Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρίες. Ν.3232/2004

Εγκύκλιος ΤΕΒΕ 49/7.5.2004

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 3232/02-04 (άρθρο 5) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
48 τεύχος Α΄/12.02.04 και ορίζει ως έναρξη ισχύος την 12.02.04, ρυθμίστηκαν συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρίες.

Άρθρο 5 (παρ. 1, 3, 4, 5, 7)

Με το παραπάνω άρθρο προβλέπεται:

1) Επέκταση του άρθρου 1 του Ν. 612/77 και σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

2) Τροποποίηση της οριστικοποίησης της προνομιακής σύνταξης των νεφροπαθών τελικού σταδίου.

3) Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 612/77 για τυφλούς ασφαλισμένους.

4) Συνταξιοδότηση μητέρων αναπήρων τέκνων καθώς και αναπήρων συζύγων.

5) Συνταξιοδότηση ορφανών παιδιών με βαριές αναπηρίες που έχουν χάσει και 
τους δύο γονείς τους.

Παράγραφος 1

Επέκταση διατάξεων Ν. 612/77 και σε άλλες κατηγορίες αναπήρων

Οι ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 612/77 εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους 
των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από αιμορροφυλία τύπου Α ή Β (έλλειψη του παράγοντα VI ή ΙΧ αντίστοιχα), καθώς και στους μεταμοσχευομένους από συμπαγή 
όργανα (καρδιά - πνεύμονες - ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή 
ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό 
αναπηρίας, τουλάχιστον 67%.

Με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του 
Ταμείου μας που πάσχουν από τις προαναφερθείσες παθήσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από 12.02.04 καιμετά, με τις προνομιακές διατάξεις του Ν. 612/77, δηλαδή ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 15 χρόνια ασφάλισης.

Στην έννοια της δεκαπενταετούς ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται εκτός του 
πραγματικού χρόνου και κάθε άλλος χρόνος που εκ του νόμου εξομοιώνεται με χρόνο πραγματικής ασφάλισης (απόφαση ΣτΕ 2177/1997). Το δε ποσό της σύνταξής τους, καθορίζεται ίσο μ` αυτό που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης ή 10500 ημέρες ασφάλισης (προνομιακός υπολογισμός ποσού σύνταξης).

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 612/77, το 
παραπάνω ποσό σύνταξης δεν προσαυξάνεται με το επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Παρέχεται όμως η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να επιλέξει μεταξύ της 
προνομιακής σύνταξης (χωρίς το επίδομα απολύτου αναπηρίας) και της σύνταξης 
που θεμελιώνεται βάσει των καταστατικών διατάξεων του οικείου φορέα προσαυξημένης με το επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 612/77).

Τα παραπάνω ποσά συντάξεων θα προσαυξάνονται δε -αφορά μόνο τους 
ασφαλισμένους από 01.01.93 και μετά- με το επίδομα οικογενειακών βαρών, 
εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις (π.χ. ύπαρξη ανηλίκων τέκνων ή τέκνων που σπουδάζουν σε ανώτερες σχολές).

Όσον αφορά την διαδικασία παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές, τον τρόπο 
υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, βάσει πραγματικού και πλασματικού 
χρόνου, το συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, ισχύουν οι οδηγίες των εγκυκλίων αρ. 30/94, 3/95.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι ρυθμίσεις του παραπάνω άρθρου καταλαμβάνουν 
όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως - χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (πριν ή 
μετά την 01.01.1993).

Παράγραφος 3:

Επανακαθορισμός προϋποθέσεων οριστικοποίησης της σύνταξης νεφροπαθών.

Με την ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/02 από τότε που ίσχυσε, ως προς το σημείο που αφορά την οριστικοποίηση της προνομιακής σύνταξης γήρατος των νεφροπαθών τελικού σταδίου.

Ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/02 αναφερόταν ότι η προνομιακή 
σύνταξη, λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 612/77, καθίσταται 
οριστική μετά έξι έτη συνταξιοδότησης του δικαιούχου και εφόσον στο διάστημα 
της εξαετίας αυτής έχει εξεταστεί τουλάχιστον δύο φορές από τις αρμόδιες 
Υγειονομικές Επιτροπές.

Με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 3 του Ν. 3232/02-04), η προνομιακή σύνταξη γήρατος ασφαλισμένων νεφροπαθών τελικού σταδίου καθίσταται οριστική:

1.- Από την απονομή της, εάν όλα τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης έχουν 
διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και

2.- Μετά από έξι έτη συνεχούς συνταξιοδότησης του δικαιούχου και εφόσον στο διάστημα της εξαετίας έχει εξεταστεί τουλάχιστον δύο φορές από τις υγειονομικές επιτροπές, στις περιπτώσεις που ο απαιτούμενος χρόνος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (15 έτη ασφάλισης) έχει διανυθεί πριν από το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από την 05.12.2002 
(που είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3075/02) και κατά συνέπεια 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης νεφροπαθών που υποβάλλονται από 05.12.02 και μετά.

Κατόπιν αυτού, εφόσον υποβληθούν αιτήματα (π.χ. παράτασης της σύνταξης) των ήδη συνταξιούχων νεφροπαθών -με τις προνομιακές διατάξεις του Ν. 3075/02- θα πρέπει οι υπηρεσίες του Ταμείου μας πριν από κάθε άλλη ενέργεια να εξετάζουν αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για την εξαρχής οριστικοποίηση της σύνταξης. Σε καταφατική περίπτωση θα οριστικοποιούν τις συντάξεις χωρίς άλλη ενέργεια και θα κοινοποιούν τις σχετικές αποφάσεις στον ενδιαφερόμενο για ενημέρωση.

Τέλος τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της εγκυκλίου αυτής, ως προς τους 
χρόνους που λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση του θεμελιωτικού χρόνου και 
τον υπολογισμό του χορηγούμενου ποσού σύνταξης, έχουν εφαρμογή και στους εν 
λόγω δικαιούχους.

Παράγραφος 7

Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας για τους τυφλούς εξ αμφοτέρων των οφθαλμών ακόμη και αν συνταξιοδοτούνται με διατάξεις ν. 612/77

"Ο περιορισμός που τίθεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.612/77 δεν έχει εφαρμογή για τους τυφλούς ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις αυτές. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους τυφλούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα οικονομικά όμως αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου".

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 3232/02-04 από 12.02.04 
καταργείται ο περιορισμός που υπήρχε στο Ν. 612/77 άρθρο 1 παρ. 3 ότι οι 
τυφλοί εξ` αμφοτέρων των οφθαλμών που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος, βάσει 
των ευνοϊκών διατάξεων του προαναφερομένου νόμου, δεν δικαιούνται του επιδόματος απολύτου αναπηρίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ τυφλοί εξ` αμφοτέρων των 
οφθαλμών, οι οποίοι ήταν ολικά τυφλοί πριν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση 
του Ταμείου μας, δύνανται να λάβουν τη σύνταξη λόγω γήρατος με το προνομιακό 
υπολογισμό (πλασματικό χρόνο) και το επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Επίσης το επίδομα απολύτου αναπηρίας δικαιούνται και οι συνταξιούχοι του 
Ταμείου μας "τυφλοί εξ αμφοτέρων οφθαλμών" που έχουν λάβει σύνταξη με τις προνομιακές διατάξεις του Ν. 612/77 πριν την 12.02.04 τα οικονομικά όμως αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους.

Η παρούσα ρύθμιση αφορά μόνο τους τυφλούς και όχι τις υπόλοιπες κατηγορίες αναπήρων στους οποίους έχει γίνει επέκταση των διατάξεων του Ν.612/77.

Τέλος επισημαίνεται ότι το ύψος του επιδόματος απολύτου αναπηρίας 
προσδιορίζεται για τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους από τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/81, ενώ για τους από 01.01.93 ασφαλισμένους από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/92.

Παράγραφος 4

Συνταξιοδότηση μητέρων αναπήρων τέκνων και αναπήρων συζύγων

"Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και 
σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες 
κατώτατο όριο σύνταξης, λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον 
οικείο ασφαλιστικό φορέα".

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής παρέχεται για πρώτη φορά δυνατότητα 
συνταξιοδότησης από το Ταμείο μας με την πραγματοποίηση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας:

α) Στις μητέρες ασφαλισμένες που έχουν παιδιά ανάπηρα σε ποσοστό 80% και άνω και
β) Στους ασφαλισμένους/νες που έχουν σύζυγο ανάπηρο σε ποσοστό 80% και άνω, 
καθώς και 10ετή τουλάχιστον έγγαμο βίο κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για συνταξιοδότηση.

Το ποσό της σύνταξης που θα χορηγηθεί σε όσους συνταξιοδοτούνται με την 
ανωτέρω ρύθμιση θα είναι σε κάθε περίπτωση το προκύπτον με βάση τον 
υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του 
Ταμείου μας, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπολείπεται από το εκάστοτε 
κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος.

Η ανωτέρω νέα διάταξη εφαρμόζεται από 12.02.04 και καταλαμβάνει τόσο τους 
μέχρι 31.12.92 υπαχθέντες στην ασφάλιση, όσο και τους από 01.01.93 και εφεξής ασφαλιζόμενους.

Παράγραφος 5

Συνταξιοδότηση ορφανών παιδιών εξ αμφοτέρων των γονέων με βαριές αναπηρίες

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπεται -κατά παρέκκλιση των 
καταστατικών διατάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης- η μεταβίβαση ολόκληρου του ποσού της σύνταξης του θανόντος συνταξιούχου γονέα ή προκειμένου περί ασφαλισμένου η χορήγηση όλου του ποσού που θα εδικαιούτο να λάβει ο θανών, 
στα προστατευόμενα παιδιά με βαριές αναπηρίες.

Δικαιοδόχα πρόσωπα.

Δικαιούχοι είναι τα ορφανά και από τους δύο γονείς τα οποία:

α) Είναι ανάπηρα με μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από τις ακόλουθες 
παθήσεις:

-Νοητική υστέρηση ή

-Αυτισμό ή

-Πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή

-Χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

Οι προαναφερθείσες αναπηρίες πρέπει να έχουν επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24 έτους σε περίπτωση σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Για την διακρίβωση δε των παθήσεων και του συνολικού ποσοστού της μόνιμης 
αναπηρίας, καθώς και το χρονικό σημείο επέλευσης των ανωτέρω αναπηριών, 
αρμόδιες είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του Ταμείου μας.

β) Δεν εργάζονται ή δεν ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα και

γ) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

1.- Ποσά σύνταξης στην περίπτωση που μοναδικοί δικαιοδόχοι είναι τα ανάπηρα 
παιδιά που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (περίπτωση α` της παρ. 5 του άρθρου 5)

Για την κατηγορία αυτή δεν εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας που ορίζουν συγκεκριμένα ποσοστά σύνταξης για τα προστατευόμενα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου μας.

Το ποσό σύνταξης που μεταβιβάζεται, είναι ολόκληρο το ποσό της σύνταξης που εχορηγείτο στο θανόντα γονέα ή σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μας το 
πλήρες ποσό που εδικαιούτο να λάβει ως σύνταξη ο ίδιος ο θανών ασφαλισμένος.

Κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, ορίζεται ότι το ποσό αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος(ή βαριάς αναπηρίας) ή το κατώτατο όριο θανάτου στην περίπτωση που έλκει το δικαίωμα από συνταξιούχο που για οποιοδήποτε λόγο έπαιρνε μειωμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας.

Επισημαίνουμε δε, ότι η χορήγηση του προαναφερθέντος κατωτάτου ορίου 
γήρατος ή κατωτάτου ορίου θανάτου στα δικαιοδόχα παιδιά αυτής της κατηγορίας αφορά μία και μόνο κύρια σύνταξη.

Στις περιπτώσεις που τα ορφανά δικαιούνται και δεύτερη κύρια σύνταξη από τον έτερο θανόντα γονέα ή έλκουν δικαίωμα περισσοτέρων της μιας κύριων συντάξεων από τον ένα θανόντα γονέα, τότε χορηγείται το πλήρες ποσό της μεγαλύτερης σε ύψος κύριας σύνταξης και η δεύτερη σύνταξη μεταβιβάζεται ή υπολογίζεται κατά τα ισχύοντα στις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα.

Τέλος εφόσον υφίστανται περισσότερα του ενός παιδιά που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το ποσό της πλήρους σύνταξης ή του Κ.Ο. επιμερίζεται σε αυτά κατ` ίσα μέρη.

2.- Ποσό σύνταξης στην περίπτωση που εκτός των αναπήρων παιδιών υφίστανται 
και υγιή δικαιοδόχα παιδιά (περίπτωση Β` της παρ. 5 του άρθρου 5)

Οταν εκτός των αναπήρων παιδιών υπάρχουν και υγιή παιδιά που δικαιούνται σύνταξη από το θανόντα γονέα, ο τρόπος επιμερισμού της σύνταξης μεταξύ των αναπήρων και των υγιών παιδιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β` της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις ορίζουν:

α) Στα μεν υγιή παιδιά χορηγείται ως σύνταξη το προβλεπόμενο από την νομοθεσία του οικείου φορέα ποσοστό (για τα ορφανά παιδιά), που υπολογίζεται επί ολόκληρου του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή επί του πλήρους ποσού που εδικαιούτο να λάβει ο θανών ασφαλισμένος.

β) Στα δε ανάπηρα παιδιά χορηγείται ως σύνταξη το ποσό που προκύπτει από 
τον υπολογισμό σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αφού προσαυξηθεί κατά 20%. Ωστόσο το χορηγούμενο αυτό ποσό των υγιών και αναπήρων παιδιών (συνολικά) δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ποσό σύνταξης που δικαιούτο να λάβει ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος.

Επίσης το χορηγούμενο ποσό σ` όλα τα παιδιά δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του κατωτάτου ορίου γήρατος ή του πλήρους κατωτάτου ορίου, λόγω θανάτου 
(στην περίπτωση που το δικαίωμα έλκεται από συνταξιούχο που ελάμβανε μειωμένη σύνταξη).

Τονίζουμε στο σημείο αυτό, ότι εάν με βάση τον προαναφερόμενο τρόπο 
υπολογισμού των ποσοστών, διαπιστώνεται υπέρβαση του πλήρους ποσού σύνταξης του θανόντος ή των κατωτάτων ορίων γήρατος ή θανάτου αναλόγως τα ποσοστά όλων των δικαιοδόχων (υγιών και αναπήρων παιδιών) μειώνονται ισομερώς.

Δεδομένου δε, ότι στις κοινοποιούμενες διατάξεις του παραπάνω άρθρου λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά με βαριές αναπηρίες, υφίσταται σ. αυτές ρητή πρόβλεψη (τελευταίο εδάφιο της περ. β. της παρ. 5 του άρθρου 5), ώστε μετά τη διακοπή της συνταξιοδότησης των υγιών παιδιών να τους μεταβιβάζεται το ποσό της σύνταξης που τα υγιή παιδιά έπαιρναν.

3.- Ποσό σύνταξης στην περίπτωση που εκτός των αναπήρων και υγιών παιδιών 
υφίσταται και δικαιοδόχος επιζών σύζυγος ή διαζευγμένος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.

Αν εκτός από προστατευόμενα παιδιά (υγιή και ανάπηρα ή μόνο ανάπηρα) 
υπάρχει επιζών σύζυγος ή διαζευγμένος που είναι δικαιούχος, ο επιμερισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 5 του Ν. 3232/04 
(ημερομηνία ισχύος 12.02.04) καταλαμβάνουν τα παιδιά όλων των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων του Ταμείου μας ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.