-1996) και το τελευταίο εδάφιο 
αυτής προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.10 Ν.2954/2001,ΦΕΚ Α 
255/2.11.2001.

"Επίσης απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο 
συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν 
επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία".

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 16
Ν.3763/2009,ΦΕΚ Α 80/27.5.2009.Ισχύς για τις διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2009.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ και άρθρο 26 Ν.2703/1999 Α 72.

***(Γλώσσα τήρησης βιβλίων και στοιχείων)

Αρθρο 36 
2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με 
απόφαση του: 

***(Απαλλαγή τήρησης βιβλίων, έγκριση τήρησης κατώτερης κατηγορίας)
α) να απαλλάσσει από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου τον 
υπόχρεο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, από την 
τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας και την έκδοση των 
αποδείξεων του άρθρου 13 του Κώδικα αυτού, καθώς και να επιτρέπει σ` 
αυτόν την τήρηση βιβλίων πρώτης κατηγορίας αντί δεύτερης κατηγορίας, 
εφόσον αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες για την τήρηση βιβλίων και την 
έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών,

***(Ενταξη σε ανώτερη κατηγορία και μέχρι Β`)


Αρθρο 38γ.

γ) να ρυθμίζει διαφορετικά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 
Κώδικα αυτού, ως ακολούθως: 

"γα) Να υποχρεώνει όλους τους επιτηδευματίες ή κατηγορίες μόνο από
αυτούς, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, σε θεώρηση
οποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου του Κώδικα αυτού, για το οποίο δεν
ορίζεται θεώρηση, ή και να απαλλάσσει αυτούς από την υποχρέωση 
θεώρησης ορισμένων φορολογικών στοιχείων για τα οποία προβλέπεται
θεώρηση, καθορίζοντας ειδικές προϋποθέσεις για το σύνολο ή για
κατηγορίες υπόχρεων".

*** Η υποπερ. γα αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.39 άρθρ.9
Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999. 

"γβ) Να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης
για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη
χώρα ή σε τμήματα αυτής, ή να επιβάλλει την υποχρέωση τήρησής του σε
κατηγορίες επιτηδευματιών, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων
εσόδων τους, μετά από πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων".

*** Η υποπερ. γβ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.40 άρθρ.9
Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999. 


"γγ) να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο, το χρόνο έκδοσης το περιεχόμενο και 
τον προορισμό των εγγράφων μεταφοράς για τις αστικές, τις ειδικές και τις 
διεθνείς μεταφορές, τις ταχυμεταφορές, καθώς και για τις μεταφορές με 
δημόσιας χρήσης μέσα ή με τρίκυκλα οχήματα δημόσιας χρήσης ή μικτής χρήσης 
αυτοκίνητα ή τρίκυκλα ιδιωτικής χρήσης,".

*** Η υποπερ.γγ` αντικαταστάθηκε ως άνω 
με την παρ.7 άρθρ.32 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.


"γδ. να υποχρεώνει σε αναγραφή του είδους κατά γενικές κατηγορίες και 
να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων 
λιανικής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και 
να ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων τα αντίγραφα 
των εκδιδόμενων αποδείξεων και των ειδικών στοιχείων μπορούν να 
θεωρούνται ως στέλεχος ή και να φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή σε 
ηλεκτρονική μo~ή για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, 
σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής."

*** Η περ.γδ΄αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.8 
Ν 3052/2002,ΦΕΚ Α 221/24.9.2002.Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2003


"γε) Να ορίζει διαφορετικά τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται, τον 
τρόπο και το χρόνο υποβολής αυτών, καθώς και των δεδομένων των βιβλίων του 
Κώδικα αυτού, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε 
ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα μόνο αυτής,".

*** Η υποπερ.γε` αντικαταστάθηκε ως άνω 
με την παρ.8 άρθρ.32 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.

"γστ) Να ορίζει για όλους τους επιτηδευματίες ή για κατηγορίες μόνο από 
αυτούς τον τρόπο και τα μέσα τήρησης και έκδοσης όλων ή μερικών βιβλίων και 
στοιχείων που ορίζονται με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, καθώς και να 
ρυθμίζει διαφορετικά για όλους τους επιτηδευματίες ή για κατηγορίες μόνο από 
αυτούς τον τρόπο θεώρησης και τήρησης των βιβλίων και στοιχείων, τον τρόπο 
και το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, τον τρόπο και 
τα μέσα διαφύλαξης όλων ή μερικών βιβλίων και στοιχείων και οποιαδήποτε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια."

*** Η υποπερ.γστ` αντικαταστάθηκε ως άνω 
με την παρ.9 άρθρ.32 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.

γζ) να ρυθμίζει διαφορετικά τα πρόσθετα βιβλία που πρέπει να 
τηρηθούν και τα ειδικά στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν, σε ολόκληρη τη 
Χώρα ή σε τμήματα αυτής,

"γη) Να υποχρεώνει όλους τους επιτηδευματίες ή και κατηγορίες 
μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, για την τήρηση
πρόσθετων βιβλίων και την έκδοση ειδικών στοιχείων, για όλες τις
επαγγελματικές συναλλαγές τους ή και για τμήμα μόνο αυτών και να
ορίζει τον τρόπο τήρησης και έκδοσής τους, καθώς και να απαλλάσσει από
την έκδοση στοιχείων".

*** Η υποπερ.γη αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.41 άρθρ.9
Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999. 

γθ) να εντάσσει κατηγορία επιτηδευματιών ολόκληρης της Χώρας ή 
τμήματος αυτής και για το σύνολο των εργασιών τους ή για τμήμα μόνο 
αυτών, από τη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων στην πρώτη και 
αντιστρόφως,

"γι) να απαλλάσσει κατηγορία επιτηδευματιών, ολόκληρης της χώρας ή
τμήματος αυτής και για το σύνολο των εργασιών τους ή για τμήμα μόνον
αυτών, από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας".

*** Η υποπερ. γι` προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρ.21 του
Ν.2166/1993 (Α 137).

"για. Να απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίου απογραφών της παραγράφου 6
του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα κατηγορίες επιτηδευματιών σε ολόκληρη
τη χώρα ή σε τμήματα αυτής".

*** Η υποπερ.γκ`,που προστέθηκε με την παρ.34 του άρθρ.43 
Ν.2214/1994 (Α 75),αριθμήθηκε σε για`με την παρ.27 άρθρ.4
Ν.2390/1996 (Α 54).

"γιβ`. Να απαλλάσσει τους υπόχρεους, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την
ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, από την τήρηση βιβλίων και
την έκδοση στοιχείων για τις αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών, βάσει
σύμβασης έργου, προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.". 

***Η νέα περίπτωση γιβ`προστέθηκε με την παρ.27 άρθρου 4
Ν.2390/1996 (Α 54).

" γιγ. Να περιορίζειή να διευρύνει τις κατηγορίες προσώπων στα οποία 
παρέχεται δικαίωμα φύλαξης παραστατικών σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, τα είδη παραστατικών για τα οποία παρέχεται η ως άνω δυνατότητα, 
καθώς και να ορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και την 
αρμόδια υπηρεσία σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων και γενικά να καθορίσει 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια." 

*** Η περ. γιγ` προστέθηκε με την παρ.10 άρθρ.15 Ν.2579/1998 
Α 31/17.2.1998 

"γιδ. Να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις, τις διαδικασίες, το χρόνο, 
τον 

τρόπο, τα μέσα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της 
γνησιότητας και ακεραιότητας των διαφυλασσόμενων σε ηλεκτρονική - ψηφιακή 
μορφή φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με τη χρήση ειδικών ασφαλών 
φορολογικών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α`)."

*** Η υποπερ.γιδ΄ προστέθηκε με την παρ.10 άρθρ.32 Ν.3522/2006,
ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.