Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνανταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 6(παρ.8,9,10) και άρθρο 9.

Αρθρο 6
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (Π.Δ. 1285/81 ΦΕκ 314 Α΄) αντικαθίστανται.
9. Υποθέσεις καταβολής βοηθήματος σε οικογένειες φονευθέντων ή εκτελεσθέντων υπο τις συνθήκες των άρθρων 77 και 78 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, οι οποίες απορρίφθηκαν ή δεν έχουν κριθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κρίνονται με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες έχουν εφαρμογή και επί δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από αυτές και γεννήθηκαν πριν απο την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
10. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των παραγράφων 8 και 9 γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Το ποσό του κανονιζόμενου βοηθήματος καταβάλλεται σταδιακά κατά το ένα τρίτο (1/3) από 1.1.92, κατά άλλο ένα τρίτο (1/3) από της 1ης Ιανουαρίου 1993, ολόκληρο δεν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και πάντως τα οικονομικά αποτελέσματα δεν μπορεί να αρχίζουν ενωρίτερα από την πρώτη του μήνα που εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 οι οικογένειες του πρώτου εδαφίου μπορούν, εφ΄ οσον επιθυμούν, να κριθούν και με τις προϊσχύουσες του παρόντος διατάξεις.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 04.12.1991
Ημ/νία Ισχύος: 04.12.1991

Τίτλος Αρθρου
Συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλισμένων σε Ειδικά Ταμεία Συντάξεων 
Λήμματα
Ειδικά Ταμεία Συντάξεων, Εννοια, Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συνταξιοδοτικές διατάξεις ασφαλισμένων σε Ειδικά Ταμεία Συντάξεων 
1. Το άρθρο 10 του Ν. 1902/90 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε.
2. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφ. ε΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1902/90 και μέχρι την ισχύ του Ν. 1914/90, παραμένουν ισχυρές.