Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 1999"

Προοίμιο
0Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τον Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/37, τ. Α΄) "περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας". 2. Το Ν.Δ.162/73 (ΦΕΚ 227/73, τ. Α΄) "περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων". 3. Το Νόμο 2646/98 (ΦΕΚ 236/98, τ.Α΄) "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλλες Διατάξεις". 4. Το Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247/95, τ. Α ) "περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 5. Το άρθρο 29 Α΄ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/τ. Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92, τ. Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/97/τ. Α/) με τα οποία προβλέπεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 6. Το Ν. 2672/98 (ΦΕΚ 290/98, τ.Α΄) "Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις", άρθρο 2 και 4. 7. Την αρ. 5803/13.11.98 (ΦΕΚ 1178/τ. Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας". 8. Την αρ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών". 9. Το αρ. πρωτ. 796/8/11.1.99 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 10. Την υπ΄ αριθμ. Γ4γ/Φ 18/ οικ. 6104/7.12.98 (ΦΕΚ 1276, τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε ΑΜΕΑ για το έτος 1998". 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους #4.893.000.000# δρχ., η οποία θα καλυφθεί με πίστωση που μεταφέρθηκε με την αριθ.2/42917/18.6.99 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 0
Ημ/νία: 05.07.1999
Ημ/νία Ισχύος: 05.07.1999

Κείμενο Αρθρου
1. Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε μήνα στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται κατά 8 % από 1ης Ιανουαρίου 1999, - εκτός του επιδόματος καυσίμων - ως ακολούθως:
(βλ. Πίνακες στο οικείο ΦΕΚ).
2. Κάθε προηγούμενη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου αντίθετη με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής, καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoty.gr/downloads/37/3084.1999.doc
3084.1999.doc απ3084.1999 Μέγεθος Αρχείου: 5,07 kilobytes Τύπος Αρχείου: application/msword