Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου από το εξωτερικό"

Παραθέτουμε το άρθρο 16.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 28.06.2007
Ημ/νία Ισχύος: 11.08.1988
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ)

Λήμματα
Ανάπηροι Ελληνες πολίτες, Απαλλαγές, Ποσοστό αναπηρίας, γνωμάτευση
Σχόλια
Το εδάφιο α΄ της παρ. 1Α του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α΄ 43). Στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε περίπτωση Γ με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α΄ 43). Οι παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α΄ 43).===============================** Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 1 (: καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του δελτίου στάθμευσης) του πδ 241/2005 (Α΄ 290/30.11.2005), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.=====================================- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3583/2007 (Α΄ 142/28.6.2007).- Το εδ. δ της περ. Γ΄ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3583/2007 (Α΄ 142/28.6.2007).
Κείμενο Αρθρου
**
1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:
Α. Στους ανάπηρους Ελλήνες πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι: "α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών" ή
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Β. Στους τυφλούς Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους εφ΄ όσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
"Γ. Στους άνω των 4 ετών Ελληνες πολίτες οι οποίοι:
α. Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, ή β. πάσχουν από αυτισμό, εφ΄ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή
γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
«δ. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.»
«2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.»
3. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ΄ εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους.
"4. Το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται με βάση τον πίνακα του άρθρου 33 και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ Α΄ 243). "5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι Υγειονομικές Επιτροπές ή τα όργανα που θα έχουν την αρμοδιότητα για την εξέταση των παραπάνω ανάπηρων, ως και των αναπήρων που προβλέπονται από τις παρ.4 και 5 του άρθρου 1 του
ν. 490/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331), για να διαπιστωθεί αν έχουν
τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας, που απαιτούνται για την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των παραπάνω ανάπηρων".
6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6, 2 και 4 του ν. 490/1976 εφαρμόζονται και στους παραπάνω ανάπηρους.
7. Το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 59 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α΄) και 57 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α΄), καταργείται.