Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες"

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/37 τ. Α΄) «περί διαθέσεων εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας». β. Του Ν. Δ/τος 162/73 (ΦΕΚ 227/73 τ. Α) «περί μέτρων Προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων». γ. Του Ν. Δ/τος 321/69 (ΦΕΚ 205/69 τ. Α) «περί κώδικας Δημοσίου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 {ΦΕΚ 154/92 τ.Α), με τις οποίες προβλέπεται έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 3. Την ΔΥ3α/370/14.7.94 (ΦΕΚ 550/15.7.94) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Μανώλη Σκουλάκη». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δραχμών 5.995.251.984 δρχ. τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος όσο και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για τα επόμενα έτη η δαπάνη θα βαρύνει τους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς Φ. 153, Κ.Α.Ε. 2712, 2722, 2723, 2725: 2726. 2728, 2727 και 2734. Για το τρέχον οικονομικό έτος 1995 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί για το σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου μας με την αριθμ. 230267/5.5.95 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Τις Κοινές Υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 700/1989 τ. Β): α. αριθμ. 2070229/7909/0022/89 «περί αυξήσεως επιδομάτων που καταβάλλονται σε τυφλούς» β. αριθμ. 2070230/7910/0022/89 «περί αυξήσεως επιδόματος κωφαλάλων» γ. αριθμ. 2070228/7908/0022/89 «περί τροποποιήσεως του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικό, καθυστερημένων». δ. αρ. 2070233/7913/0022/89 «περί αυξήσεως οικονομικής ενίσχυσης στους πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία). ε. αριθμ. 2070235/7915/0022/89 «περί αυξήσεως οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ΑΜΕΑ. στ. αριθμ. 2070232/7912/0022/89 «περί αυξήσεως οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά 0-18 ετών). Ζ. αριθμ. 2070234/7914/0022/89 «περί αυξήσεως επιδόματος καυσίμων στα άτομα που πάσχουν από πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμών και των δύο ποδιών». 6. Τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις Γ3/οικ. 43/91 (ΦΕΚ 345/91 τ.Β) Γ4/οικ. 172/92 (ΦΕΚ 39/92 τ. Β΄) και Π4α/Φ. 18/οικ. 3435/93 {ΦΕΚ 579/93 τ.Β΄). 7. Οι αριθμ. Π4γ/Φ. 18/οικ. 3799/94 (ΦΕΚ 586/94 τ. Β΄). Π4γ/Φ15/οικ. 4718/94 (ΦΕΚ 730/94 τ.Β΄), Π4γ/Φ.18/Φ. 421/οικ. 5560/94 (ΦΕΚ 869/94 τ. Β΄) αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2198/94 {ΦΕΚ 43/94 Α) «περί αυξήσεως των επιδομάτων που χορηγούνται στα ΑΜΕΑ μέχρι ποσοστού 20%. 8. Την αρ. Π4γ/Φ. 222/Φ, 225/οικ. 4711/10.11.94 (ΦΕΚ 872/94 τ. Β΄), «περί αυξήσεως οικονομικής ενίσχυσης στους πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) και από σύνδρομο ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS). 9. Την αριθμ. Γ3/οικ. 2615/22.5.85 (ΦΕΚ 329/Β/85) «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος παροχής στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα από 65 χρονών και άνω που αποδεδειγμένα στερούνται στέγης». 10. Την αριθμ. Γ3/οικ. 2435/87 (ΦΕΚ 435/87 τ. Β΄} Κ,Υ.Α. «επέκταση του Προγράμματος παροχής της στεγαστικής συνδρομής και στ΄ ανασφάλιστα ζεύγη». 11. Την αριθμ. Γ3/Φ. 373/Γ3/3533/88 (ΦΕΚ 683/β/ 88 «αναπροσαρμογή της παροχής στεγαστικής συνδρομής στ΄ ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα και ζεύγη». 12. Το άρθρο 2 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/94 τ. Α΄) σχετικά με αύξηση επιδομάτων ΑΜΕΑ μέχρι ποσοστού 20%. Την ανάγκη πληρέστερης ικανοποίησης των Ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποφασίζουμε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 0
Ημ/νία: 28.06.1995

Κείμενο Αρθρου
Τα ποσά των Προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε μήνα στις διάφορες κατηγορίες ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παρ. υπ. στοίχους (6), (7), (8), (9), (10), (11) και (12) του προοιμίου της απόφάσης αυτής αυξάνονται από 1.1.1995 ως εξής:
Κατηγορία Ύψος μηνιαίου Υψος μηνιαίου
επιδόματος πριν επιδόματος μετά
την αύξηση την αύξηση
1, Τυφλοί
α. από 19.000 σε 22.800
β. " 52.500 σε 63.000
γ. " 20.600 σε 25.000
δ. " 36.500 σε 43.800
Ζ. Κωφάλαλοι
από 17.500 σε 21.000
3.Βαριά νοητικά καθυστερημένοι (β.Ν.Κ.)
α. από 33.500 σε 40.200
β. 30.000 σε 36.000
γ. 22.000 σε 26.400
4. Πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία
α. από 24.000 σε 28.800 δρχ.
β. από 50.000 σε 60.000 (AIDS) δρχ.
γ. οπό 50,000 σε 60.000 (Αιμορροφιλία) δρχ.
5. Ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες από 25,500 σε 30,500 δρχ.
6. Άτομα με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά 0-18 ετών)
από 32.000 σε 38.500 δρχ.
7. Επίδομα καυσίμων από 24.000 σε 28.800
8. Στεγαστική συνδρομή
α. από 10.900 σε 13.000 δρχ.
β. από 14.520 σε 17.000 δρχ.
1. Κάθε προηγούμενη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου αντίθετη με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής καταργείται.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που μέχρι σήμερα ρυθμίζουν το πρόγραμμα επιδότησης τυφλών, κωφαλάλων βαριά νοητικά καθυστερημένων (β.Ν.Κ.) ατόμων που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), A.I.D.S., ανασφάλιστων και έμμεσα ασφαλισμένων βαριά αναπήρων (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά 0-18 ετών), καθώς και των επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής και καυσίμων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoty.gr/downloads/37/2867.95.doc
2867.95.doc απ2867.95. Μέγεθος Αρχείου: 9,56 kilobytes Τύπος Αρχείου: application/octet-stream