Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 2190/1994 και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε τα άρθρα 16 (Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων)(παρ.2,4,5) και 17(παρ.6).

Αρθρο 16
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1648/1986 "Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων" (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο.
4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, εφόσον η αναπηρία των παιδιών τους είναι άνω του 67%, βεβαιούμενη με γνωμάτευση των κατά το ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα. 

Αρθρο 17
6. Τυφλοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί στον προγραμματισμό ή χειρισμό Η/Υ μπορεί, με αίτησή τους, να μετατάσσονται σε κενές θέσεις μηχανογραφικών κλάδων της οικείας υπηρεσίας, εφόσον το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ότι η εκπαίδευσή τους είναι επαρκής για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου