Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Παραθέτουμε τα άρθρα 18(Ασφαλιστική κάλυψη ΑΜΕΑ), 20(Χορήγηση καρτών ελεύθερης διακίνησης), 30(Στέγες αυτόνομης διαβίωσης για ΑΜΕΑ) και 32(Επιδόματα).


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 17.05.1999
Ημ/νία Ισχύος: 23.07.1992
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Ασφαλιστική κάλυψη ατόμων με ειδικές ανάγκες
Λήμματα
Ατομα με ειδικές ανάγκες, Ασφαλιστική κάλυψη
Σχόλια
Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α 96).
Κείμενο Αρθρου
1. Τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τους παραπάνω φορείς ως μέλη οικογένειας έστω και εάν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό βιοποριστική εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία.
2. Τα παραπάνω άτομα εφόσον ασφαλίζονται από δική τους εργασία επιλέγουν για τη λήψη παροχών είτε τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου είτε τους φορείς στους οποίους ασφαλίζονται άμεσα, διατηρούν δε τη δυνατότητα επανεπιλογής φορέα οποτεδήποτε. Σε περίπτωση διακοπής της ασφαλιστικής εργασίας επανακτούν την ασφαλιστική και
συνταξιοδοτική τους κάλυψη από τους φορείς της παρ. 1.
"3. Ατομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που επιδοτούνται με προνοιακό ή άλλο επίδομα, διατηρούν το επίδομά τους αυτό και όταν υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία,
απασχολησιοθεραπεία, λογοθεραπεία, ημερήσια φύλαξη και ψυχολογική στήριξη".


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 23.07.1992
Ημ/νία Ισχύος: 18.09.1990
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Χορήγηση καρτών ελεύθερης διακίνησης
Λήμματα
Ατομα με ειδικές ανάγκες, Κάρτες ελεύθερης διακίνησης
Κείμενο Αρθρου
1. Παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν διακίνησης από 1.1.91 έως 31.12.92 με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣ και του ΟΑΣΘ σε άτομα με ειδικές ανάγκες που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που εξυπηρετούνται από τους φορείς αυτούς και έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, καθώς και στους συνοδούς των ολικά τυφλών.
2. Δεν δικαιούνται δωρεάν διακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των ανωτέρω φορέων τα εξής άτομα με ειδικές ανάγκες:
α. Όσοι είναι κάτοχοι ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου το οποίο απόκτησαν ατελώς ως άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με εξαίρεση τους εργαζομένους. β. Οι προσωρινώς ανάπηροι εφόσον η αναπηρία τους κατά τη γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής είναι διάρκειας μικρότερης των δύο ετών.
γ. Οι έχοντες ετήσιο ακαθάριστο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερο των 2.500.000 δρχ., εξαιρουμένων των πολυτέκνων.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας οικονομικής εφορίας ή με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δηλώσεως.
3. Οι δικαιούχοι διακινούνται δωρεάν εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδική κάρτα απεριορίστων διαδρομών, που χορηγείται σε αυτούς από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Αρθρο: 30
Ημ/νία: 04.04.2005
Ημ/νία Ισχύος: 23.07.1992
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου
Στέγες αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες
Λήμματα
Ατομα με ειδικές ανάγκες, Στέγες αυτόνομης διαβίωσης
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81/4.4.2005).
Κείμενο Αρθρου
"1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το απαραίτητο προσωπικό και οι πόροι για την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία ("Σ.Υ.Δ.ΑμεΑ"), είτε για το σύνολο των Ατόμων με Αναπηρία είτε για κατηγορίες τούτων, όπως άτομα με νοητική υστέρηση, προς το σκοπό της πρόληψης της ιδρυματοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία.
2. Οι φορείς που μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν Σ.Υ.Δ. και να παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και την όλη οργάνωση και επίβλεψη των Σ.Υ.Δ. ("Φορείς") είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
3. Οι Φορείς υποχρεούνται να έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως φορείς παροχής οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών.
4. Οι Σ.Υ.Δ. ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό την εξασφάλιση μόνιμης διαβίωσης και κατοικίας στα Άτομα με Αναπηρία που διαβιούν σε αυτές. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν υποχρεωτικά μικρές μονάδες. Οι Σ.Υ.Δ. διαμερίσματα προορίζονται για τη διαβίωση ενός έως τεσσάρων ΑμεΑ ενώ οι Σ.Υ.Δ. οικοτροφεία προορίζονται για τη διαβίωση έως εννέα ΑμεΑ. Η αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός των Σ.Υ.Δ. δεν είναι ενιαίος αλλά διαφέρει ανάλογα με την αναπηρία των ΑμεΑ που θα διαβιώσουν σε αυτές."


Αρθρο: 32
Ημ/νία: 23.07.1992
Ημ/νία Ισχύος: 23.07.1992
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

Λήμματα
Προνοιακά επιδόματα, Προσαύξηση
Κείμενο Αρθρου
1. Τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω αναπηρίας, πλην του επιδόματος καυσίμων προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό για κάθε επιδοτούμενο άτομο, εφόσον στην ίδια οικογένεια επιδοτούνται δύο τουλάχιστον άτομα και συνοικούν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.