Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 31.


Αρθρο: 31
Ημ/νία: 09.02.2004
Ημ/νία Ισχύος: 06.11.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄) 
Σχόλια
- Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 21 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3144/2003 (Α΄111/8.5.2003).- Το εντός [ ] δέκατο εδάφιο της παρ. 15 του παρόντος καταργήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31/9.2.2004). 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998
προστίθενται δύο εδάφια.
3. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2του άρθρου 3του Ν. 2643/1998, όπως αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 εδ. α΄ του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000, αντικαθίστανται.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 καταργείται.
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998
αντικαθίσταται.
6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 προστίθεται τελευταίο εδάφιο.
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4, του Ν. 2643/1998 μετά την περίπτωση στ, προστίθεται περίπτωση ζ΄.
Τα λοιπά εδάφια της παραγράφου αναδιατυπώνονται.
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998, αντικαθίσταται.
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
11. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος προκήρυξη γίνεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την αντίστοιχη μετάθεση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 χρονικών ορίων.
12. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν.
2643/1998 αντικαθίστανται.
13. Η παράγραφος 7του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
14. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
15. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν. 2643/1998, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας. Εργο της Επιτροπής αποτελεί η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και διαδικασιών των περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ. και των Τοπικών Υπηρεσιών που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εγκρίνει τις προκηρύξεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998, προκειμένου να αναρτηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
β) Επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελιών ή αναφορών, εκδίδει οδηγίες και προβαίνει σε υποδείξεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι τη δημοσίευση των πινάκων τελικής μοριοδότησης. Οι οδηγίες ή υποδείξεις είναι δεσμευτικές για τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
γ) Συντονίζει και ελέγχει το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
Η Επιτροπή είναι επταμελής, με διετή θητεία, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του έργου της. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της άνω Επιτροπής. Για τη διοικητική στήριξη της ως άνω Επιτροπής συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Απασχόλησης) έξι (6) οργανικές θέσεις προσωπικού εκ των οποίων μία (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής, τρεις (3) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, εκ των οποίων η μία (1) Νομικού Τμήματος, μια (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής και μία (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού. Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλύπτονται και με μετατάξεις υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις μετατάξεις προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. [Για τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής και για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών μπορεί να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999)]. Οι υπηρετούντες στις ανωτέρω θέσεις υπάλληλοι υπάγονται ιεραρχικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
16. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2643/1998 προστίθενται λέξεις.
17. Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
18. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2643/1998 προστίθενται εδάφια.
19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται.
20. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998, αντικαθίσταται.
21. Αν η τοποθέτηση του προστατευομένου ακυρωθεί είτε με απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής είτε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, για λόγο που δεν οφείλεται σε έλλειψη συνδρομής στο πρόσωπό του των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του Ν. 2643/1998, η Επιτροπή τοποθετεί αυτόν σε κενή θέση, εφόσον υπάρχει, της αυτής προκήρυξης, της αυτής κατηγορίας προστασίας και του ίδιου τομέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), για τον οποίο είχε υποβάλει αίτηση. Για την τοποθέτηση αυτή ο προστατευόμενος πρέπει να συγκεντρώνει μοριοδότηση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη του τελευταίου τοποθετηθέντος της ίδιας κατηγορίας σε θέση της ίδιας προκήρυξης. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο προστατευόμενος τοποθετείται σε αντίστοιχη θέση της επόμενης προκήρυξης, η οποία και δεν προκηρύσσεται με απόφαση της αντίστοιχης πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για όσους έχουν τοποθετηθεί με τις προκηρύξεις που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
"Εάν η επανατοποθέτηση του προστατευομένου πραγματοποιηθεί σε θέση εργασίας για την οποία ο προστατευόμενος με έγγραφό του, απευθυνόμενο προς την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τοποθέτηση, δεν χάνει την προστασία που του παρέχει ο Ν. 2643/1998."
22. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποχρεωτικής πρόσληψης
προστατευόμενων προσώπων του Ν. 2643/ 1998 οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης ή των οποίων τα χρέη ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.