Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες"

Προοίμιο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 138/92 (ΦΕΚ 68/92) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα". 2. Του Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/37 τ.Α΄), "περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας". 3. Του Ν.Δ/τος 162/73 (ΦΕΚ 227/73 τ.Α΄) "περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων". 4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.95) "περί Δημοσίου Λογιστικού" κ.λπ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92 τ.Α΄) με τις οποίες προβλέπεται έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 6. Την αρ. ΔΥ3α/οικ. 598/8.7.96 (ΦΕΚ 557/10.7.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη". 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δραχμών "7.457.395.200" τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος όσο και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2399/27.5.96 (ΦΕΚ 90/Α/27.5.96), αποφασίζουμε:
Θέματα
Ατομα με ειδικές ανάγκες, Επιδόματα, Αύξηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 0
Ημ/νία: 21.08.1996
Ημ/νία Ισχύος: 21.08.1996

Λήμματα
Ατομα με ειδικές ανάγκες, Επιδόματα, Αύξηση
Κείμενο Αρθρου
1. Τα ποσά των Προνοιακών Εσόδων που καταβάλλονται κάθε μήνα στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), σύμφωνα με Κ.Υ. αποφάσεις όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1996 ως εξής:
Υψος μηνιαίου ΄Υψος μηνιαίου επιδόματος πριν επιδόματος μετά την αύξηση την αύξηση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΥΦΛΟΙ
1. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι 22.800 27.400
2. Ανεργοι ανασφάλιστοι 63.000 75.600
3. Τυφλοί Επιστήμονες
Πανεπιστημιακού επιπέδου
που σύμφωνα με το Πτυχίο
τους ασκούν την Επιστήμη
τους 52.500 63.000
4. Τυφλοί δικηγόροι που
ασκούν αποδεδειγμένα τη
δικηγορία 52.500 63.000
5. Ασκούμενοι δικηγόροι 43.800 52.600
6. Εργαζόμενοι Φοιτητές και
Τυφλά παιδιά μέχρι 18 ετών
που φοιτούν σε σχολεία ή
φιλοξενούνται σε Οικοτρο-
φεία του Κ.Ε.Α.Τ. ή του
"ΗΛΙΟΣ" θεσσαλονίκης 25.000 27.400 Κωφάλαλοι 21.000 25.500 Βαριά νοητικά καθυστερημένα
Β.Ν.Κ.
α. Εφόσον δεν λαμβάνουν για
την ίδια αιτία κάποια παροχή
από οποιαδήποτε πηγή της
ημεδαπής ή αλλοδαπής 40.200 48.500 β. Εφόσον λαμβάνουν για την
ίδια αιτία κάποια παροχή ή
περιθάλπονται σε ιδρύματα
που ο Ασφαλισμένος του
φορέας επιβαρύνεται μέχρι
10.000 δρχ. μηνιαίως 36.000 43.500 γ. Εφόσον λαμβάνουν για την
ίδια αιτία κάποια παροχή ή
περιθάλπονται σε Ιδρύματα
και ο Ασφαλιστικός τους
Φορέας επιβαρύνεται από
10.000 δρχ. μέχρι 30.000
δρχ. μηνιαίως 26.400 32.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία
Υψος μηνιαίου Υψος μηνιαίου
επιδόματος πριν επιδόματος μετά
την αύξηση την αύξηση
α. 28.8000 (Μεσογ. αναιμία) 34.600
β. 60.000 (Α.Ι.D.S.) 72.000
Γ. 60.000 (Αιμορροφιλία) 72.000
Ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες (ενοποιημένο Πρόγραμμα β.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). από 30.500 σε 36.500
Ατομα με εγκεφαλική παράλυση
(Σπαστικά) από 0-18 ετών
από 38.500 47.000
Επίδομα καυσίμων
στα άτομα που πάσχουν από κινητική αναπηρία ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΔΙΩΝ.
από 28.800 δρχ, σε 34.500
Στεγαστική συνδρομή σε ανασφάλιστα μοναχικά άτομο από 65 ετών και στα ανασφάλιστα ζεύγη.
α) από 13.000 σε 15.500
β) από 17.00 σε 20.500
2. Κάθε προηγούμενη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου αντίθετη με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής καταργείται.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που μέχρι σήμερα ρυθμίζουν το πρόγραμμα επιδότησης Τυφλών, Κωφαλάλων, βαριά νοητικά καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.) ατόμων, που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση αιμορροφιλίας Α.Ι.D.S., ανασφάλιστων και έμμεσα ασφαλισμένων βαριά αναπήρων (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά 0-18 ετών), καθώς και των επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής και καυσίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoty.gr/downloads/37/4301.96.doc
4301.96.doc απ4301.96 Μέγεθος Αρχείου: 9,25 kilobytes Τύπος Αρχείου: application/octet-stream