Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 2 και 3.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 14.05.2007
Ημ/νία Ισχύος: 13.07.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ

Λήμματα
Εμπορικές πράξεις, Αδειες συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις και "παζάρι" 
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202/19.8.2005).Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών» αντικαταστάθηκε από τη φράση «Κυριακάτικων Αγορών», με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 ΦΕΚ Α 297.-Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπως ισχύει, η φράση «και τις δέκα (10) συναπτές ημέρες» αντικαθίσταται με τη φράση «και τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες» με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100 /14.5.2007 .-Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπως ισχύει, μετά τη φράση «Οι άδειες χορηγούνται σε εμπόρους» προστίθενται οι εντός "" φράσεις,με το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100/14.5.2007.- Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100 
Κείμενο Αρθρου
«1. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, όταν αφορά σε συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις «και τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες", όταν αφορά σε συμμετοχή σε υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές. Η ισχύς των αδειών για συμμετοχή σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες. Οι άδειες χορηγούνται σε εμπόρους «, σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης» και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου, κατά τόπο, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση, που προσδιορίζονται με την ίδια απόφαση. Κατ΄ εξαίρεση, για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές που τελούνται στα νησιά της χώρας, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά όρια κάθε νησιού συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών. Το Δημόσιο, Δήμοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές. 
«2. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη αγορά) εντός της περιφέρειας της οικείας Ν.Α., σε ειδικώς καθοριζόμενους χώρους, ως εξής: α) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, β) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με συνολικό πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, γ) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο των λοιπών Ν.Α. της χώρας, με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, δ) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των λοιπών Ν.Α. της Χώρας, με συνολικό πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και ε) μια κυριακάτικη αγορά στο δημοτικό διαμέρισμα Δοξάτου του δήμου Δοξάτου της Ν.Α. Δράμας. 
3. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται μετά από: α) πρόταση του οικείου δήμου ή κοινή πρόταση των όμορων δήμων, κατά περίπτωση, στην οποία καθορίζονται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς, ο ανώτατος αριθμός των αδειών συμμετοχής σε αυτή, τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται, τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά, η κατανομή αυτών μεταξύ των όμορων δήμων, εφόσον πρόκειται για κοινή αγορά, ο τρόπος είσπραξής τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια, β) γνώμη: αα) των οικείων επιμελητηρίων, ββ) του οικείου εμπορικού συλλόγου και, μη υπάρχοντος αυτού, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων που καλύπτει την περιοχή και γγ) της οικείας ομοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελματιών. Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί με την απόφασή του να αποδεχθεί ή να απορρίψει, στο σύνολό της, την υποβαλλομένη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος ή οι όμοροι δήμοι κατά περίπτωση που την υπέβαλαν μπορούν να επανέλθουν με νέα τροποποιημένη πρόταση. 
4. Για τη συμμετοχή σε κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 και εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει. Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. 
5. Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου διενεργείται από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5. 
6. Τα τέλη που εισπράττονται από την έκδοση των αδειών για συμμετοχή σε κυριακάτικη αγορά περιέρχονται στον οικείο δήμο ή στους όμορους δήμους, κατά την αναλογία του πληθυσμού εκάστου. 
7. Η κυριακάτικη αγορά του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοπανακίου του Δήμου Αετού του Νομού Μεσσηνίας, η οποία λειτουργούσε εθιμικά ήδη πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς υποχρέωση έκδοσης νέας άδειας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, χωρίς πάντως να θίγεται η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου.» 

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 30.10.2003
Ημ/νία Ισχύος: 13.07.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ

Λήμματα
Εμπορικές πράξεις, Αδειες υπαίθριου εμπορίου σε χώρους λιμένων ή επί πλοίω 
Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), η αρμοδιότητα του ΕΟΤ που αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταργείται.- Η εντός " " φράση της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249). 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, κατά 
την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου, στους χερσαίους χώρους 
τοπικής αρμοδιότητας των οργανισμών λιμένων, λιμενικών ταμείων και 
μαρινών του Ε.Ο.Τ., χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές «ύστερα από γνώμη της 
επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 1 που συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση των υπηρεσιών αυτών και προεδρεύεται από εκπρόσωπο αυτών», ενώ οι ίδιες 
άδειες επί των πλοίων χορηγούνται από τις οικείες λιμενικές αρχές.
2. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από το άρθρο 10 του α.ν. 2520/1940 
«περί Υγειονομικών Διατάξων» (ΦΕΚ 243 Α΄) και από την Α1β/8577/1983 
υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 528 Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την
Υ1β/5628/1994 (ΦΕΚ 760 Β΄ ), επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή άλλως 
πλωτών ναυπηγημάτων ή επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, χορηγούνται από τις 
οικείες λιμενικές αρχές, ενώ οι ίδιες άδειες στους χερσαίους χώρους 
τοπικής αρμοδιότητας των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 
υπηρεσιών χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές.
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών των προηγούμενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, ο χρόνος ισχύος των αδειών, η 
ακολουθητέα διαδικασία για την ανανέωση ή επέκτασή τους, ο τύπος και το 
περιεχόμενό τους, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των δικαιούχων, τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται, 
οι περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη χορήγηση των αδειών, το ύψος του 
ανταλλάγματος χρήσης τυχόν παραχωρηθέντος, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, χώρου (χερσαίου ή και θαλάσσιου), οι όροι και οι
προϋποθέσεις ανάκλησης (προσωρινής ή οριστικής) των αδειών, οι ώρες 
απασχόλησης - λειτουργίας, οι υποχρεώσεις (γενικές ή ειδικές) των 
κατόχων των αδειών, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού και 
Εσωτερικών, όταν απαιτείται, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.