Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Τίτλος

Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. 

Άρθρο: 1
Στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α) και των μελών αυτής παρέχονται διευκολύνσεις κλιμακούμενες ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκησης και το επίπεδο που ανήκει ο Φορέας δηλαδή το Σωματείο - Ομοσπονδία ή Πανελλήνιος Σύλλογος και η Ε.Σ.Α.Ε.Α. Για το σκοπό του παρόντος Διατάγματος και σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.
2430/96, η Ε.Σ.Α.Ε.Α. και οι Φορείς - Μέλη της είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες.
Με τον όρο εργοδότες νοούνται το σύνολο των υπηρεσιών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και του ιδιωτικού τομέα. 

Άρθρο: 2
1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.Ε.Α. άδεια απουσίας με αποδοχές, όσο χρόνο διαρκεί ή θητεία τους.
2. Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.Ε.Α. παρέχονται διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους και μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες το χρόνο, με αποδοχές.
Αυτός που χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα υποχρεούται να προσκομίσει αμέσως μετά, βεβαίωση της Ε.Σ.Α.Ε.Α. πιστοποίησης της συμμετοχής του συγκεκριμένου μέλους σε εργασίες. 

Άρθρο: 3
1. Στους Προέδρους των Εθνικών ή Περιφερειακών Ομοσπονδιών και Πανελληνίων Συλλόγων ή Συνδέσμων που είναι μέλη της Ε.Σ.Α.Ε.Α., παρέχονται 10 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
2. Στον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των άνω Φορέων παρέχονται 5 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
3. Στα υπόλοιπα μέλη των Διοικήσεων, Γενικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των άνω φορέων παρέχονται 10 εργάσιμες ημέρες το χρόνο με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ. Σ, ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. 

Άρθρο: 4
Στους Προέδρους των Νομαρχιακών Σωματείων των Ατόμων με Αναπηρίες που είναι μέλη της Ε.Σ.Α.Ε.Α. παρέχονται 5 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές, αν τα μέλη του είναι άνω των 500 και 3 ημέρες αν είναι λιγότερα των 500, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. 

Άρθρο: 5
Στους Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και των Παραρτημάτων ή Τοπικών Ενώσεων Πανελληνίων Συλλόγων ή Συνδέσμων παρέχονται 4 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. 

Άρθρο: 6
Από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στον Εμπορικό Νόμο, εφ όσον απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. 

Άρθρο: 7
Σε περίπτωση που δημόσιοι υπάλληλοι ενταγμένοι στις Διοικήσεις των παραπάνω αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια εξαιτίας της συμμετοχής τους σε άλλο συνδικαλιστικό φορέα ως έκτης δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας, αυτοί θα λαμβάνουν διαζευκτικά και με επιλογή τους την μία έκτων δύο συνδικαλιστικών αδειών.
Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.