Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων"
Αρθρο 15 παρ.7 άρθρο 42παρ.6 και άρθρο 54 παρ4 και 9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 166
Έτος: 2000
ΦΕΚ: Α 153 20000703
Τέθηκε σε ισχύ: 03.07.2000
Ημ.Υπογραφής: 23.06.2000

Τίτλος
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων 


Αρθρο 15

7.Η μηνιαία σύνταξη των προσώπων του προτελευταίου εδαφίου της
περιπτ`α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως αυτό ισχύει
κάθε φορά, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των αποδοχών της παρ.
2 του άρθρου 9 που λαμβάνουν κατά το χρόνο του θανάτου τους ή κατά το
χρόνο της εξόδου του από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται λόγω
παραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας ή λόγω συμπλήρωσης του ορίου
ηλικίας μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής
υπηρεσίας.

(Μπορούν πάντως να επιλέξουν, αντί για τη σύνταξη του προηγούμενου
εδαφίου, τη σύνταξη που αναλογεί στα έτη της πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας τους, οπότε μπορούν να παίρνουν και τα τυχόν δικαιούμενα
επιδόματα τυφλότητας ή παραπληγίας του παρακάτω άρθρου 54).

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 
άρθρ.5 Ν.3408/2005,ΦΕΚ Α 272/4.11.2005.Με την παρ.5 του αυτού 
άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:
"5. Οι συντάξεις που έχουν κανονιστεί αντίθετα από όσα ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού".


Αρθρο 42
"6. Η μηνιαία σύνταξη των προσώπων του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κώδικα αυτού, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στα ογδόντα εκατοστά (80%) των αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 34, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται, λόγω παραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας, μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας."

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2β
άρθρ.2 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52/18.2.2004.

(Μπορούν πάντως να επιλέξουν, αντί για τη σύνταξη του προηγούμενου
εδαφίου, τη σύνταξη που αναλογεί στα έτη της πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας τους, οπότε μπορούν να παίρνουν και το τυχόν δικαιούμενο
επίδομα παραπληγίας του παρακάτω άρθρου 54).

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 
άρθρ.5 Ν.3408/2005,ΦΕΚ Α 272/4.11.2005.Με την παρ.5 του αυτού 
άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:
"5. Οι συντάξεις που έχουν κανονιστεί αντίθετα από όσα ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού".


Αρθρο 5 παρ. 2 Ν. 1902/90 όπως
αντικ. με άρθρ. 4 παρ.2 Ν.2227/94.
"7. α. Το άθροισμα των ποσών των συντάξεων των υποπεριπτώσεων i και 
ii της περίπτωσης α` της παραγράφου 18 του άρθρου 34 του Κώδικα αυτού 
αποτελεί το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης με τον περιορισμό της 
παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου Κώδικα, όπου συντρέχει περίπτωση.

β. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 34, όπου συντρέχει περίπτωση."

ΑΡΘΡΟ 54 παρ4 και 9
4.Σ`αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσία
απώλεια της όρασης και των δύο ματιών ή ακρωτητιασμό στα δύο χέρια ή
στα δύο πόδια από το ύψος της κνήμης παρέχεται και επίδομα το οποίο
υπολογίζεται σε ποσοστό 50% στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού όπως
αυτός όρίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

9. Τα παραπληγικά επιδόματα των παρ. 5 και 6 καθώς και το επίδομα
τυφλότητας της παρ. 7 του άρθρου αυτού δεν καταβάλλονται σε όσους
συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 του άρθρου 15 και
6 του άρθρου 42.

*** Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 άρθρ.5 Ν.3408/2005,
ΦΕΚ Α 272/4.11.2005.Με την παρ.5 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:
"5. Οι συντάξεις που έχουν κανονιστεί αντίθετα από όσα ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού".


Αρθρο 4 παρ. 3 Ν 1859/89 και αριθμ. με άρθρ. 3 παρ. 1 Ν.2592/98