Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Συνέχιση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ

1. Όπως είναι γνωστό, πέραν των τυφλών (αμφοτέρων των οφθαλμών), οι 
παραπληγικοί - τετραπληγικοί, οι πάσχοντες από μεσογειακή -δρεπανοκυτταρική αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, αιμορροφιλία τύπου Α και Β, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, οι έχοντες υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή
μυελού των οστών καθώς και οι έχοντες υποστεί ακρωτηριασμό δύο άκρων, εφόσον 
συντρέχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% είναι δυνατόν να συνταξιοδοτηθούν 
λόγω γήρατος από φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης με τη συμπλήρωση 
4.050 ημερών ασφάλισης (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 όπως έχει 
συμπληρωθεί και ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 40 του Ν. 1902/1990, την 
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3075/2002, την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2227/2004, την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 612/1977, το ποσό της σύνταξης σε όλες τις περιπτώσεις αυτές έχει καθορισθεί ίσο προς το αντίστοιχο σε 10.500 η.α. (σύνταξη πλασματικής 35ετίας).

Επιπλέον, για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εκτός των 
χρονικών προϋποθέσεων απαιτείται να έχει προηγηθεί η συνταξιοδότηση του 
ασφαλισμένου από το φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία (άρθρο 5 του Ν. 997/1979).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον μετατραπεί η κύρια σύνταξη λόγω 
αναπηρίας σε γήρατος επειδή έχουν πραγματοποιηθεί στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
4.050 η.α., μη συνυπολογισμένου του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιήσει τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης και στο 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ., είναι δυνατόν να συνεχισθεί από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ η συνταξιοδότηση τους λόγω αναπηρίας, διότι η απαιτούμενη προϋπόθεση της συνταξιοδότησης από φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία υπήρχε κατά την αρχική συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας (έγγραφο μας 160/1309/30.7.1996). Η ίδια 
αντιμετώπιση πρέπει να υφίσταται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που για 
οποιοδήποτε λόγο έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του Ν. 612/1977.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως 
έχει αντικατασταθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2335/1995, 
ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας 
συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται 
για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Σύμφωνα με το 80000/13511/1052/29.9.2005 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης 
Μισθωτών του Υπουργείου μας, το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, όπως 
προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του Ν. 2335/1995, σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας να δικαιωθούν πλήρη σύνταξη γήρατος μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους και όχι να δικαιωθούν σύνταξη 35ετίας σε μειωμένα όρια ηλικίας με 1.500 η.α.

Επομένως, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται μόνον για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις και δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις (Κ.Β.Α.Ε., μειωμένη σύνταξη, πλήρης 
σύνταξη με τις διατάξεις 35ετίας, σύνταξη παραπληγικών ή τυφλών κ.λπ.), ούτε για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις συνταξιοδοτούμενων από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. λόγω αναπηρίας, ο συγκεκριμένος χρόνος συνταξιοδότησης τους δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, προκειμένου να μετατραπεί η σύνταξη τους σε γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 612/1977.