Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Εθνικό πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους Ελληνες τυφλούς"

Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989 "Ιδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών" (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α΄ 208). 2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α.154). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/94 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" (ΦΕΚ Α΄ 116). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Τα υπ΄αριθ. 110/1995 και 262/1995 πρακτικά επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποφασίζουμε: 
Θέματα
Ελληνες τυφλοί, Πρόγραμμα πληροφόρησης-εκπαίδευσης 
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 9 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233), το παρόν πδ εφαρμόζεται αναλόγως και στους κατόχους άδειας του Ν. 2644/1998, των προβλεπόμενων ποσοστών μειωμένων κατά το ήμισυ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής 
Λήμματα
Επιτροπή ελέγχου εφαρμογής άρθρου 7 παρ. 3 Ν. 1866/1989 
Κείμενο Αρθρου
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Επιτροπή 
Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989 
που αποτελείται από:
α. Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
β. Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού.
γ. Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών.
δ. Εναν κοινό εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ), του 
Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ).
ε. Εναν κοινό εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής 
εμβέλειας.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους 
ορίζονται για μια τριετία με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης.
Τα μέλη υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους 
υπουργούς ή τους αντίστοιχους φορείς.
Πρόεδρος ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ. 
Οι υπό στοιχ. δ και ε κοινοί εκπρόσωποι υποδεικνύουν μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα που τάσσει με την πρόσκληση του ο Υπουργός Τύπου και 
ΜΜΕ.
3. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές η Επιτροπή 
συνεδριάζει νόμιμα χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων υπό στοιχ. δ και 
ε.
Με τη σύνθεση αυτή η Επιτροπή καθορίζει ποίος εκ των αδειούχων 
τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβελείας του στοιχείου ε και ποίος εκ των 
φορέων του στοιχείου δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα ορίσει 
εκπρόσωπο στην Επιτροπή.
4. Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους της Επιτροπής για οποιονδήποτε λόγο, 
αντικαθίσταται κατά τον ίδιο τρόπο για τον υπολειπόμενο χρόνο της 
θητείας του. 

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Λήμματα
Συνεδριάσεις επιτροπής 
Κείμενο Αρθρου
1. Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται τα υπό στοιχ. α,β 
και γ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου μέλης της, τακτικά και 
αναπληρωματικά, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μια φορά 
τομήνα και σε έκτακτη όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ή κατόπιν 
αιτήσεως τουλάχιστον τριών μελών της.
3. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, τα μέλη και οι αναπληρωτές του λαμβάνουν 
αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Το ποσόν της αποζημίωσης αναλαμβάνεται από τον ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται το εισφερόμενο από τους ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς ποσόν. 

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Γραμματεία 
Λήμματα
Γραμματεία επιτροπής 
Κείμενο Αρθρου
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου 
Τύπου και ΜΜΕ με απόφαση του Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και 
ο αναπληρωτής του Γραμματέα. 

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες Επιτροπής 
Λήμματα
Αρμοδιότητες επιτροπής 
Κείμενο Αρθρου
Εργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρ.
3 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989. Ειδικότερα:
α) Υπολογίζει το ύψος του ποσού που οφείλει να διαθέτει κάθε επιχείρηση 
ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989, όπως αυτή ισχύει.
β) Συντάσσει πράξεις καταλογισμού με την οποία θέτει προθεσμία 
καταβολής του παραπάνω ποσού από τις Εταιρείες ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών (υπόχρεους).
γ) Κατανέμει τα ποσά που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στους δικαιούχους 
(ΠΣΤ, ΚΕΑΤ).
δ) Μεριμνά για την κατάθεση των ποσών αυτών σε ειδικό λογαριασμό 
καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
ε) Ελέγχει την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας σχετικά με τη 
διάθεση του ποσού με βάση τα υποβαλλόμενα σε αυτήν παραστατικά στοιχεία 
από τους δικαιούχους (ΠΣΤ και ΚΕΑΤ). 

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία Υπολογισμού 
Λήμματα
Τηλεοπτικοί σταθμοί, Καταβολή ποσών, Διαδικασία υπολογισμού 
Κείμενο Αρθρου
Το ακριβές ποσόν, το οποίο οφείλει να διαθέτει ετησίως κάθε Εταιρεία 
ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 3 
του Ν. 1866/1989, υπολογίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους 
νόμιμους εκπροσώπους και τους ελεγκτές των οικονομικών χρήσεων των 
υποχρέων τηλεοπτικών σταθμών.
Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση τους δημοσιευόμενους ισολογισμούς 
κάθε Εταιρείας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού για τη χρήση του 
προηγούμενου οικονομικού έτους.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες από τη 
δημοσίευση των παραπάνω ισολογισμών.
Τα ακριβή ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό αναγράφονται σε 
ειδική έκθεση της Επιτροπής που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους 
φορείς (ΚΕΑΤ και ΠΣΤ). 

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος καταβολής 
Λήμματα
Τρόπος καταβολής 
Κείμενο Αρθρου
Η Επιτροπή συντάσσει πράξη καταλογισμού με την οποία επιβάλλει στους 
υποχρέους να καταβάλλουν τμηματικά σε τρείς τετραμηνιαίες δόσεις το 
καταλογιζόμενο ποσόν.
Η επιτροπή με απόφασή της μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 
τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να αυξάνει τις δόσεις και να προβαίνει σε 
όλους τους αναγκαίους διακανονισμούς για την καταβολή των οφειλομένων 
ποσών μέσα πάντοτε στο επόμενο έτος από εκείνο της χρήσης την οποία 
αφορά ο καταλογισμός. 

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Υλοποίηση Προγράμματος 
Λήμματα
Πρόγραμμα, Υλοποίηση 
Κείμενο Αρθρου
Τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή εθνικού προγράμματος που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης των τυφλών μαθητών και φοιτητών μέσα στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΚΕΑΤ, καθώς και στην παροχή γενικοτέρων 
υπηρεσιών και πληροφόρησης εγκυκλοπαιδικής παιδικής μόρφωσης στους, 
Ελληνες τυφλούς από τον ΠΣΤ και ιδίως για την:
α. Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
του ΠΣΤ και του ΚΕΑΤ.
β. Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών κατάλληλα εξοπλισμένων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων 
του ΠΣΤ.
γ. Ενίσχυση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΠΣΤ.
δ. Προετοιμασία και εισαγωγή ειδικών μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης 
της εκπαιδευτικής ύλης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με τη 
συνεργασία του ΚΕΑΤ και των αρμοδίων κρατικών φορέων.
ε. Εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον ΠΣΤ που 
αποβλέπουν στην ομαλή κοινωνική ένταξη των Ελλήνων τυφλών.
στ. Ανάπτυξη και οργάνωση υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. 
ζ. Εκπαίδευση και αξιοποίηση ατόμων με ειδικές γνώσεις στο τομέα της 
κινητικότητας και στις δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης σε 
συνεργασία του ΠΣΤ με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.
η. Οργάνωση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο για την παροχή πληροφοριών προς τα μέλη του ΠΣΤ και 
του ΚΕΑΤ αλλά και προς το ευρύτερο κοινό.
θ. Οργάνωση και λειτουργία δικτύου συλλογής και παροχής πληροφοριών 
μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΠΣΤ για την συστηματική και 
επιστημονική παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν τους τυφλούς σε 
εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ι. Ανάπτυξη και οργάνωση Τράπεζας Πληροφοριών και Υπηρεσίας Στατιστικών 
Στοιχείων μέσα στα πλαίσια δράσης του ΠΣΤ. 

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Τίτλος Αρθρου
Ελεγχος 
Λήμματα
Ελεγχος, Κυρώσεις 
Κείμενο Αρθρου
1. Κάθε χρόνο το ΚΕΑΤ και ο ΠΣΤ καταθέτουν στην Επιτροπή πλήρη φάκελο 
με όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία προκειμένου αυτή να διαπιστώσει 
τον τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων που διατέθηκαν στους φορείς αυτούς 
στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος.
Σε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι επαρκή 
προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο μπορεί να 
ζητήσει τον διορισμό ελεγκτών από τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας και 
Οικονομικών.
2. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών 
(υπόχρεοι) δεν κατέβαλαν το οφειλόμενο ποσόν η Επιτροπή ζητά από το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων 
της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας.
Οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη ευθύνη του σταθμού 
και της αντίστοιχης επιχείρησης. 

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 15.06.1995
Ημ/νία Ισχύος: 15.06.1995

Λήμματα
Ισχύς παρόντος 
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.