Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Νόμος υπ΄ αριθ. 4110

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

(ΦΕΚ Α΄ 17/23-01-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 18. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1798/1988 και της υπ’ αριθμ. Δ. 697/35/20.3.1990 ΑΥΟ

Σχετικά έγγραφα άρθρου 1

1. α. Η περίπτωση Α της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής:
«A. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:».

β. Η περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%».

γ. Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:».

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α. και δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές γνωματεύσεις άλλων επιτροπών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το Κ.Ε.Π.Α.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α..»