Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων" Αρθρο 1 παρ. 16 α.α και α.γ

11. Ο προϊστάμενος της κατά τόπο υπηρεσίας που εξέδωσε την
ανακοίνωση καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα, στους οποίους
καταχωρίζει τους υποψηφίους για πρόσληψη με την ακόλουθη σειρά:
α) Προτάσσονται οι άνεργοι ή ανεπάγγελτοι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι
κάτοικοι της επαρχίας στην περιφέρεια της οποίας θα εκτελεστούν οι
εργασίες για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη προσωπικού, προτιμωμένων
μεταξύ αυτών των μόνιμων κατοίκων του δήμου ή της κοινότητας στον οποίο
θα εκτελεσθούν οι εργασίες και των μόνιμων κατοίκων του πλησιέστερου
δήμου ή κοινότητας. Ο πλησιέστερος δήμος ή κοινότητα καθορίζεται με την
κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ανακοίνωση. Αν η απασχόληση
καλύπτει πλείονες επαρχίες γίνεται ισομερής κατανομή του αριθμού των
προσλαμβανομένων στις διάφορες επαρχίες. Η σειρά μεταξύ των υποψηφίων
του δήμου ή κοινότητας στον οποίο θα εκτελεσθούν οι εργασίες και του
πλησιέστερου δήμου ή κοινότητας, καθώς και η σειρά μεταξύ των λοιπών
υποψηφίων της αυτής επαρχίας ορίζεται ως ακολούθως:
(α.α.) Κατηγορία πρώτη: Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία
καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά
ειδικότητα ως εξής:
Προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα, προτασσομένου αυτού που έχει τα
περισσότερα. Μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων
προτάσσεται κατά σειρά ο γονέας τέκνου με βαριά ηθικά ή ψυχοσωματικά
προβλήματα ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω, έπεται η άγαμη ή χήρα ή
διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων
και ακολουθούν κατά σειρά τα τέκνα θυμάτων πολέμου, τα τέκνα
συνταξιοδοτούμενων αναπήρων πολέμου, τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων
πολέμου αμάχου πληθυσμού και τα τέκνα τραυματιών ή πολεμιστών της ζώνης
των πρόσσω. Μεταξύ των λοιπών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων,
προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
(α.γ.) Κατηγορία τρίτη: Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία
καταλαμβάνουν μέχρι το 20% συνολικά του αριθμού των προσλαμβανομένων
κατά ειδικότητα, ως εξής:
Προτάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι οι οποίοι αποδεδειγμένα
συνοικούν και έχουν την επιμέλεια ενήλικων τέκνων ή αδελφών, με βαριά
ηθικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω και όχι
περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας και οι οποίοι καταλαμβάνουν
μέχρι το 10% του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα. Επονται
κατά σειρά οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια γονέως ή
αδελφού μη δυναμένου λόγω παθήσεως ή ηλικίας πάντως άνω των 78 ετών, να
αυτοεξυπηρετηθεί, οι οποίοι καταλαμβάνουν μέχρι το 10% του αριθμού των
προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα. Για καθεμιά από τις δύο ανωτέρω
ομάδες υποψηφίων ακολουθείται, υπό ίσους όρους, η σειρά προτεραιότητας
που καθορίζεται για την κατηγορια (α.α.) της παρούσας παραγράφου. Αν η
μια από τις δύο ανωτέρω ομάδες υποψηφίων δεν καλύπτει το οριζόμενο γι`
αυτήν ποσοστό, αυτό καλύπτεται από υποψηφίους της άλλης ομάδας. 
Η αναπηρία αποδεικνύεται με βεβαίωση νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., την
οποία υποχρεούται να χορηγεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η
αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω πάθησης αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ή κέντρου υγείας ή αγροτικού ιατρού, το οποίο
υποχρεούνται να χορηγούν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.