Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος,απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες Διατάξεις"

Παραθέτουμε τα άρθρα: 1(παρ.2), 2(παρ.1), 4(παρ.10), 5(παρ.4), 16(παρ.14), 22.

Αρθρο 1
2. Η κλίμακα της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2009 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Αρθρο 2
1. Το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αυξάνεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ.

Αρθρο 4
10. Για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Αρθρο 5
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και πριν από την περίπτωση γ΄, διαγράφεται η λέξη «και» και προστίθεται περίπτωση δ΄.

Αρθρο 16
14. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α΄) προστίθεται εδάφιο.

Αρθρο 22
Ημ/νία: 22.12.2006

Τίτλος Αρθρου
Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία
Κείμενο Αρθρου
Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται ως εξής:
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ - ΑΓΑΘΑ- του Παραρτήματος III (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 9%) του ν. 2859/2000:
Α. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 47, 48 και 49.
Β. Προστίθενται δύο νέες διατάξεις στο τέλος του ως άνω Παραρτήματος III.