Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις"
Παραθέτουμε τα άρθρα 3 και 11(παρ.10).

Ν. 2839/2000 

"Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις"


Άρθρο 3

Τρόπος εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος
κυρώθηκε με το Ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19Α`), αντικαθίσταται ως εξής:


"1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν θίγονται."


2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ανωτέρου Κώδικα, οι λέξεις "η
υγεία και η αρτιμέλεια των υποψήφιων υπαλλήλων" αντικαθίστανται από τις
λέξεις "η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης".


3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ.5 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`), προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής όπου απαιτείται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για τη διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς, ατόμων των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αυτούς με γραπτή διαδικασία. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό η πιστοποίηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή της φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης, για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί."

Άρθρο 11

10. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορούν να διαγράφονται τέλη και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε βάρος "ατόμων με ειδικές ανάγκες" για καταλήψεις κοινόχρηστων δημοτικών και κοινοτικών χώρων προς το σκοπό πώλησης των ειδών τους. Η διαγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.