Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένων από 1.1.93

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
(Αρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)


1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ (ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 1)

Ο ασφ/νος αποκτά δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον έγινε ανάπηρος 
σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 28 ΑΝ 1846/51, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 1902/90 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν.1976/91, και πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

α) τουλάχιστον 300 ημέρες εργασίας, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, οι οποίες αυξάνονται προοδευτικά σε 1.500 ημέρες, με την προσθήκη 120 ημερών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.

Για διευκόλυνση σας, παραθέτουμε Πίνακα Ημερών Εργασίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας κάθε ασφ/νου από το 21ο έτος (300 Η.Ε.) μέχρι το 31ο έτος που συμπληρώνονται οι 1.500 ημέρες εργασίας.

Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε.
" 22ο " 420 "
" 23ο " 540 « 
" 24ο " 660 « 
" 25ο « 780 "
" 26ο " 900 "
" 27ο " 1020 « 
" 28ο " 1140 « 
" 29ο " 1260 "
" 30ο " 1380 "
" 31ο " 1500 « 

Επισημαίνεται ότι με αυτή τη διάταξη καταργείται η υποχρέωση πραγματοποίησης 300 ημερών την 5ετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας`

ή

β) 1.500 Η.Ε., από τις οποίες τουλάχιστον 600 μέσα στα 5 έτη τα αμέσως προηγούμενα εκείνου που ο ασφαλισμένος έγινε ανάπηρος.

Αν κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας ο ασφ/νος έχει επιδοτηθεί λόγω ασθενείας ή ανεργίας ή έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών 
επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την επιδότηση ή τη συνταξιοδότηση χρόνο`

ή

γ) τουλάχιστον 4.500 Η.Ε. οποτεδήποτε.

2. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ/ΕΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑ ΄Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΝΟΣΟ (ΑΡΘΡΟ 26)

Οι ασφ/νοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας (και τα μέλη οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου) ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία (ή ο θάνατος) οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή σε ατύχημα κατά την απασχόληση.

Με το εργατικό ατύχημα ή το ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και 
οι επαγγελματικές ασθένειες, για τον χαρακτηρισμό των οποίων ισχύουν οι 
διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ.

Στην περίπτωση που η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, 
απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά την αρμοδιότητα για τη διαπίστωση και 
τη διάρκεια της αναπηρίας, την έναρξη καθώς και τον έλεγχο του ασφαλιστικού 
δεσμού, δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση.

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε πίνακα με τις προϋποθέσεις για 
συνταξιοδότηση αναπηρίας κατά κατηγορία:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

«ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΦΑΞ»

3. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Με το εδ. γ` της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2084/92 ορίζεται ότι οι 
συντάξεις λόγω αναπηρίας (ανεξάρτητα από το αν αφορούν άνδρα ή γυναίκα) καθίστανται αυτοδίκαια οριστικές όταν:

α. ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και συνεχή 
χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε 
τουλάχιστον σε τρεις εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

β. ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και συνεχή 
χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε 
τουλάχιστον σε δύο εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

γ. ο συνταξιούχος συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 12ετία, ανεξαρτήτως ορίου 
ηλικίας και

δ. ο συνταξιούχος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, συνταξιοδοτείται διακεκομμένα 
επί 20ετία αλλά συνεχώς επί τριετία.

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
(Αρθρο 17 Ν. 1084/91)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2084/92 σε περίπτωση θανάτου 
συνταξιούχου ή ασφαλισμένου δικαιούται σύνταξη μόνο ο επιζών σύζυγος και τα 
τέκνα, εφόσον ο θανών έχει πραγματοποιήσει τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

Οι πρόσθετες προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές τις διατάξεις και αφορούν την αναπηρία του επιζώντα συζύγου καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια καταργήθηκαν με 
το άρθρο 62 παρ. 6 του Ν. 2676/99.

Ετσι, για τη συνταξιοδότηση του επιζώντα συζύγου απαιτείται μόνο η 
πραγματοποίηση από τον θανόντα ασφαλισμένο του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

Δικαιοδόχα μέλη:

Ι. Οπως προαναφέρθηκε, τα μέλη οικογενείας θανόντα ασφαλισμένου που 
δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του είναι:

α. ο επιζών σύζυγος,

β. τα τέκνα του,

γ. τα προστατευόμενα τέκνα, εφόσον είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή 
αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα και προκειμένου για γυναίκα τα φυσικά αυτής τέκνα με την προϋπόθεση ότι:

1) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό το όριο παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή

2) κατά τον χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΙΙ. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη:

α. αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο ενός έτους από την τέλεση του γάμου εκτός αν:

αα. ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη,

αβ. κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή νομιμοποιήθηκε τέκνο,

αγ. η χήρα κατά τον χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

β. Αν ο θανών κατά την τέλεση του γάμου λάμβανε σύνταξη γήρατος ή 
αναπηρίας, ο δε θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο δύο ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ένας από τους ανωτέρω λόγους που αναφέρονται με τα στοιχεία αα, αβ, αγ.

ΙΙΙ. Το δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντα συζύγου ή των τέκνων 
καταργείται:

α. με το θάνατο του δικαιούχου,

β. με την τέλεση γάμου του δικαιούχου κατά το ημεδαπό ή αλλοδαπό δίκαιο,

γ. με τη συμπλήρωση του 18ου ή 24ου έτους της ηλικίας των τέκνων.

δ. από τότε που έπαψε η ανικανότητα για εργασία, εφόσον πρόκειται για τέκνα 
ανίκανα.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. ΟΡΙΑΝIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕΙΣ (Aναπηρίας)

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων από 1.1.93 και μετά διαφοροποιείται από τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης των 
ασφαλισμένων πριν από την 31.12.92.

Καταργούνται οι ασφαλιστικές κλάσεις, τα τεκμαρτά ημερομίσθια και ο περιορισμός των αποδοχών στο ανώτατο όριο ασφαλιστέου μισθού.

Ετσι ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής τους γίνεται ως εξής:

Προσδιορίζουμε τις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές λαμβάνοντας υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν 
ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος άδειας, δια του αριθμού των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος εντός αυτής της χρονικής περιόδου.

Επειδή ως βάση υπολογισμού των παροχών θεωρείται η ημέρα εργασίας, το 
ανωτέρω πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 25.

Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό αντιπροσωπεύει τις 
συντάξιμες αποδοχές.

Αν ο ασφαλισμένος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον 1.000 ημέρες απασχόλησης, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών συνυπολογίζονται και αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως προηγούμενης 
χρονικής περιόδου μέχρι τη συμπλήρωση 1.000 ημερών.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος κατά την απασχόληση, 
ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής νόσου, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός 
ημερών ασφάλισης, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου 
ασφάλισηςπου έχει πραγματοποιηθεί.

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, οι αποδοχές του 
ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος πλην των αποδοχών του τελευταίου 
πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ημερολογιακού έτους, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά το εκάστοτε χορηγούμενο ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ιδρύματος, όπως αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΠΟ 1.1.93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Από 1.1.93 4%
" 1.7.93 2%
" 1.1.94 5%
" 1.7.94 5%
" 1.1.95 0,8% + 3%
" 1.7.95 3%
" 1.1.96 2,1% + 3,5%
" 1.7.96 3,5%
" 1.1.97 2,5% + 2%
" 1.7.97 2,5%
" 1.1.98 0,2% + 3,5%
" 1.1.99 1,4% + 2,5%
" 1.1.00 4%
" 1.1.01 5,5%
" 1.1.02 3,5%

Ι. Αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας που υποβλήθηκαν μέχρι 10.7.02

Με την παρ. 1 του άρθρου 29 ορίζεται ότι η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε 
ποσοστό 1,714% επί των προαναφερόμενων συντάξιμων αποδοχών για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης.

Ετσι, τις συντάξιμες αποδοχές τις πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 
1,714%. Το ευρισκόμενο ποσό (Α) αντιπροσωπεύει ποσό σύνταξης με αριθμό ημερομισθίων μέχρι 599.

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει Η.Ε. από 600 και πάνω, τότε τις διαιρούμε με το 300 (ημέρες εργασίας ενός έτους) και με τον συντελεστή που προκύπτει πολλαπλασιάζουμε το ανωτέρω ποσό (Α). Στο ποσό αυτό χορηγούνται οι αυξήσεις του έτους υποβολής της αίτησης.

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό (Β) είναι η μηνιαία σύνταξη λόγω αναπηρίας (οργανικό ποσό).

ΙΙ. Αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας που υποβλήθηκαν από 11.7.02 και μετά.

Με τη διάταξη της παρ, 2α του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 αυξάνεται σημαντικά 
το ποσό σύνταξης των νεοασφαλιζόμενων από 1.1.93 και εξής.

Η αύξηση επιτυγχάνεται μέσω του ανακαθορισμού του ποσοστού των συντάξιμων αποδοχών κάθε έτους ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 11.7.02 και μετά, το 
ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των συντάξιμων αποδοχών 
για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης και μέχρι 10.500 ημέρες.

Για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης πέραν των 10.500 που πραγματοποιούνται μετά 
το 65ο έτος και μέχρι το 67ο το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 3%.

ΙΙΙ. Ανώτατο ποσό σύνταξης σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις Ι και ΙΙ το ανώτατο ποσό της μηνιαίας σύνταξης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Το ποσό του ΑΕΠ και το ανώτατο ποσό μηνιαίας σύνταξης από το έτος 1993 
μέχρι σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ
ΕΤΟΣ ΑΕΠ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Από 1.1.93 109.200 δρχ. 436.800 δρχ.
" 1.7.93 111.384 " 445.536 "
" 1.1.94 116.953 " 467.812 "
" 1.7.94 122.801 " 491.204 "
" 1.1.95 127.497 " 509.988 "
" 1.7.95 131.322 " 525.288 "
" 1.1.96 138.581 " 554.324 "
" 1.7.96 143.196 " 572.784 "
" 1.1.97 149.544 " 598.176 "
" 1.7.97 153.038 " 612.152 "
" 1.1.98 158.711 " 634.844 "
" 1.1.99 164.107 " 656.428 "
" 1.1.2000 169.719 " 678.876 "
" 1.1.2001 175.897 " 703.588 "
" 1.1.2002 537.21 Ευρώ 2.148,84 Ευρώ

Από 1.1.93/31.12.97 οι συντάξεις του ΙΚΑ καθώς και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό.

Από 1.1.98 και μετά το ΑΕΠ προσδιορίστηκε από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεδομένου ότι από την ανωτέρω ημερομηνία δεν χορηγήθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αλλά ανακαθορίστηκαν με σχετικό νόμο.

Το ΑΕΠ θα σας γνωστοποιείται εφεξής με σχετική εγκύκλιο.

2. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.

Ι. Αιτήσεις που υποΒλήθηκαν μέχρι 10.7.02

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, τΟ ποσό της σύνταξης αναπηρίας δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο της σύνταξης που προκύπτει βάσει του κατά το έτος 
1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, νοουμένου ως συντάξιμου μισθού και συντάξιμου χρόνου δεκαπέντε ετών.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ 1.1.93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΕΤΟΣ ΑΕΠ Κ.Ο.

Από 1.1.93 109.200 Χ 1,714% Χ 15= 28.080 δρχ.
" 1.7.93 111.384 Χ 1,714% Χ 15= 28.640 "
" 1.1.94 116.953 Χ 1,714% Χ 15= 30.070 "
" 1.7.94 122.801 Χ 1,714% Χ 15= 31.580 "
" 1.1.95 127.497 Χ 1,714% Χ 15= 32.780 "
" 1.7.95 131.322 Χ 1,714% Χ 15= 33.770 "
" 1.1.96 138.581 Χ 1,714% Χ 15= 35.630 "
" 1.7.96 143.196 Χ 1,714% Χ 15= 36.820 "
" 1.1.97 149.544 Χ 1,714% Χ 15= 38.450 "
" 1.7.97 153.038 Χ 1,714% Χ 15= 39.350 "
" 1.1.98 158.711 Χ 1,714% Χ 15= 40.810 "
" 1.1-4.1.99 164.107 Χ 1,714% Χ 15= 42.200 "
" 5.1-31.12.99 164.107 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15= 63.290 "
" 1.1.2000 169.719 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15= 65.460 "
" 1.1.2001 175.897 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15= 67.840 "
" 1.1.2002-107 537.21 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15= 207,18 Ευρώ

Η διαφοροποίηση του υπολογισμού των Κ.Ο. από 5.1.99 οφείλεται στην εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 64 του Ν. 2676/99, σύμφωνα με την οποία, από την ανωτέρω ημερομηνία, το ΑΕΠ υπολογίζεται προσαυξημένο κατά 50% για τον υπολογισμό του ποσού των Κ.Ο.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 29 ορίζεται ότι, σε περίπτωση αναπηρίας η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερο της σύνταξης που προκύπτει βάσει του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των 
δημοσίων υπαλλήλων, νοουμένου ως συντάξιμου μισθού και συντάξιμου χρόνου 20 ετών.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι δεν προβλέπεται προνομιακός υπολογισμός 
του ποσού της σύνταξης η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, όσον αφορά το οργανικό ποσό, παρά μόνο όταν πρόκειται για καταβολή του Κ.Ο,ως συμφερότερου.

Ετσι το Κ.Ο. επί αναπηρίας η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή 
επαγγελματική νόσο από το έτος 1993 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ EPΓAΤIΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ `Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ 1993

ΕΤΟΣ ΑΕΠ Κ.Ο.

Από 1.1.93 109.200 Χ 1,714% Χ 20= 37.440 δρχ.
" 1.7.93 111.384 Χ 1,714% Χ 20= 38.190 "
" 1.1.94 116.953 Χ 1,714% Χ 20= 40.100 "
" 1.7.94 122.801 Χ 1,714% Χ 20= 42.100 "
" 1.1.95 127.497 Χ 1,714% Χ 20= 43.710 "
" 1.7.95 131.322 Χ 1,714% Χ 20= 45.020 "
" 1.1.96 138.581 Χ 1,714% Χ 20= 47.510 "
" 1.7.96 143.196 Χ 1,714% Χ 20= 49.090 "
" 1.1.97 149.544 Χ 1,714% Χ 20= 51.270 "
" 1.7.97 153.038 Χ 1,714% Χ 20= 52.470 "
" 1.1.98 158.711 Χ 1,714% Χ 20= 54.410 "
" 1.1.99 164.107 Χ 1,714% Χ 20= 56.260 "
" 5.1.99 164.107 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 20= 84.390 "
" 1.1.2000 169.719 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 20= 87.270 "
" 1.1.2001 175.897 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 20= 90.450 "
" 1.1.2002-10.7 537,21 Χ 1,5 Χ1,714%Χ20= 276,23 Ευρώ

Επισημαίνεται ότι το κατώτατο όριο που προβλέπεται από τις παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 29 του Ν. 2084/92 μειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος 
λαμβάνει μειωμένη σύνταξη.

ιι. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 11.7.02 και μετά

Με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 αυξάνονται 
σημαντικά τα ποσά των κατωτάτων ορίων αναπηρίας των από 1.1.93 και εξής ασφαλιζομένων και σχεδόν εξομοιώνονται με τα ποσά που χορηγούνται στους ασφ/νους πριν από την 31.12.92.

Σκοπός της διάταξης είναι η εξάλειψη οποιωνδήποτε διαφοροποιήσεων στο ύψος 
των ελάχιστων χορηγούμενων παροχών, οι οποίες μέχρι την 10.7.02 γίνονταν με 
κριτήριο την ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, ως κατώτατο όριο σύνταξης αναπηρίας συμπεριλαμβανομένης και της αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2002, ο οποίος από 1.731.12,02 ανέρχεται σε 548,75 Ευρώ και ο 
οποίος από 1.1.2003 και εξής θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την κάθε φορά ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική, θα σας γνωστοποιείται δε με σχετική εγκύκλιο.

Το ανωτέρω κατώτατο όριο μειώνεται στην περίπτωση που ο συντ/χος λαμβάνει 
μειωμένη σύνταξη (άρθρο 3 παρ. 4 περ. β` το Ν. 3029).

Ετσι το κατώτατο όριο που καταβάλλεται από 11.7.02 και μετά ανέρχεται στο 70% των 548,75 Ευρώ, δηλ. σε 384,13 Ευρώ.

3. ΔIΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Η καταβολή ή όχι ολόκληρου του δικαιούμενου κατά περίπτωση ποσού σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και μετά εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας, τα ημερομίσθια που πραγματοποίησαν και την πάθησή τους.

Ετσι:

α. Εφόσον ο ασφαλισμένος κρίνεται βαριά ανάπηρος κατά την έννοια του εδ. α` της παρ. 5 του άρθροου 28 ΑΝ 1846/51, όπως αντικταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 1902/90, δικαιούται πλήρη σύνταξη.

β. Εφόσον ο ασφαλισμένος κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια του εδ. β` της παραπάνω παραγράφου, δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) της σύνταξης αυτής, 
και εφόσον κρίνεται μερικά ανάπηρος κατά την έννοια του εδ. γ` της ίδιας 
παραγράφου δικαιούται το μίσό (1/2) της σύνταξης αυτής.

γ. Ο ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει (6.000) έξι χιλιάδες ημέρες ασφάλισης και κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια των εδαφίων β` και γ` του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν. 1902/90, δικαιούται πλήρη σύνταξη ή τα 3/4 της πλήρους σύνταξης αντίστοιχα.

δ. Ο ασφαλισμένος του οποίου η αναπηρία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
ψυχιατρικές παθήσεις και κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια των εδ. β` και γ` της παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 δικαιούται πλήρη σύνταξη ή τα 3/4 της πλήρους σύνταξης αντίστοιχα.

4. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ

Ι. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το ποσό σύνταξης αναπηρίας προσαυξάνεται κατά 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί και 12% για το τρίτο παιδί και επόμενα, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ομως, αν ο άλλος τους γονέας είναι συνταξιούχος του ίδιου ή άλλου φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Δημοσίου, η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται μόνο 
στον ένα γονέα, έπειτα από επιλογή του. Αν δεν υποβληθεί σχετική δήλωση επιλογής, τότε το επίδομα καταβάλλεται και στους δύο γονείς κατά το ήμισυ (εφόσον και οι δύο είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ).

Για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων των συντάξεων για τα τέκνα λαμβάνεται 
υπόψη κατά το ήμισυ το κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
αναπροσαρμοσμένο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράδειγμα: Αν πρόκειται να χορηγήσουμε προσαύξηση σε σύνταξη από το έτος 2001 για 2 παιδιά,υπολογίζουμε το 50% του ΑΕΠ, το οποίο για το έτος 2001 ανέρχεται σε 175.897 δρχ., και προσδιορίζουμε το ποσοστό κάθε παιδιού:

175.897: 2= 87.948 δρχ,
87.948 Χ 8% = 7.035,84 δρχ. προσαύξηση για το α` παιδί
87.948 Χ 10% = 8794,8 δρχ. προσαύξηση για το β` παιδί

ΙΙ. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

α) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 10.7.02

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης οικογενειακών βαρών στους ασφ/νους που 
υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση μέχρι 10.7.02 και στους οποίους 
χορηγείται το εκάστοτε κατώτατο όριο ως συμφερότερο, ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. 4 Ι, δηλ. προσαύξηση σύνταξης στις οργανικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι οι προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών χορηγούνται μόνο για τέκνα και είναι το ίδιο ποσό για όλους τους συντ/χους, είτε πρόκειται για προσαύξηση σε οργανικό ποσό είτε σε κατώτατο όριο, και δεν εξαρτώνται από το ύψος του ποσού της σύνταξης (πλήρες ή μειωμένο λόγω ποσοστού αναπηρίας).

β) Αιτήσεις που αποβλήθηκαν από 11.7.02 και μετά.

Με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 επανακαθορίστηκαν από 
11.7.02 τα ποσοστά των προσαυξήσεων οικογενειακών βαρών για τα τέκνα, που 
χορηγούνται στους δικαιούχους κατωτάτων ορίων, χωρίς να διαφοροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Τα νέα ποσοστά ανέρχονται σε 5% για το πρώτο παιδί, 6% για το δεύτερο και 
7% για το τρίτο παιδί και επόμενα και υπολογίζονται στο ποσό των νέων κατωτάτων ορίων της παρ. Γ2 ΙΙ.

Ευνόητο είναι ότι, εφόσον η προσαύξηση οικογενειακών βαρών από 11.7.02 προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του Κ.Ο., στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω ποσοστού αναπηρίας οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται στο ποσό που θα προκύπτει μετά την κατά περίπτωση μείωση.

Παράδειγμα:
Α. Κ.Ο. 2002: 384,13 Ευρώ 
προσ. α` τέκνου: 384,13 Χ 5%=19,21 Ευρώ 
προσ. β` τέκνου: 384,13 Χ 6%=23,05 Ευρώ 
προσ. γ` τέκνου: 384,13 Χ 7%=26,89 Ευρώ 

Β. Κ.Ο. 2002: 384,13 Ευρώ
Σύνταξη συνήθους αναπηρίας: 288,13 Ευρώ 
προσ. α` τέκνου: 5%=14,41 Ευρώ
προσ. β` τέκνου 6%=17,29 Ευρώ 
προσ. γ` τέκνου: 7%=20,17 Ευρώ

5. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος τυφλούς και από τους δύο οφθαλμούς ή 
λόγω αναπηρίας, εφόσον αυτοί τελούν διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 25% του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο κάθε φορά με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράδειγμα:

Προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας για το έτος 2000:

ΑΕΠ 169.719 δρχ,
169,719 Χ 25%=42.429 δρχ.

Σημειώνεται ότι, όπως και στις προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών, η 
προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας για το έτος που χορηγείται είναι το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης και την καταβολή οργανικού ποσού ή κ.ο. σύνταξης.

6. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το παραπληγικό επίδομα χορηγείται και στους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και 
εξής, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1140/81 παρ` όλο πουδεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον Ν. 084/92 για χορήγηση αυτού του επιδόματος σε αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων δεδομένου ότι η χορήγηση του προβλέπεται από ξεχωριστή διάταξη.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ θΑΝΑΤΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 το ποσό της σύνταξης των μελών 
οικογενείας υπολογίζεται επί του βασικού ποσού σύνταξης το οποίο λάμβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή θα δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος, αν κατά την ημέρα 
του θανάτου του καθίστατο ανάπηρος σε ποσοστό 80%, χωρίς προσαυξήσεις 
οικογενειακών βαρών ή απόλυτης αναπηρίας. Για τον υπολογισμό ποσού οργανικών διατάξεων σε περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Γ1 (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Ετσι, ο υπολογισμός διαφοροποιείται ανάλογα με την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου, δηλ. πριν από ή μετά την 11.7.02.

α) Ποσοστά δικαιοδόχων μελών

Για τον επιζώντα σύζυγο το ποσό της σύνταξης του συνίσταται σε ποσοστό 50% 
επί της βασικής σύνταξης του θανόντα, ενώ για κάθε παιδί σε ποσοστό 25%.

Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό 
διπλασιάζεται, εκτός αν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΛΩΝ


Χήρα-1 παιδί 75% εδ.β`παρ.αρ.31 (50%-25%)
Χήρα-2 παιδιά 100% εδ.β`παρ.1αρ.31 (50%-25%-25%)
Χήρα-3 παιδιά 100% εδ.β`παρ.1αρ.31 (40%-20%-20%-20%)
Χήρα-4 παιδιά 100% εδ.β`παρ.1αρ.31 (33,33%-16,66%-16,67&
16,67%-16,67%)
1 παιδί ορφανό 
από 2 γονείς 50% εδ.β΄παρ.1 αρ.31
2 παιδιά ορφανά 
από 2 γονείς 100% εδ.β`παρ.1αρ.31 (50%-50%)
Χήρα (β` γάμος) 
και παιδί ορφανό
από 2 γονείς 100% εδ.β`παρ.1αρ.31 (50%-50%)

β) Κατώτατο όριο σύντααξης λόγω θανάτου

Ι. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 10.7.2002

Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντα συζύγου και των τέκνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2084/92 συνίσταται σε ποσοστό 80% επί του Κ.Ο. σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε κοινήνόσο ή εκτός εργασίας ατύχημα και σε ποσοστό 80% επί του Κ.Ο. σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό 
ατύχημα ή επαγγελματική νόσο.

Πάντως, το άθροισμα των ποσοστών συντάξεως των δικαιοδόχων μελών 
οικογένειας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 100% της σύνταξης του θανόντα.

ΠΟΣΑ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΛΟΓΩ θΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

Κ.Ο. όταν ο θάνατος οφείλεται σε κοινή νόσο

Από 1.1.93 22.470 δρχ.
" 1.7.93 22.920 "
" 1.1.94 24.060 "
" 1.7.94 25.270 "
" 1.1.95 26.230 "
" 1.7.95 27.020 "
" 1.1.96 28.510 "
" 1.7.96 29.460 "
" 1.1.97 30.760 "
" 1.7.97 31.480 "
" 1.1.98 32.650 "
" 1.1.99-4.1.99 33.760 "
" 5.1.99 50.640 "
" 1.1.2000 52.370 "
" 1.1.200 54.280 "
" 1.1.2002 165,74 Ευρώ

Κ.Ο. όταν ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελμαπκή νόσο

Από 1.1.93 29.960 δρχ.
" 1.7.93 30.560 "
" 1.1.94 32.080 "
" 1.7.94 33.680 "
" 1.1.95 34.970 "
" 1.7.95 36.020 "
" 1.1.96 38.010 "
" 1.7.96 39.280 "
" 1.1.97 41.020 "
" 1.7.97 41.980 "
" 1.1.98 43.530 "
" 1.1.99 45.010 "
" 5.1.99 67.520 "
" 1.1.2000 69.820 "
" 1.1.2001 72.360 "
" 1.1.2002 220,98 Ευρώ

ΙΙ. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 11.7.02 και μετά

Με τις διατάξεις της παρ. 2β` του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 επανακαθορίζεται το ποσό της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών οικογενείας θανόντος συν/χου ή ασφ/νου.

Ο επανακαθορισμός επιτυγχάνεται χωρίς καμία διαφοροποίηση των ποσοστών της 
σύνταξης που δικαιούνται τα δικαιοδόχα μέλη, αλλά μέσω της πολύ σημαντικής 
αύξησης της βάσης υπολογισμού τους.

Συγκεκριμένα, το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και των τέκνων αποτελεί το 80% του πλήρους ή του μειωμένου κατωτάτου ορίου αναπηρίας, το οποίο πλέον συνδέεται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, (70% αυτής) και όχι με το ΑΕΠ και δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 100% της σύνταξης του θανόντα (βλ. πίνακα 
ποσοστών δικαιοδόχων μελών, σελ. 99).

ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΣYNTAΞHΣ ΛΟΤΩ θΑΝΑΤΟΥ
ΑΠΟ 11.7.2002

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1.731.12.2002

Μισθός εγγάμου με πλήρη απασχόληση:

548,75 Ευρώ

Κατώτατο όριο λόγω αναπηρίας (548,75 Χ 70%) = 384,13 Ευρώ

Κατώτατο όριο λόγω θανάτου (384,13 Χ 80%) = 307,30 Ευρώ

Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2676/99 ισχύουν και για τους ασφ/νους από 1.1.93 και μετά, σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή συνταξιοδότησης του επιζώντα, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω θανάτου μειώνεται ανάλογα με την ηλικία του.

8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΠΟΣΟΎ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ι. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗθΗΚΑΝ ΜΕΧΡI 10.7.2002

Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις 10.1.2000.

Χρόνος ασφάλισης από 3.93-4.99: 1,700 Η.Ε.

Ημέρες εργασίας κατ` έτος: 1993 200
1994 300
1995 300
1996 250
1997 150
1998 300
1999 200

Συνολικές αποδοχές κατ` έτος 
στην κρίσιμη πενταετία: 1995 1.250.000 δρχ.
1996 1.100.000 "
1997 700.000 "
1998 1.400.000 "
1999 800.000 "

Αποδοχές 1995: 1.250.000 δρχ,
1.250.000 Χ (2,1% + 3,5% + 3,5% + 
2,5% + 2% + 2,5% + 0,2% + 3,5% + 1,4%
+ 2,5%) = 1,579.189 δρχ.
Αποδοχές 1996: 1.100.000 δρχ.
1.100.000 χ (2,5% + 2% + 2,5% + 
0,2% + 3,55 + 1,45 +
2,5% = 1.270.604 δρχ,
Αποδοχές 1997: 700.000 δρχ.
700.000 χ (0,2% + 3,5% + 1,4% + 
2,5% = 754,515 δρχ.
Αποδοχές 1998: 1.400.000 δρχ.
1.400.000 χ (1,45 + 2,5% = 1,455.090 δρχ,
Αποδοχές 1999: 800.000 δρχ.
800.000 Χ 1 (χωρίς αύξηση) = 800.000

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: 5,859.398 δρχ.

Συντάξιμες αποδοχές 5.859,398: 1.200 (Η.Ε. 
πενταετίας) = 4.882,83 Χ 25 = 122.070.75 δρχ.

Οργανικό ποσό 122.070,75 Χ 1,714% = 2.092.29 δρχ,
(συνολικές Η.Ε.) 1.700: 3 = 5 (μόνο ακέραιοι αριθμοί)
2.092,29 Χ 5 - 10.461.45 δρχ.

Στο ποσό αυτό χορηγείται η αύξηση 4% του 2000 (δηλ. του έτους υποβολής της 
αίτησης).

10.461.45 + 4% = 10.879.90 δρχ.

Κατώτατο όριο ΑΕΠ 2000: 169.719 χ 150 = 254.578,5 δρχ.
100

254.578,5 Χ 1,714% = 4.363,47 δρχ.

4.363,47 Χ 15 = 65.452,05 Στρογγ, 65.460 δρχ.

Σε περίπτωση θανάτου του ανωτέρω συνταξιούχου στα δικαιοδόχα μέλη του, τα οποία είναι χήρα και τρία παιδιά, και τα οποία δικαιούνται ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, καταβάλλονται τα εξής ποσά:

Ποσό σύνταξης θανόντα

(οργανικές διατάξεις): 10.879,90 δρχ,
Ποσό χήρας: 10.879,90 χ 40% = 4.351,96 δρχ,
Ποσό κάθε παιδιού: 10.879,90 Χ 20% = 2.175,98 δρχ.
Κατώτατο όριο θανάτου: 65.460 Χ 80% = 52.368 δρχ.
Στρογγυλοποίηση: 52.370 δρχ.
Ποσό χήρας: 52.370 χ 40% = 20.948 δρχ.
Ποσό κάθε παιδιού: 52.370 Χ 20% = 10.474 δρχ.
Το Κ.Ο. των 52.370 δρχ. καταβάλλεται ως συμφερότερο.

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗθΗΚΑΝ ΑΠΟ 11.7.01 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις 10.8.2002. 
χρόνος ασφάλισης από 1.5.1993 - 2001: 2600 Η.Ε.

Ημέρες εργασίας κατ` έτος: 1993 200
1994 300
1995 300
1996 300
1997 300
1998 300
1999 300
2000 300
2001 300

Συνολικές αποδοχές κατ` έτος στην κρίσιμη 5ετία: 
1997: 3.000,000 δρχ.
1998: 3.500.000 "
1999: 3.800.000 "
2000: 4.000.000 "
2001: 4.500,000 "

Αποδοχές 1997: 3.000.000 δρχ.
3.000.000 χ (0,2 + 3,5% + 1,4% + 
2,5% + 4% + 5,5% = 3.547.945 δρχ.

Αποδοχές 1998: 3.500,000 δρχ.
3.500.000 Χ (1,4% + 2,5% + 4% + 
5,5%) = 3.991.311 δρχ.
Αποδοχές 1999: 3.800,000
3.800.000 Χ (4% + 5,5%) = 4.169.360 δρχ.
Αποδοχές 2000: 4.000,000
4.000.000 Χ 5,5% = 4.220,000 δρχ.
Αποδοχές 2001: 4.500.000 δρχ, (χωρίς αύξηση)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: 20,428.616 δρχ.

Συντάξιμες αποδοχές 20.428,616 : 1500 
(Η.Ε. πενταετίας (:13619,07 Χ 25 340.476,75
Οργανικό ποσό 340.476,75 Χ 2% = 6.809,53 δρχ.
Συνολικές Η.Ε.: 2.600 : 3 = 8 (μόνο ακέραιοι)
6.809,53 Χ 8 = 54.476,24 δρχ.
54.476,24 Χ 3,5% (αύξηση 2002) = 56.382,90 δρχ, ή 165,47 Ευρώ

Κατώτατο όριο

Μισθός εγγάμου 7/2002: 548,75 Ευρώ
Κ.Ο. = Μ.Ε.Χ 70% = 384,13 Ευρώ

Σε περίπτωση θανάτου του ανωτέρω συνταξιούχου, στα δικαιοδόχα μέλη του, που είναι χήρα και τρία παιδιά, καταβάλλονται τα εξής ποσά:

Ποσό σύνταξης θανόντα: 165,47 Ευρώ
Ποσό χήρας: 165,47 Ευρώ Χ 40% = 66,19 Ευρώ
Ποσό κάθε παιδιού: 165,47 Ευρώ Χ 20% = 33,09 Ευρώ
Κατώτατο όριο θανάτου: 548,75 Χ 70% Χ 80% = 307,30 Ευρώ
Ποσό χήρας: 307,30 Χ 40% = 122,30 Ευρώ
Ποσό κάθε παιδιού: 307,30 Χ 20% = 61,46 Ευρώ

Το κατώτατο όριο των 307,30 Ευρώ καταβάλλεται ως συμφερότερο.

Δ. ΑΠΑΙΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
(Αρθρο 41 Ν. 1084/91)

Η απασχόληση των συνταξιούχων που έλαβαν σύνταξη με τις διατάξεις των 
εισερχόμενων στην ασφάλιση από 1.1.93 και εντεύθεν διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99 και όχι από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2084/92, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 63, κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της απασχόλησης των συντ/χων καταργείται από 5.1.2001.

Συνεπώς, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκ. 3/2001 και το 
Γ.Ε. 
Σ81/35/18.9.01.

Ε. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΥΠΟΨH ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(Αρθρο 40 Ν. 1084/91)

Σχετικά με τους χρόνους ασφάλισης εκτός του χρόνου πραγματικής ασφάλισης που 
λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για 
συνταξιοδότηση, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκ. 32/93.

ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛHΛΟYΣ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Από την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 προβλέπεται αναπροσαρμογή των 
ποσών των κατωτάτων ορίων σύνταξης, καθώς και των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών (στο Κ.Ο.) από 1.8.2002.

Συνεπώς, οι υπάλληλοι των τμημάτων πληρωμών συντάξεων από 1.8.2002 θα 
πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις συντάξεις των "νεοεισερχομένων", στους οποίους καταβάλλονται κατώτατα όρια καθώς και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, χορηγώντας τα νέα ποσά κατωτάτων ορίων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3029/02.

Επισημαίνουμε ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 10.7.02 και οι οποίες εξετάζονται μετά την ισχύ του Ν. 3029/02 (11.7.02), οι υπάλληλοι των Τμημάτων απονομών συντάξεων θα πρέπει στο σώμα της απόφασης συνταξιοδότησης να αναγράφουν την υποχρέωση των υπαλλήλων των Τμημάτων πληρωμών συντάξεων για αναπροσαρμογή από 1.8.02 των ποσών των Κ.Ο., σύμφωνα με τα νέα ποσά Κ.Ο.

Τέλος, για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού αυτής της σύνταξης, θα σας δοθούν οδηγίες με 
μεταγενέστερη εγκύκλιο.