Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

"Αύξηση Προνομιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2001"

Προοίμιο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τον Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ2/37, τ.Α΄) "περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας". 2. Το Ν.Δ. 167/73 (ΦΕΚ 227/73, τ.Α΄) "περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων". 3. Το Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/98τ.Α΄) "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις", (άρθρο 32, παρ. 2). 4. Το Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247/95, τ.Α΄) "περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 5. Το Ν.2672/98 (ΦΕΚ 290/98, τ.Α΄) "Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (άρθρο 2 και 4). 6. Την αρ.2850/20.4.2000 (ΦΕΚ 565/Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας". 7. Την αρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών". 8. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄, 154) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄, 38). 9. Το Π.Δ. 95/10.3.2000 (ΦΕΚ 76, τ.Α΄) Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 10. Την υπ΄ αρ. Γ4γ/Φ229/3285 (ΦΕΚ 1859, τ.Β΄/ 18.10.1999) "Πρόγραμμα Εισοδηματικής Ενίσχυσης ασθενών και αποθεραπευθέντων Χανσενικών και μελών των οικογενειών τους". 11. Το υπ΄ αρ. Π3α/Φ18/2938 (ΦΕΚ 851, τ.Β΄/11.7.2000) Κ.Υ.Α. "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Ατομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2000". 12. Το υπ΄ αρ.1091/3.4.2001 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 13. Τις διατάξεις του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38,τ.Α) "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις". 14. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247, τ.Α΄) "Περί δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις". 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 6.617.929.000 δρχ (19.421.655,17 ευρώ) η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 4.924.651.000 δρχ (14.452.387,96 ευρώ). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί για το 2001 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Φ.220, ΚΑΕ 2729), για δε τα επόμενα έτη από πιστώσεις που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών της χώρας, αποφασίζουμε:
Θέματα
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Σχόλια
Αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 Β/16.1.2002)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 0
Ημ/νία: 07.08.2001
Ημ/νία Ισχύος: 07.08.2001

Λήμματα
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Κείμενο Αρθρου
1. Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε μήνα στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται α) κατά 5% ποσοστιαία αύξηση για το έτος 2001 (στήλη 2) και β) δραχμική αύξηση έως του ποσού των 50.000 δρχ για τα επιδόματα εκείνα που παρέμειναν κάτω του ποσού αυτού ύστερα από την ετήσια ποσοστιαία αύξηση 5% (εκτός του επιδόματος καυσίμων) για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2001 (στήλη 3) και
διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Βλέπε οικείο ΦΕΚ
2. Κάθε προηγούμενη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου αντίθετη με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής, καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoty.gr/downloads/37/1368.01.doc
1368.01.doc απ1368.01 Μέγεθος Αρχείου: 7,22 kilobytes Τύπος Αρχείου: application/msword