Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 2 και το άρθρο 8 (παρ.1,2).


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 18.03.1998
Ημ/νία Ισχύος: 18.03.1998
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΙΑ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Πολεμικές συντάξεις 
Λήμματα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΦΟΡΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 
Κείμενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ. 1285/1981, ΦΕΚ 314 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους ανάπηρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενεργείας, καθορίζεται με βάση το ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία, πολλαπλασιαζόμενο με δραχμές 2.250 ανά εκατοστό ανικανότητας."
2. Οι διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Η αναγνωριζόμενη βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη των οικογενειών των φονευθέντων, εξαφανισθέντων ή θανόντων, αξιωματικών και
ανθυπασπιστών και των εξομοιουμένων με αυτούς, των οποίων οι συντάξεις δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του α.ν. 1854/1951 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.δ/τος 3768/1957 (άρθρον 70 παρ. 6 π.δ. 1041/1979) έχει, κατά βαθμό, ως ακολούθως:
αντιστράτηγου δρχ. 116.300
υποστρατήγου δρχ. 105.000
συνταγματάρχη δρχ. 97.400
αντισυνταγματάρχη δρχ. 88.000
ταγματάρχη δρχ. 83.700
λοχαγού δρχ. 79.400
υπολοχαγού δρχ. 73.800
ανθυπολοχαγού δρχ. 67.700
ανθυπασπιστή δρχ. 66.800
2 Η ανωτέρω σύνταξη προσαυξάνεται για κάθε δικαιούμενο σύνταξης τέκνο ως ακολούθως:
αντιστράτηγου - υποστρατήγου κατά δρχ 8.000
συνταγματάρχη - ταγματάρχη κατά δρχ. 5.800
λοχαγού - ανθυπολοχαγού κατά δρχ. 5.000
ανθυπασπιστή κατά δρχ.4.700
3. Στο τέλος του άρθρου 97 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον στη σύνταξη συντρέχουν περισσότερα του ενός δικαιούχα πρόσωπα, η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου ορίου σύνταξης όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά."
4. Οι διατάξεις του άρθρου 98 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:
"Για την προσαύξηση των πολεμικών συντάξεων λόγω εξαμήνων καταδυτικών, πτητικών, αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου καταστροφέως εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 41 και 43 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων."
5. Οι διατάξεις του άρθρου 101 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και ανθυπασπιστές και σε όσους εξομοιώνονται ή αντιστοιχούν με αυτούς παρέχεται, μαζί με τη σύνταξη, προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανάλογα με το βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία εξαιτίας του παθήματος το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως εξής:
Σε όσους έχουν αναπηρία 25 - 35% ποσοστό 3 %
Σε όσους έχουν αναπηρία 40 - 45% ποσοστό 5 %
Σε όσους έχουν αναπηρία 50 - 65% ποσοστό 7,5%
Σε όσους έχουν αναπηρία 70 - 80% ποσοστό 10%
Σε όσους έχουν αναπηρία 85 - 95% ποσοστό 12,5%
2. Αν αυτοί που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανικανότητα 100% ή πολλαπλές αναπηρίες, από τις οποίες η μία 100 % και οι λοιπές 10-95%, ή δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες επάγεται αναπηρία 100%, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, κατά βαθμό ως εξής:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ 100% 100% + 100% 10 έως 100%
95%
Ανθυπασπιστής ποσοστό 20% 22% 28% Ανθυπολοχαγός ποσοστό 24% 25% 32% Υπολοχαγός ποσοστό 29% 30% 36% Λοχαγός ποσοστό 34% 35% 40% Ταγματάρχης και άνω ποσοστό 39% 40% 45% 
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Οι συνταξιοδοτούμενοι ως πάσχοντες από παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές δικαιούνται πέραν του κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόματος ανικανότητας και πρόσθετο επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 60% επί του μηναίου βασικού μισθού του λοχαγού. όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω παντελούς απώλειας της οράσεως αμφοτέρων των οφθαλμών (εντελώς τυφλοί) ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο άνω άκρων ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο κάτω άκρων από του ύψους της κνήμης, λαμβάνουν πέραν του κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόματος ανικανότητας και πρόσθετο επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 50 % επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά."
7. Οι διατάξεις του άρθρου 103 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:
"Τα επιδόματα φυματικού ή νόσου εξακολουθούν να καταβάλλονται στους δικαιούχους αυτών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν δικαιούνται το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 101 ή το καταβαλλόμενο είναι μικρότερο από το επίδομα του ίδιου άρθρου και υπολογίζονται σε ποσοστό 5,5% επί του βασικού μισθοί του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά."
8. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:
"Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω πολεμικού τραύματος ή νόσου, αποτόκου των κακουχιών του πολέμου, τους υποστάντας οποτεδήποτε μείωση της ικανότητος για εργασία κατά ποσοστό 100% λόγω απωλείας της οράσεως αμφοτέρων των οφθαλμών και μη λαμβάνοντας προσαύξηση του επιδόματος ανικανότητας, λόγω της καταστάσεως των αυτής, παρέχεται επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 25%, επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά." 

Άρθρο 8
1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται.
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται.