Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων"

Παραθέτουμε το άρθρο 1, (παρ.1).

1. Απαλλάσσονται των υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμών και λοιπών φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών, των τελών χαρτοσήμου, ως και του ειδικού φόρου καταναλώσεως των εισπραττομένων κατά την εκ του εξωτερικού εισαγωγήν, των τελών κυκλοφορίας, ως και του εφ΄ άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους, τα δι΄ αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτας προοριζόμενα: α) Επιβατικά αυτοκίνητα, της δασμολογικής κλάσεως 87.02.Α2, των οποίων ο κυλινδρισμός του κινητήρος δεν υπερβαίνει τα 1.650 κυβικά εκατοστά, β) τα ειδικά αναπηρικά αμαξίδια, και γ) τα λοιπά τεχνικά όργανα και βοηθήματα, εφ΄ όσον η αρμοδία Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει, κατά περίπτωσιν, ότι τα εν λόγω είδη τυγχάνουν απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν των προσωπικών αναγκών των αναπήρων τούτων, λαμβανομένης υπ΄ όψιν της φύσεως της αναπηρίας, ήτις δέον να παρακωλύη την βάδισιν.
Ο κυλινδρισμός του κινητήρος προσδιορίζεται κατά τας εις το άρθρ.4 του Νόμ. 363/1976 "περί διαρρυθμίσεως των επί των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως επιβαλλομένων φόρων" διαλαμβανόμενα.