Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
 

 

 

"Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις" Παραθέτουμε το άρθρο 82(παρ,5,17,22). Θέματα προσβασιμότητας.


Αρθρο: 82
Ημ/νία: 24.10.2006
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
5. Οι εργασίες διαμόρφωσης των κτιρίων της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄), τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Ολυμπιακών πόλεων, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 31.12.2003. Εάν η παραπάνω προθεσμία δεν τηρηθεί από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, κοινωφελείς οργανισμούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης σε βάρος των ιδιοκτητών ή των υποχρέων από το νόμο ή από σχετική σύμβαση για τις εργασίες διαμόρφωσης, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας εγκρίνονται διαμορφώσεις για κάθε κτίριο, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης τεχνικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας

17. Ξενοδοχεία που βρίσκονται στο Νομό Αττικής, κατηγορίας Β΄τάξης ή κατώτερων αυτής, μπορεί να επιδοτηθούν για τον εκσυγχρονισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων τους, καθώς και την ανακαίνιση των όψεών τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση δωματίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Για την επιδότηση απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ξενοδόχο, η οποία θα συνοδεύεται από την έγγραφη γνώμη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ενωσης Ξενοδόχων Αττικής. Αν ο ξενοδόχος είναι μισθωτής του ξενοδοχείου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. "Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου 2004." Προϋπόθεση για την επιδότηση του προηγούμενου εδαφίου είναι η προηγούμενη ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός ενός δωματίου - υπόδειγμα και ενός δωματίου προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρίες - υπόδειγμα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την όμοια ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υπόλοιπων δωματίων του ξενοδοχείου [και η πριν από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιδότησης, σύναψη μισθώσεως των δωματίων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004"]. Η έγκριση του δωματίου - υπόδειγμα θα γίνεται από τον Ε.Ο.Τ. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά δωμάτιο. Αν ο ξενοδόχος δεν έχει ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δωματίων μέχρι την "30η Ιουνίου 2004", υποχρεούται να επιστρέψει τη ληφθείσα προκαταβολή. "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης", που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο φορέας της επιδότησης οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής της επιδότησης το ύψος της προκαταβολής στον επιχειρηματία ξενοδόχο, τα στοιχεία, πέραν του αριθμού των προς ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό δωματίων, καθώς και των προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρίες δωματίων που πρέπει να περιλαμβάνει η τεχνική έκθεση του Ε.Ο.Τ., η διαδικασία και ο τρόπος βεβαίωσης του ποσού της τυχόν επιστροφής της ληφθείσας προκαταβολής από τον ξενοδόχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης προσβασιμότητας, τούτο πρέπει να αιτιολογείται στην παραπάνω έκθεση του Ε.Ο.Τ.

22. Επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή σκύλων - συνοδών τυφλών στις Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές εγκαταστάσεις, Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι εισόδου και παραμονής και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου