Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 103 


Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία.

Σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικού τραύματος ή νόσου που προήλθε από 
τις κακουχίες του πολέμου και υπέστησαν οποτεδήποτε μείωση της ικανότητας για 
εργασία σε ποσοστό 100% λόγω απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών και δε 
λαμβάνουν προσαύξηση του επιδόματος ανικανότητας, λόγω της κατάστασης τους 
αυτής, παρέχεται επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 25% επί του 
μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.(Αρθρ. 7 παρ. 2 Ν.Δ 4605/66 όπως το ποσό διαμορφωνεται 
με τις μεταγενέστερες αυξήσεις και με την αριθ. οικ. 493/Μ13/4- 
67/31.3.1987(ΦΕΚ 203Β/15.4.87) απόφαση του υπουργού των Οικονομικών που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 45 του Ν.1813/88, όπως αντικατ. με το άρθρ. 2 παρ. 8 
Ν.2592/98