Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. (Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 51/6-4-1990)"

Παραθέτουμε το άρθρο 23.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 23.04.1990
Ημ/νία Ισχύος: 23.04.1990

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγή αυτοκινήτων αναπήρων.
Λήμματα
Απαλλαγές αυτοκινήτων αναπήρων
Κείμενο Αρθρου
1. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 1796/1988 (ΦΕΚ Α΄ 166) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών".
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1796/1988 (ΦΕΚ Α΄ 166) προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως ακολούθως:
"Γ. Στους άνω των 4 ετών Ελληνες πολίτες οι οποίοι:
α. Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, ή
β. πάσχουν από αυτισμό, εφ΄ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή
γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
δ. πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου".
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
"4. Το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται με βάση τον πίνακα του άρθρου 33 και την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ Α΄ 243).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι Υγειονομικές Επιτροπές ή τα όργανα που θα έχουν αρμοδιότητα για την εξέταση των παραπάνω αναπήρων, ως και των αναπήρων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331), για να διαπιστωθεί αν έχουν τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας, που απαιτούνται για την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των παραπάνω αναπήρων".
4. Στο άρθρο 34 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Οι ίδιες παραπάνω διατάξεις του ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄) επεκτείνονται επίσης και στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του ν.
1863/1989 (ΦΕΚ Α΄ 204), εφ΄ όσον κατέστησαν ανάπηροι εξαιτίας της ιδιότητάς τους αυτής κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στον παραπάνω νόμο.
Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού".
5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.