Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις"

Παραθέτουμε τα άρθρα: 3(παρ.1, 5), 4(παρ.16), 28(παρ.2)και 31(παρ.3).

Άρθρο 3
1. Αντικαθίστανται οι υποπεριπτώσεις η΄ και θ΄ της περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 το οποίο ν.δ. κωδικοποιήθηκε με το Ν. 2238/94 (Α 151).
5. Απαλλάσσονται της φορολογίας οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν τετραπληγία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Άρθρο 4
16. Στο άρθρο 8 του ν.δ. 3323/1955 το οποίο ν.δ. κωδικοποιήθηκε με το Ν. 2238/94 (Α 151).

Άρθρο 28
2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

Άρθρο 31
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 1828/1969 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται.