Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Προϋποθέσεις συντάξεως του ΤΕΒΕ λόγω γήρατος" ΑΡΘΡΑ 20παρ4 και 21.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 258
Έτος: 2005
ΦΕΚ: Α 316 20051228
Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006
Ημ.Υπογραφής: 23.12.2005

Τίτλος
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 
Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν. 2676/99 (Α, 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.». β) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α, 214) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3144/2003 (Α, 111) και το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α, 48). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (Α, 15), του ν.3232/2004 (Α, 48) και του άρθρου 26 του ν. 3296/2004 (Α, 253). ε) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος. 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». στ) Την υπ αριθμ. 130/14.10.2002 Οικονομική Εκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. ζ) Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 404/3/268/ 6.12.2001 απόφαση του όπως συμπληρώθηκε με την υπαριθμ.489/1/505/2.6.2004 απόφαση του. η) Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά τις υπ αριθμ. 2η/4.2.2003, 3η/ 11.2.2003, 4η/4.3.2003 και 1η/19.10.2004 συνεδριάσεις αυτού. θ) Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος επιδιώκεται η ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων. ι) Την υπ αριθμ. 110/27.2.2004 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την υπ αριθμ. 76/12.4.2005 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 20 παρ4
4. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί με 
ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 (164 Α΄), όπως ισχύουν.

Αρθρο 21
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε., μετά την διακοπή του επαγγέλματος λόγω 
νόσου, δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια 
του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο 
έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή
της ασφάλισης.

Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η 
περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.

2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει 
πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα 
Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

3. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε θεωρείται ανάπηρος για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων σε περίπτωση πάθησης ή βλάβης ή 
εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής για εξάμηνη διάρκεια τουλάχιστον, κατά 
ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος με ποσοστό 67% και άνω, για το επάγγελμα που ασκούσε προ της επέλευσης της αναπηρίας.

4. Εάν η ανικανότητα οφείλεται σε βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την 
εκτέλεση της εργασίας ή εξ` αφορμής αυτής, για την χορήγηση σύνταξης δεν 
απαιτείται η πραγματοποίηση του καθοριζόμενου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρουχρόνου ασφάλισης.

5. Εάν η ανικανότητα προς εργασία οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που δεν επήλθε όμως κατά την εκτέλεση ή εξ` αφορμής της εργασίας, για την χορήγηση σύνταξης αρκεί η πραγματοποίηση του μισού χρόνου ασφάλισης, που καθορίζεται στις παρ. 
1 & 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση και του κατά την 
τελευταία προ της επέλευσης της αναπηρίας ή της διακοπής της ασφάλισης 
πενταετία απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
Η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας από βίαιο συμβάν εκτός 
εργασίας, με βάση τη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται με την 
προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος μετά την διακοπή της ασφάλισης δεν έχει ασφαλιστεί 
σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.

6. Εάν ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος εκ προθέσεως ή συνεπεία κακουργήματος παρ` αυτού διαπραχθέντος, αποδεικνύεται δε η ενοχή του με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Εάν όμως υπάρχουν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23 του παρόντος, αυτοί δικαιούνται τη σύνταξη, την οποία θα εδικαιούντο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του
παρόντος.