Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Άρθρο 16 τού Ν.3863/2010 - ii. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σακελλαρίου, Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368116, 210-3368109
FAX : 210 - 3368185

Αθήνα, 9/11/2010
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 20685 / 1190

ΠΡΟΣ:
1. Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας Ασφάλισης
2. Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Επικουρικής Ασφάλισης
3. Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29 101 10 Αθήνα
4. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Εθνικής Αντιστάσεως 1 185 31 Πειραιάς

ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999»Με το άρθρο 16 του ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/15-7- 2010, τεύχος Α΄, αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν.2676/1999, με το οποίο είχαν τεθεί περιορισμοί που αφορούσαν στη λήψη σύνταξης στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναλάμβαναν εργασία ή αυτό απασχολούνταν, και επεκτείνεται η εφαρμογή του και στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν. Α.Τ.).


Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999 (παρ. 1)

Με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010 αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν.2676/1999 και πλέον οι τιθέμενοι περιορισμοί αφορούν στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ενώ εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου των φορέων αυτών.

Ειδικότερα, με το άρθρο 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.3863/2010, ισχύουν τα παρακάτω:


Α. Περιορισμοί στη λήψη σύνταξης και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (παρ.1, 2 και 4)

ii. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται (παρ.4)

Για τους συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεων τους, κύριων και επικουρικών.

Επισημαίνουμε ότι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977 καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, θεωρούνται συνταξιούχοι αναπηρίας, παρόλο που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους έχει ως αιτία την αναπηρία.


Β. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης από τον απασχολούμενο συνταξιούχο (παρ. 3)

Ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Σας επισημαίνουμε ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς να απαιτείται πλέον η αναστολή της σύνταξης, εκτός των περιπτώσεων που ο συνταξιούχος ασφαλιστεί εκ νέου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στον φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.

Ο Οργανισμός ή ο Τομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για το διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3232/2004.


Γ. Δήλωση απασχόλησης - Παράλειψη υποβολής της σχετικής δήλωσης (παρ.5)

Οι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται στον φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από τους οποίους συνταξιοδοτούνται.
Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης σχετική δήλωση υποβάλλεται από τους συνταξιούχους γήρατος που δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας τους, και από τους συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεδομένου ότι για τους τελευταίους δεν τίθεται όριο ηλικίας για τη διακοπή της σύνταξης.

Σε περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος δεν δηλώσει την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτό απασχολείται, γίνεται καταλογισμός του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το διάστημα που εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηιφ και επιβάλλεται πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμη και εάν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.


Δ. Εξαιρούμενα πρόσωπα από την ρύθμιση (παρ. 6)

Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες των συζύγων, στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν.3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.


Ε. Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 7)

Διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα της απασχόλησης συνταξιούχων καταργούνται. Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις των καταστατικών των φορέων που προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος υπαχθεί εκ νέου στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1999, εξακολουθούν να ισχύουν.


Έναρξη ισχύος (παρ. 2)

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, ισχύουν για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 από 15-7-2010 και εφεξής.

Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010, και μέχρι σήμερα δεν καταλαμβάνονταν από τις ρυθμίσει του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ίσχυε μέχρι 14/7/2010, οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από 1/1/2013.

Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ίσχυε μέχρι 14/7/2010, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προϊσχύον καθεστώς, μέχρι 31/12/2012, και από 1/1/2013 εφαρμόζεται η παρούσα ρύθμιση, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.


Επέκταση τής ρύθμισης στους συνταξιούχους του Δημοσίου (παρ. 3)

Μετά την ισχύ του άρθρου 10 του ν.3865/2010, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ή αυτοαπασχολούνται.

Ως εκ τούτου η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχει εφαρμογή στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων που θα αυτοαπασχοληθούν, οι οποίοι θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς προσαύξηση.

Περισσότερες οδηγίες επί του θέματος θα δοθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ