Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
 

Συμπλήρωση της Π4γ/Φ.18/οικ. 4301/6.8.96 Κ.Υ. απόφασης περί "αύξησης των Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Α.Μ.Ε.Α."

Προοίμιο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ/τος 138/92 (ΦΕΚ 68/92) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2. Του Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/τ.Α)37) "περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ τηςΚοινωνικής Πρόνοιας". 3. Του Ν.Δ/τος 162/73 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/73) "περί μέτρων Προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων". 4. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.95) "περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού"κ.λπ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/92) με τις οποίες προβλέπεται έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές πράξεις. 6. Την αριθ. ΔΥ3α/οικ. 598/8.7.96 (ΦΕΚ 557/10.7.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη". 7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2399/27.5.96 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/27.5.96), αποφασίζουμε:
Θέματα
Πρόνοια, Επιδόματα, Τυφλοί

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 0
Ημ/νία: 20.09.1996
Ημ/νία Ισχύος: 20.09.1996

Κείμενο Αρθρου
Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε μήνα στις διάφορες κατηγορίες ΤΥΦΛΩΝ σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1996 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΦΛΟΙ Υψος μηνιαίου Υψος μηνιαίου
επιδόματος πριν επιδόματος μετά
την αύξηση την αύξηση
1.α. ΤΥΦΛΟΙ Εργαζόμενοι 22.800 27.400
β. " Συνταξιούχοι
(άμεσα και έμμεσα)
2. ΤΥΦΛΟΙ
α. Ανεργοι ανασφάλιστοι
β. Ανεργοι άμεσα ασφαλισμένοι
γ Εμμεσα ασφαλισμένοι από 63.000 σε 75.600 δρχ.
δ.Μη εργαζόμενοι φοιτητές
ε. Τυφλά παιδιά που δεν φοιτούν σε
σχολεία ή φιλοξενούνται σε Οικοτροφεία
του "Κ Ε.Α.Τ." ή τον
"ΗΛΙΟΡ θεσ/νικη)
3. α Εργαζόμενοι φοιτητές από 25.000 σε 27.400 δρχ
β Τυφλά παιδιά που φοιτούν σε
σχολείο ή φιλοξενούνται σε
οικοτροφεία του "Κ Ε.Α.Τ." ή τον
"ΗΛΙΟΣ,, θεσ/νίκης
γ. Πτυχιούχοι εργαζόμενοι και μη
4. Ασκούμενοι δικηγόροι από 43.800 σε 52.600 δρχ.
5. Τυφλοί Επιστήμονες Πανεπιστημιακού
επιπέδου που σύμφωνα με το Πτυχίο τους
ασκούν την επιστήμη τους από 52.500 σε 63.000
6. τυφλοί δικηγόροι που αποδεδειγμένα
ασκούν δικηγορία από 52.500 σε 63.000 δρχ.
Κάθε προηγούμενη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου αντίθετη με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής καταργείται.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που μέχρι σήμερα ρυθμίζουν το πρόγραμμα επιδότησης των ΤΥΦΛΩΝ.
7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoty.gr/downloads/37/4908.96.doc
4908.96.doc απ4908.96. Μέγεθος Αρχείου: 6,62 kilobytes Τύπος Αρχείου: application/msword